Basın Duyurusu – Sessiz Krize Değinirken: Broken Chalk Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin ve Bunun Eğitim Üzerindeki Etkisinin İkrar Edilmesi Çağrısında Bulunuyor

25 Kasım 2023

Her 3 kadından 1’inin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı, her geçen saat başı beş kadının bir aile ferdi tarafından öldürüldüğü, araştırmalara göre cinsel tacizin endişe verici derecede yaygın olduğu bir dünyada, küresel toplumun harekete geçmesi birinci derecede önem arz etmektedir. Broken Chalk, okul ortamlarında da baş gösteren cinsiyete dayalışiddet sorununun acilen ele alınması gerektiğinin altını çizmektedir. Okullarda cinsel taciz ve psikolojik zorbalık oldukça yaygın olan vakalardır. Kız çocuklarının eğitimi çocuk evliliğinden ve ev ortamında veya okula giderken maruz kaldıkları şiddetten dolayı sekteye uğramaktadır.

COVID-19 salgını, iklim değişikliği, ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörlerle de birleşince, söz konusu şiddet kız çocuklarının eğitimini doğrudan etkileyip onların temel insan haklarından yararlanmalarının önünde engel oluşturmaktadır. Özellikle savaş bölgelerinde, kızlarının okula giderken saldırıya uğraması veya kaçırılmasından endişe eden ebeveynler kızlarını okula göndermekten çekinebilmektedirler. İstismar mağdurlarının okulu bırakma riskinin daha yüksek olduğu ve mağdurların öğrenme güçlükleri çektikleri araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu durum toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve gelecek nesil kadınların güçlenmesinin önünde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu bağlamdan bakıldığında, Küresel Resmi Kalkınma Yardımlarının yalnızca %0.2’sinin cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye ayrılması üzücü bir durumdur. Bu nedenle Broken Chalk, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin etkilerine dikkat çekmekte ve bu durumun fiziksel şiddetin ötesinde toplumun temellerini etkileyerek ekonomik ve sosyal eşitliği, kalkınmayı ve huzuru sekteye uğrattığını ikrar etmektedir.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, topluma ve özellikle de kız çocuklarının eğitimine zararı dokunduğundan dolayı, eğitim alanında öncelik taşımaya devam etmektedir. Öncelikle, ebeveynler arasında şiddete tanıklık etmenin veya aile içi şiddete maruz kalmanın çocukların okul başarısı ve davranışları üzerinde olumsuz etkileri vardır. UNICEF’e göre şiddete maruz kalan 5 ila 8 yaş arası çocuklarda kelime dağarcığı ve matematik becerileri düşüş göstermektedir. Buna ek olarak, kadına yönelik şiddet, kız çocuklarının eğitim alamamasının sebeplerinden biridir: Dünya genelinde, 129 milyon kız çocuğu okula gidememektedir. Okulda güvende hissetmeme ve cinsel şiddete uğradıktan sonra toplum tarafından ayıplanmaktan çekinme ve utanma bu durumu kısmen açıklamaktadır. Psikolojik şiddet ve istismara uğrayan kız çocukları ve kadınlar da üzerlerindeki baskılar nedeniyle eğitimden mahrum kalma riskiyle karşı karşıyadırlar.

Broken Chalk aynı zamanda tacizin yaygınlığını kadına yönelik bir şiddet biçimi olarak tanımlamaktadır. Avrupa Birliği’nde kadınların %45 ila %55’i 15 yaşından itibaren cinsel tacize uğramaktadır. İngiltere ve Galler’de 2021’de yapılan bir araştırmaya göre, kız öğrencilerin %92’sine okuldaki akranları tarafından cinsiyetçi lakaplar takılmakta ve %61’i ise okuldaki diğer öğrenciler tarafından cinsel tacize uğramaktadır. Okula giderken veya okulda şiddete maruz kalma riski, kız çocuklarının eğitime devam etme isteğini azaltabilmektedir. Bu soruna çözüm olarak Gana ve Hindistan gibi bazı ülkeler kız öğrencilere okula güvenle gitmeleri için bisiklet sağlayan pilot programlar geliştirmiştir.

Her ne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da, burada bahsedilen gerçekler daha fazla yol katetmemiz gerektiğini göz önüne sermektedir. Araştırmalara göre çocuklar şiddete okulda maruz kalıp şiddeti okulda öğrendiğinden dolayı, Broken Chalk eğitimin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ortadan kaldırmada hayati önem taşıdığına inanmaktadır. Kadınlara ve kız çocuklarına şiddet göstermeyi öğreten kültür, genç ve kolayca etkilenen zihinlerin doğru eğitim almasıyla daha barışçıl ve saygılı bir hale getirilebilir. Ayrıca, eğitim sayesinde kız çocuklarına henüz anlamadıkları bir kavram olan şiddetin ne olduğu ve neleri kapsadığı öğretilip farkındalık oluşturulabilir.Mevcut durumda, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet öyle normalleşmiş bir durumdadır ki, mağdurlar haklarının ihlal edildiğinin farkına bile varmamakta ve bu da şiddete maruz kalan kadınların yalnızca %40’ından daha azının şikayette bulunmasına veya adalet arayışına girmesine yol açmaktadır.

Bu nedenle Broken Chalk, her yıl uluslararası olarak düzenlenen ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Etkinliği’ne katılmaktadır. Bu yılın teması “BİRLEŞİN! Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti engellemek için yatırım yapın,” olarak belirlenmiştir ve Broken Chalk bu harekete dahil olup özellikle eğitim aracılığıyla, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin engellenmesi için acilen yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca Broken Chalk, ırk, cinsel yönelim ve cinsel kimlikleri sebebiyle hem eğitim hayatları boyunca hem de günlük yaşamlarında ek zorluklarla ve saldırılarla karşılaşan kadınların anlaşılabilmesi için, kadınlara ve kız çocuklarına karşışiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda kesişimsel bir yaklaşım kullanılmasıçağrısında bulunmaktadır.

Broken Chalktan kamuya saygıyla arz edilir.

İmza,

Broken Chalk


Translated by Enes Gisi and Merve Tiregul from the original Press Release: Addressing the Silent Crisis.

*Upon request, the article may be translated into other languages. Please use the comments section below*

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *