Прессъобщение – Адресиране на Тихата Криза: Broken Chalk призовава за Признание на Насилието срещу Жени и Момичета и неговото Влияние върху Образованието”

В свят, в който 1 от 3 жени е преживяла физическо или сексуално насилие, където на всеки час, 5 жени са убити от някого в собственото им семейство и където доказателствата сочат, че сексуалният тормоз е тревожно широко разпространен, е от изключително значение за глобалната общност да предприеме действия. Broken Chalk признава спешната необходимост за адресиране на широко разпространения проблем с насилието, основано на пол, което се отразява и в контекста на образованието. В училищата, сексуалният и психологическият тормоз са широко разпространена реалност – момичетата са възпрепятствани от това да следват образование поради детски бракове и насилие в собствените им домове и на път за училище.

Изострено от комбинираните ефекти на пандемията COVID-19, изменението на климата, икономическите кризи и политическата нестабилност, това насилие оказва пряко въздействие върху образованието, което възпрепятства упражняването на човешките права. Рисковете от насилие обезсърчават родителите да изпращат момичета на училище, особено в конфликтни ситуации, когато по време на пътуването си до училище те се страхуват от възможността за нападение и отвличане. Емпирично доказано е, че жертвите на насилие са много по-склонни да прекъснат образованието си или да имат образователни затруднения. Това представлява сериозна заплаха за равенството между половете и осигуряването на автономия за бъдещите поколения жени.

В рамките на този сценарий е обезсърчително да се наблюдава фактът, че само 0,2% от Глобалната Официална Помощ за Развитие (Global Official Development Assistance) е насочена към превенция на насилието, основано на пола. Следователно, Broken Chalk признава, че въздействието на насилието срещу жени и момичета (НСЖМ) е огромно и се простира отвъд физическото увреждане, като засяга самите основи на обществото, и възпрепятства равенството между половете, развитието и мира.

Насилието срещу жени и момичета има цена за обществото като цяло и по-специално за образованието на момичетата, поради което остава образователен приоритет. Първо, излагането на насилие от интимен партньор или домашно насилие е документирало отрицателни ефекти върху академичните резултати и поведенческите резултати на децата. УНИЦЕФ съобщава, че това е свързано с по-слаб речник и математически умения на възраст от 5 до 8 години. Второ, насилието срещу жени представлява един от факторите, поради които момичетата нямат достъп до образование: по света 129 милиона момичета не посещават училище. Личната несигурност в училище или социалната стигма и срам след преживяно сексуално насилие отчасти обясняват това. Момичетата и жените, които са претърпели психологическо насилие, също могат да пропускат училище в резултат на насилието върху тях.

Broken Chalk също признава всеобхватността на тормоза като форма на насилие срещу жени. В Европейския съюз 45 до 55% от жените са преживели сексуален тормоз от 15-годишна възраст. Проучване през 2021 г. в Англия и Уелс разкри, че 92% от ученичките потвърждават, че са получавали сексистки обиди от своите връстници в училище, а 61% от ученичките съобщават, че са преживели сексуален тормоз от връстници в училище. Потенциалната заплаха от преживяване на насилие в училище или на път за училище може да демотивира момичетата да посещават училище. В отзив на това, няколко държави като Гана и Индия експериментират с програми, които предоставят велосипеди на момичетата, за да осигурят по-безопасен вариант за транспорт, за да стигнат до училище.

Въпреки че е положена работа за елиминирането на НСЖМ, горните факти показват, че е необходима още много работа. Broken Chalk вярва, че образованието е от решаващо значение за работата в посока елиминиране на НСЖМ, тъй като много проучвания показват, че именно в образователната среда децата са изложени на насилие и са обучавани на такова. Следователно образованието е мощен инструмент, който може да се използва за промяна на културата, която учи младите и впечатлителни умове как да се държат с момичета и жени от насилствен начин, към по-мирен и уважителен. Освен това образованието може да се използва за обучение на момичетата и за повишаване на осведомеността за това какво представлява насилието, нещо, което много момичета дори не могат да разберат. В този смисъл, НСЖM е толкова нормализирано в световен мащаб, че жертвите понякога дори не осъзнават, че правата им са нарушени. Затова по-малко от 40% от жените, преживели насилие, търсят помощ от всякакъв вид или го докладват и намират справедливост.

Поради тази причина Broken Chalk се присъединява към 16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пола, годишна международна кампания, която започва на 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, и продължава до Деня на правата на човека на 10 декември. Мотото на кампанията тази година е „ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ! Инвестирайте за предотвратяване на насилието срещу жени и момичета“, а Broken Chalk се присъединява към движението и призовава за наложителна инвестиция за предотвратяване на насилието над жени и момичета, със специален акцент върху образованието за това. Освен това, Broken Chalk призовава за възприемане на междусекторна перспектива в работата, положена за изкореняването на НСЖГ, особено за разбиране на допълнителните трудности и атаки, пред които са изправени жените с различен цвят на кожата и от LGTBQ+ обществото, както в образованието, така и в ежедневието.

Подпис,

Брокен Чаук


Translated by Mira Vancheva and Maria Popova from the original Press Release: Addressing the Silent Crisis.

*Upon request, the article may be translated into other languages. Please use the comments section below*

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *