Comunicat de presă – Abordarea Crizei Tăcute: Broken Chalk solicită recunoașterea violenței împotriva femeilor și fetelor și a impactului său asupra educației

25 noiembrie 2023

Într-o lume în care una din trei femei la nivel global a experimentat violență fizică sau sexuală, unde, în fiecare oră, cinci femei sunt ucise de membri ai propriilor familii și unde dovezile indică faptul că hărțuirea sexuală este alarmant de răspândită, este crucial să se întreprindă acțiuni la nivel global. Broken Chalk recunoaște nevoia urgentă de a aborda problema persistentă a violenței de gen, care se reflectă și în contexte educaționale. În școli, hărțuirea sexuală și bullying-ul psihologic sunt realități frecvente; fetele se confruntă adesea cu obstacole în accesarea educației din cauza căsătoriilor timpurii și a violenței în propriile case sau pe drumul către școală.

Această situație este accentuată de efectele pandemiei COVID-19, schimbările climatice, crizele economice și instabilitățile politice, având un impact direct asupra educației femeilor și împiedicându-le a se bucura de drepturile lor umane. Riscurile asociate violenței descurajează părinții să trimită fiicele la școală, în special în zonele de conflict, unde există teama agresiunii și răpirii în timpul călătoriilor spre școală. Este dovedit empiric că victimele abuzului au rate mult mai mari de abandon școlar și dificultăți în învățare. Aceasta reprezintă o amenințare semnificativă la adresa egalității de gen și a emancipării viitoarelor generații de femei.

În acest context, este descurajant să observăm faptul că doar 0,2% din Asistența Oficială pentru Dezvoltare Globală este alocată prevenirii violenței de gen. Prin urmare, Broken Chalk recunoaște că impactul violenței împotriva femeilor și fetelor (VIF) este profund și se extinde dincolo de vătămările fizice, afectând însăși fundamentele societății și împiedicând egalitatea, dezvoltarea și pacea.

VIF are un cost asupra întregii societății și, în particular, asupra educației fetelor, motiv pentru care rămâne o prioritate educațională. În primul rând, existența în mediul familial a violenței din partea partenerului intim sau a violenței domestice are efecte negative dovedite asupra performanței academice și comportamentale a copiilor. UNICEF raportează că violenței domestică este legată de abilități mai scăzute de vocabular și numerație la vârstele de la 5 la 8 ani. În al doilea rând, violența împotriva femeilor constituie unul dintre factorii determinanți pentru care fetele nu au acces la educație: la nivel global, 129 de milioane de fete sunt absente de la școală. Nesiguranța personală la școală sau stigmatul social și rușinea asociată cu experiențele de violență sexuală explică parțial această absență. Fetele și femeile care suferă violență psihologică pot fi, de asemenea, retrase din mediul școlar datorită coerciției.

Broken Chalk recunoaște, de asemenea, răspândirea hărțuirii ca formă de violență împotriva femeilor. În Uniunea Europeană, 45 până la 55% dintre femei au experimentat hărțuire sexuală începând cu vârsta de 15 ani. În Anglia și Țara Galilor, o anchetă din 2021 a relevat că 92% dintre studentele femei au fost supuse apelativelor sexiste din partea colegilor, iar 61% au experimentat hărțuire sexuală din partea colegilor de școală. Amenințarea posibilității de a suferi violență la școală sau în drumul spre școală poate descuraja fetele să participe la educație. În acest sens, țări precum Ghana și India au implementat programe care furnizează biciclete fetelor pentru a le oferi o opțiune de transport mai sigură spre școală.

Cu toate că s-au depus eforturi pentru eliminarea VIF, faptele de mai sus demonstrează că mai este mult de lucrat. Broken Chalk consideră că educația este cheia pentru eliminarea VIF, deoarece studiile arată că mediul educațional este locul unde copiii sunt expuși la violență și învață să o perpetueze. Educația poate fi utilizată pentru a schimba cultura care învață tinerii să se comporte în mod nerespectuos față de fete și femei. De asemenea, educația poate sensibiliza fetele cu privire la ceea ce constituie violența, o informație esențială pentru conștientizarea și combaterea fenomenului. Deoarece VIF este atât de normalizată global, victimele pot să nu realizeze că li se încalcă drepturile, ceea ce contribuie la faptul că mai puțin de 40% dintre femeile care suferă acte de violență caută ajutor sau o raportează și găsesc justiție.

Din acest motiv, Broken Chalk se alătură campaniei de 16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen, o campanie internațională anuală care începe pe 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, și ține până în Ziua Drepturilor Omului de pe 10 decembrie. Tema campaniei din acest an este “UNIȚI-VĂ! Investiți pentru a preveni violența împotriva femeilor și fetelor”, iar Broken Chalk se alătură mișcării și solicită investiții urgente pentru a preveni VIF, cu accent deosebit pe educație. Mai mult, Broken Chalk solicită adoptarea unei perspective intersecționale în munca depusă pentru eradicarea VIF, în special pentru o mai bună înțelegere a dificultăților suplimentare și a atacurilor cu care se confruntă femeile de culoare și femeile LGTBQ+ atât în educație, cât și în viața de zi cu zi.

Broken Chalk adresează acest comunicat publicului cu respect.

Semnat,

Broken Chalk

Tradus de Ioana-Sorina Alexa, sursa: https://brokenchalk.org/press-release-addressing-the-silent-crisis-broken-chalk-calls-for-the-acknowledgement-of-violence-against-women-and-girls-and-its-impact-on-education/

Adreçant la Crisis Silenciosa: Broken Chalk Demana el Reconeixement de la Violència envers les Dones i Nenes i els seus Impactes en l’Àmbit Educatiu

25 de Novembre del 2023

En un món en què una de cada tres dones arreu del món ha patit violència física o sexual; on, cada hora, cinc dones són assassinades per un membre familiar i on les dades evidencien que l’assetjament i violència sexual són fets generalitzats, és d’extrema importància que la comunitat global actuï. Broken Chalk reconeix la urgència d’adreçar la generalització de la violència masclista, que també es veu reflectida en l’àmbit educatiu, on l’assetjament i la violència sexual són una realitat. A més, les nenes arreu del món sovint troben obstacles per accedir a l’educació a conseqüència del matrimoni infantil, la violència domèstica, o la violència que pateixen de camí cap a l’escola.

Havent empitjorat amb la pandèmia de la COVID-19, els efectes socioeconòmics del canvi climàtic, la crisi econòmica i la inestabilitat política, la violència té un efecte directe en la seva educació, impedint la realització dels seus drets fonamentals. El risc de patir violència també descoratja als pares d’enviar les filles a l’escola, sobre tot en situacions de conflicte, on durant el trajecte a l’escola pateixen per la possibilitat de que puguin ser assetjades i abduïdes. També s’ha demostrat empíricament que víctimes d’abús són més propenses a l’abandonament escolar i a mostrar dificultats pedagògiques. Això posa en risc la igualtat de gènere, la independència i l’empoderament de futures generacions de dones.

Davant d’aquest escenari, és esquinçador observar el fet que només un 0,2% de l’Assistència Global al Desenvolupament va dirigit a la prevenció de la violència de gènere. És per aquest motiu que Broken Chalk reconeix l’impacte profund de la violència envers les dones i nenes, que va més enllà del dany físic i afecta els fonaments de la societat, posant en risc el desenvolupament igualitari i la pau.

La violència envers les dones i nenes té un cost social en general, i en concret en l’educació de les nenes. És per això que és una prioritat en l’àmbit educatiu. En primer lloc, s’ha demostrat que l’exposició a la violència domèstica i violència de gènere té efectes negatius en els resultats acadèmics dels infants, així com el desenvolupament del seu comportament. De fet, UNICEF relaciona la violència domèstica amb nivells més baixos d’aptituds numèriques en les edats dels 5 als 8 anys. En segon lloc, la violència envers les dones és un dels motius pels quals les nenes no poden accedir a l’educació: arreu del món, 129 milió de nenes no van a l’escola. La manca de seguretat a les escoles o l’estigma social després de patir violència sexual són dos dels motius. Les nenes i les dones que pateixen violència psicològica també poden patir abandonament escolar per la coerció i l’abús exercit sobre elles.

Broken Chalk també reconeix la generalització de l’assetjament com a forma de violència envers les dones. A la Unió Europea, entre el 45 i el 55%  de les dones n’han patit des dels 15 anys. A Anglaterra i Gal·les, un estudi del 2021 va revelar que el 92% de nenes i noies estudiants afirmaven haver rebut insults sexistes per part de companys de classe, i el 61% d’estudiants femenines deien haver patit violència sexual per part dels seus companys a l’escola. La potencial amenaça de patir violència a l’escola o de camí cap a l’escola desmotiva les nenes d’anar-hi, per la seva pròpia seguretat. A països com Ghana i l’Índia, s’està experimentant amb programes que donen bicicletes a les nenes perquè tinguin un mitjà de transport segur per anar cap a classe.

Tot i que s’ha avançat en la lluita contra la violència masclista, els fets exposats demostren que encara cal invertir en més mesures. Broken Chalk defensa que l’educació és crucial per eliminar la violència envers les dones i les nenes, ja que els estudis demostren que és precisament en l’àmbit educatiu on els infants estan exposats a la violència i l’aprenen. D’aquesta manera, l’educació pot ensenyar i conscienciar sobre què és la violència. La violència envers les dones és un fenomen tan generalitzat que sovint qui en pateix no se n’adona que no és una situació normal. Això explica, només en part, perquè menys de 40% de dones que pateixen violència demanen ajuda o ho denuncien.

És per aquest motiu que Broken Chalk s’uneix als 16 Dies d’Activisme envers la violència de gènere, una campanya internacional celebrada anualment des del 25 de Novembre, com a motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència envers les Dones, fins al 10 de Desembre, que celebra el Dia Internacional dels Drets Humans. Sota el tema d’enguany “UNITE! Invest to prevent violence against women and girls” (invertir per prevenir la violència envers les dones i les nenes), Broken Chalk s’uneix a la demanda d’inversió urgent per prevenir aquesta violència, amb un focus especial en el rol de l’educació. A més, Broken Chalk demana una perspectiva interseccional en la lluita contra la violència envers les dones, especialment per entendre les dificultats afegides a les experiències de dones racialitzades i dones LGBTI tant en contexts educatius com en el seu dia a dia.

Broken Chalk ho anuncia al públic amb el degut respecte.

Signat,

Broken Chalk Traduït per Maria Tapias Serrano a partir del comunicat original en anglès.

Thông cáo báo chí – Đối mặt với cuộc khủng hoảng thầm lặng: Broken Chalk kêu gọi nâng cao nhận thức về Bạo Lực đối với Phụ Nữ và Trẻ Em, và những Tác Động của Bạo Lực lên Giáo Dục

Ngày 25 tháng 11 năm 2023

Trrong một thế giới nơi mà cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục, nơi mà cứ mỗi giờ lại có 5 phụ nữ bị giết hại bởi chính người thân trong gia đình họ, và nơi có nhiều bằng chứng cho thấy quấy rối tình dục đang gia tăng một cách báo động, hành động cộng đồng trên toàn cầu trở nên vô cùng quan trọng. Broken Chalk nhận thức rõ nhu cầu cấp bách trong việc giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, một vấn đề lan rộng còn phản ánh trong môi trường giáo dục. Trong trường học, quấy rối tình dục hoặc bắt nạt tâm lý là hiện thực phổ biến. Hơn nữa, nhiều trẻ em gái phải dừng việc học vì hôn nhân ở tuổi vị thành niên, bạo lực trong gia đình cũng như trên đường đến trường.

Bạo lực trên cơ sở giới càng bị ảnh hưởng trầm trọng hơn bởi những tác động phức tạp của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, và những bất ổn chính trị. Tình trạng này chi phối trực tiếp đến việc học tập của trẻ em, cản trở việc các em được thụ hưởng các quyền con người. Nguy cơ của bạo lực, tấn công, và ngay cả bắt cóc khiến các bố mẹ ngần ngại việc đưa con đến trường, đặc biệt trong các bối cảnh xung đột. Nghiên cứu thực tế đã chứng minh, nạn nhân bị lạm dụng có tỷ lệ bỏ học và gặp khó khăn trong học tập cao hơn rất nhiều. Điều này đặt ra một mối đe doạ nghiêm trọng đối với sự bình đẳng giới và sức mạnh độc lập của các thế hệ phụ nữ trong tương lai.

Trong tình hình này, thật đáng thất vọng khi chỉ có 0,2% của Tổng Số Trợ Giúp Phát Triển Chính Thức Toàn Cầu được sử dụng trong việc phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Do đó, Broken Chalk nhận thức được rằng tác động của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là rất sâu sắc và vượt xa ngoài những tổn thương về thể xác. Nó ảnh hưởng chính đến nền tảng cơ bản của xã hội, gây trở ngại cho sự bình đẳng tiến bộ, phát triển và hoà bình thế giới.

Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gây tổn thất cho xã hội nói chung và giáo dục trẻ em nói riêng. Vì vậy, bạo lực vẫn là một trong những vấn đề ưu tiên trong giáo dục. Thứ nhất, việc tiếp xúc với bạo lực tình dục hay bạo lực trong gia đình đã ghi nhận những tác động tiêu cực đến kết quả học tập và hành vi của trẻ em. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) báo cáo rằng tình trạng này ảnh hưởng đến kỹ năng từ vựng và toán học ở độ tuổi từ 5 đến 8. Thứ hai, bạo lực trên cơ sở giới là một trong những yếu tố chính khiến trẻ em gái không thể tiếp cận giáo dục: trên toàn thế giới, 129 triệu trẻ em không được đến trường bởi sự mất an toàn cá nhân tại trường học, sự kỳ thị xã hội, hoặc sự mặc cảm sau khi trải qua bạo lực tình dục. Nhiều trẻ em gái và phụ nữ trải qua bạo lực tâm lý cũng có thể phải nghỉ học do ép buộc.

Broken Chalk cũng nhận thức về sự lan rộng của quấy rối như một hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻm em. Ở Liên minh châu Âu, từ 45 đến 55% phụ nữ đã trả qua quấy rối tình dục từ năm 15 tuổi. Tại Anh và xứ Wales, một cuộc điều tra vào năm 2021 tiết lộ rằng 92% nữ sinh xác nhận đã nhận được sự gọi tên khiếm nhã, phân biệt giới tính và 61% nữ sinh đã trải qua quấy rối tình dục, từ chính các bạn cùng trường. Khả năng đối mặt với nguy cơ bị bạo lực tại trường hoặc trên đường đến trường có thể làm mất động lực đi học cho các trẻ em gái. Để đối phó với vấn đề này, một số quốc gia như Ghana và Ấn Độ đã thử nghiệm các chương trình cung cấp xe đạp cho các nữ sinh để cung cấp một phương tiện di chuyển an toàn hơn đến trường.

Mặc dù có nhiều hành động đã được thực hiện để loại bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em, thực tế cho thấy chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để vấn nạn này hoàn toàn chấm dứt. Broken Chalk tin rằng giáo dục là một phần quan trọng trong những nỗ lực này, bởi nhiều nghiên cứu đã công nhận rằng, chính trong môi trường giáo dục, trẻ em đối mặt với bạo lực và được dạy về nó. Vì thế, giáo dục và một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để thay đổi văn hoá, từ việc dạy các tâm trí trẻ và thay đổi cách hành xử với phụ nữ và trẻ em gái trở nên văn minh, tôn trọng hơn. Hơn nữa, giáo dục có thể nâng cao nhận thức của trẻ em gái về những cấu thành bạo lực, điều mà nhiều trẻ em vẫn chưa thấu hiểu. Nhiều bạo lực, quấy rối trên cơ sở giới được bình thường hoá và nhiều nạn nhân đôi khi không nhận ra rằng quyền của họ đang bị vi phạm. Điều này khiến không ít hơn 60% phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc báo cáo bạo lực và tìm kiếm công lý.

Vì những lý do nêu trên, Broken Chalk tham gia Chiến dịch 16 ngày hành động chống Bạo Lực trên cơ sở giới, một chiến dịch quốc tế diễn ra hằng năm từ ngày 25 tháng 11 – Ngày Quốc Tế chống Bạo Lực với Phụ Nữ đến ngày 10 tháng 12 – Ngày Nhân Quyền. Chủ đề của chiến dịch năm này là “HỢP LỰC! Chung tay để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.” Broken Chalk tham gia vào phong trào và kêu gọi những hành động cấp thiết để ngăn chặn bạo lực, với một sự tập trung đặc biệt cho giáo dục. Hơn nữa, Broken Chalk kêu gọi áp dụng quan điểm liên tầng trong việc đấu tranh chống bạo lực trên cơ sở giới, để hiểu rõ hơn về những khó khăn và những cuộc tấn công mà phụ nữ da màu và phụ nữ thuộc cộng đồng LGTBQ+ phải trải qua trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Broken Chalk trân trọng thông cáo

Ký tên,

Broken Chalk Dịch bởi: Thao Pham từ trang tin [https://brokenchalk.org/press-release-addressing-the-silent-crisis-broken-chalk-calls-for-the-acknowledgement-of-violence-against-women-and-girls-and-its-impact-on-education/]

Пресс-релиз: Решение проблемы молчаливого кризиса: Брокен Чок призывает к признанию насилия в отношении женщин и девочек и его влияния на образование.

25 ноября, 2023

В мире, где каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию, где каждый час пять женщин убивает кто-то из членов их собственной семьи и где данные свидетельствуют о том, что сексуальные домогательства широко распространены, принять определенные меры имеет чрезвычайно важное значение для мирового сообщество. Брокен Чок признает острую необходимость решения такой широко распространенной проблемы гендерного насилия, которая также находит свое отражение в образовательном контексте. В школах сексуальные домогательства и психологическое издевательство являются широко распространенной реальностью; девочки не могут получить образование из-за детских браков, насилия в собственных домах и по дороге в школу.

Это насилие, усугубляемое последствиями пандемии COVID-19, изменений климата, экономического кризиса и политической нестабильности, оказывает прямое влияние на их образование, что препятствует им пользоваться всеми правами человека. Риск насилия отбивает у родителей желание отправлять девочек в школу, особенно в конфликтных ситуациях, когда по дороге в школу они опасаются возможности нападения и похищения. Эмпирически доказано, что жертвы жестокого обращения имеют гораздо более высокий уровень отчисления и трудностей с обучением. Это представляет серьезную угрозу гендерному равенству и расширению прав и возможностей будущих поколений женщин.

В рамках этого сценария прискорбно наблюдать тот факт, что только 0,2% глобальной официальной помощи для развития направляется на предотвращение гендерного насилия. Таким образом, Брокен Чок признает, что последствия насилия в отношении женщин и девочек (VAWG) глубоки и выходят за рамки физического вреда, затрагивая самые основы общества, препятствуя борьбе с неравенством, миру и процветанию.

Насилие над женщинами и девочками наносит ущерб обществу в целом и образованию девочек в частности, поэтому оно остается приоритетом в сфере образования. Во-первых, насилие со стороны интимного партнера или домашнее насилие оказывает негативное влияние на успеваемость и поведение детей. ЮНИСЕФ сообщает, что это связано с более низким словарным запасом и навыками счета в возрасте от 5 до 8 лет. Во-вторых, насилие в отношении женщин является одним из факторов, почему девочки не могут получить доступ к образованию: во всем мире 129 миллионов девочек не посещают школу. Это частично объясняет личная незащищенность в школе или социальная проблема и стыд после перенесенного сексуального насилия. Девочек и женщин, подвергшихся психологическому насилию, также принуждают не посещать школу.

Брокен Чок также признает широкое распространение различных притеснений, как формы насилия в отношении женщин. В Европейском Союзе от 45 до 55% женщин подвергались сексуальным домогательствам с 15 лет. В Англии и Уэльсе исследование, проведенное в 2021 году, показало, что 92% студенток подтвердили, что получали сексистские оскорбления от своих школьных сверстниц, и 61 % учениц сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны сверстников в школе. Потенциальная угроза подвергнуться насилию в школе или по дороге в школу может лишить девочек стимула посещать образование. Чтобы решить эту проблему, некоторые страны, такие как Гана и Индия, экспериментировали с программами, которые предоставляют девочкам велосипеды для обеспечения более безопасного варианта транспорта, чтобы добраться до школы.

Несмотря на то, что работа по ликвидации НОЖД ведется, приведенные выше факты показывают, еще многое предстоит сделать. Брокен Чок считает, что образование имеет решающее значение для борьбы с насилием в отношении женщин, поскольку многие исследования показали, именно в образовательной среде дети подвергаются насилию и учатся этому. Таким образом, образование является мощным инструментом, который можно использовать для изменения культуры поведения, которая учит молодые и впечатлительные умы жестокому поведению по отношению к девочкам и женщинам, на более мирные и уважительные отношения. Более того, образование можно использовать для обучения девочек и повышения осведомленности о том, что представляет собой насилие, чего многие девочки даже не могут понять. Таким образом, НОЖД настолько распространено во всем мире, что жертвы иногда даже не осознают, что их права нарушаются и это играет роль в том, что менее 40% женщин, подвергшихся насилию, обращаются за какой-либо помощью или сообщают об этом и добиваются справедливости.

По этой причине Брокен Чок присоединяется к «16 дням активности против гендерного насилия», ежегодной международной кампании, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до Дня прав человека 10 декабря. Тема кампании этого года – «ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! Инвестируйте в предотвращение насилия в отношении женщин и девочек». Брокен Чок присоединяется к движению и призывает к срочным инвестициям для предотвращения насилия в отношении женщин и девочек, уделяя особое внимание образованию. Более того, Брокен Чок призывает принять междисциплинарный подход в работе по искоренению НОЖД, особенно для понимания дополнительных трудностей и нападок на цветных женщин и женщин LGTBQ+, с которыми они сталкиваются как в процессе своего образовании, так и в повседневной жизни.

Брокен Чок объявляет об этом публично с должным уважением.

Подписано,

Брокен Чок

Translated from English to Russian by Nadia Annous

Pressmeddelande – Hantering av den tysta krisen: Broken Chalk kräver erkännande av våld mot kvinnor och flickor och dess påverkan på utbildning.

November 25, 2023

I en värld där 1 av 3 kvinnor globalt har upplevt fysiskt eller sexuellt våld, där fem kvinnor dödas varje timme av någon från sin egen familj, och där bevis tyder på att sexuella trakasserier är skämmande utbredda, är det av yttersta vikt för det Internationella samfundet att agera. Broken Chalk ser det brådskande behovet av att ta itu med det genomträngande problemet med könsbaserat våld, vilket också återspeglas i utbildningssammanhang. I skolor är sexuella trakasserier och psykologisk mobbning en utbredd verklighet; flickor hindras från att genomföra sin utbildning på grund av barnäktenskap och våld i sina egna hem eller våld på väg till skolan.

Förvärrat av de samverkande effekterna av COVID-19-pandemin, klimatförändringar, ekonomiska kriser och politisk instabilitet har detta våld en direkt påverkan på deras utbildning, vilket hindrar deras njutning av mänskliga rättigheter. Risken för våld avskräcker föräldrar från att skicka flickor till skolan, särskilt i konfliktsituationer, där de under sin resa till skolan fruktar möjligheten till överfall och bortförande. Det är empiriskt bevisat att offer för övergrepp har mycket högre avhopp och svårigheter att lära sig. Det utgör ett allvarligt hot mot könsjämställdhet och stärkandet av kommande generationer kvinnor.

I denna situation är det nedslående att observera det faktum att endast 0,2% av det globala officiella utvecklingsbiståndet riktas mot förebyggande av könsbaserat våld. Därför anser Broken Chalk att påverkan av våld mot kvinnor och flickor (VAWG) är djupgående och sträcker sig bortom fysisk skada för att påverka samhällets grundvalar och hindra utveckling, ojämlikhet och fred.

VAWG har en kostnad för samhället i allmänhet och flickors utbildning i synnerhet, och det förblir därför en utbildningsprioritet. För det första har exponering för våld från en intim partner, eller hushållsvåld, dokumenterade negativa effekter på barns akademiska prestationer och beteendemässiga utfall. UNICEF rapporterar att det är kopplat till lägre ordförråd och numeriska färdigheter i åldrarna 5 till 8. För det andra utgör våld mot kvinnor en av faktorerna varför flickor inte kan få tillgång till utbildning: över hela världen är 129 miljoner flickor utan skolplats. Personlig osäkerhet i skolan eller social stigmatisering och skam efter att ha upplevt sexuellt våld förklarar delvis detta. Flickor och kvinnor som upplever psykologiskt våld kan också vara utan skola som ett resultat av påtryckningar på dem.

Broken Chalk erkänner också trakasseriets genomslagskraft som en form av våld mot kvinnor. I Europeiska unionen har 45 till 55% av kvinnor upplevt sexuella trakasserier sedan 15 års ålder. I England och Wales visade en utredning 2021 att 92% av kvinnliga studenter bekräftade att de hade fått sexistiska kommenterar från sina skolkamrater, och 61% av kvinnliga studenter rapporterade att de hade upplevt sexuella trakasserier mellan kamrater i skolan. Risken att uppleva våld i skolan eller på väg till skolan kan avskräcka flickor från att delta i utbildningen. För att svara på detta har flera länder som Ghana och Indien experimenterat med program som tillhandahåller cyklar till flickor för att erbjuda ett säkrare transportalternativ till skolan.

Även om arbete har lagts ned på att eliminera VAWG så visar ovanstående fakta att mycket mer arbete behövs. Broken Chalk tror att utbildning är avgörande för att arbeta mot elimineringen av VAWG, eftersom många studier har visat att det är just i utbildningsmiljön där barn exponeras för våld och där dem lär sig det. Därför är utbildning ett kraftfullt verktyg som kan användas för att förändra kulturen som lär unga och påverkningsbara sinnen hur man beter sig mot flickor och kvinnor på våldsamma sätt till mer fredliga och respektfulla sätt. Dessutom kan utbildning användas för att lära flickor angående våld och höja medvetenheten om vad som utgör våld, något som många flickor inte ens kan börja förstå. På detta sätt är VAWG så normaliserat globalt att offren ibland inte ens inser att deras rättigheter kränks. Detta har en roll i att mindre än 40% av kvinnor som upplever våld söker hjälp av något slag eller rapporterar det, eller finner rättvisa.

Det är av denna anledning som Broken Chalk ansluter sig till de 16 dagarna av aktivism mot könsbaserat våld, vilket är en årlig internationell kampanj som börjar den 25 november, Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, och varar fram till Mänskliga rättigheternas dag den 10 december. Årets kampanjtema är “ENAS! Investera för att förebygga våld mot kvinnor och flickor”, och Broken Chalk ansluter sig till rörelsen och uppmanar till brådskande investeringar för att förebygga VAWG, med särskild fokus på utbildning för att göra detta. Broken Chalk uppmanar att man tar utbrett perspektiv i utförandet av elimineringen av VAWG. speciellt för att ökaförståelse kring svårigheter och attacker som mörka kvinnor och LGTBQ+ kvinnor utsätts för under deras utbildningar samt vardagliga liv.

Broken Chalk publicerar detta till allmänheten med hänsyn.

Signerat

Broken Chalk

Pressemitteilung: Barrieren durchbrechen. Aufruf von Broken Chalk zum sofortigen Waffenstillstand und zur Selbstbestimmung am diesjährigen Internationalen Tag der Solidarität mit den Menschen in Palästina

An diesem historischen 29. November, dem 76. Jahrestag des UN-Teilungsplans in Palästina, muss die Welt sich mit dem palästinensischen Volk solidarisieren und sein grundlegendes Recht auf Widerstand gegen die Besatzung und auf Selbstbestimmung anerkennen. An diesem erschütternden Internationalen Tag der Solidarität mit den Menschen aus Palästina erhebt Broken Chalk nicht nur seine Stimme, sondern setzt sich besonders für die Vereinigung des palästinensischen Volkes in einem souveränen Gebiet und für eine harmonische Lösung des seit 75 Jahren andauernden israelisch-palästinensischen Konflikts ein. Heute im Jahr 1947 verabschiedeten die UN den Teilungsplan, der die Vision eines jüdischen und eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als internationaler Zone, “corpus separatum”, entwarf. Dieser historische Beschluss legte den Grundstein für eine Zwei-Staaten-Lösung, die auf den Grundsätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung gemäß Artikel 1 (2) der UN-Charta beruht.1

Angesichts der jüngsten Ereignisse schließt sich Broken Chalk der Aussage von UN-Generalsekretär Antonio Guterres an. Guterres betonte, dass die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober “nicht in einem Vakuum stattgefunden haben”, sondern mit dem 75-jährigen Kampf um Selbstbestimmung und dem Widerstand gegen die israelische Besatzung verwoben sind..2 Seit dem jüngsten Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 wurden im Gazastreifen über 12.000 Zivilisten getötet, darunter mehr als 5000 Kinder.3 Der Gazastreifen ist zu einem Kinderfriedhof geworden”, so UN-Generalsekretär Guterres4

Broken Chalk sieht besondere Relevanz in der Förderung des politischen Dialogs zwischen den beiden Parteien, um eine dauerhafte Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden. Wir sehen die Dringlichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, und sind überzeugt, dass der Weg zu echter Selbstbestimmung für Palästinenser von seinen Grundsätzen aufgerollt werden muss. Nur durch vollständige Unabhängigkeit ist es der palästinensischen Zivilgesellschafft möglich, einen eigenen Staat, frei von äußerlichen Zwängen durch Israel oder die internationale Gemeinschaft, aufzubauen und zu entwickeln.

An diesem Tag, dem 29. November, ist es unerlässlich, weiter die Dringlichkeit einer Zweistaatenlösung in den Vordergrund zu stellen, wie auch ein Umfeld zu fördern, das sowohl Palästinensern als auch Israelis Unabhängigkeit und Souveränität zuspricht. Eine Wiedervereinigung der im Westjordanland und im Gazastreifen lebenden Palästinenser muss als dauerhafte Lösung im Rahmen der politischen Verpflichtungen Israels und des kollektiven Bewusstseins der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden. Die bestehende Spaltung der Palästinenser in diesen beiden Gebieten behindert die Verwirklichung des palästinensischen Selbstbestimmungsrechts. Außerdem bestehen weiterhin Probleme mit illegalen Siedlungen im Westjordanland und der offensichtlich stagnierenden internationalen Autorität Palästinas (PA).

Broken Chalk erkennt das legitime Recht Israels an, sich gegen eine terroristische Organisation zu verteidigen, die sich die Zerschlagung des jüdischen Staates auf die Fahnen geschrieben hat. Allerdings unterstreicht Broken Chalk gleichzeitig die Wichtigkeit der Einhaltung des Völkerrecht, wobei der Schwerpunkt auf der Wahrung der Verhältnismäßigkeit bei der Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen liegt5 Bei der Verurteilung des verwerflichen Angriffs der Hamas, ist es von entscheidender Bedeutung, die Diskrepanz in Israels Vorgehen hervorzuheben. Die Palästinenser im Gazastreifen erleben eine kollektive Bestrafung für die Aktionen der Hamas, was Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der israelischen Reaktion aufwirft. Die von den israelischen Streitkräften angewandten Methoden scheinen nicht mit den angestrebten Zielen übereinzustimmen. Dies wird besonders durch das alarmierende Ungleichgewicht zwischen den Opferzahlen deutlich – für jeden verlorenen israelischen Zivilisten, starben in Verhältnis 10 Palästinenser.6 In diesem komplexen Umfeld setzt sich Broken Chalk für ein maßvolles und verhältnismäßiges Vorgehen ein, das die Grundsätze des Völkerrechts respektiert und die Rechte und das Leben aller von dem Konflikt Betroffenen schützt.

Die jüngsten Angriffe haben den Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung einen schweren Schlag versetzt. Berichten zufolge droht den Palästinensern im Gazastreifen inmitten der laufenden Verhandlungen die Vertreibung in den ägyptischen Sinai.7 Es ist von entscheidender Bedeutung, die Herausforderungen, mit denen der Gazastreifen konfrontiert ist, öffentlich zu machen. Dabei behindern Einschränkungen der territorialen, wirtschaftlichen- und Grenzkontrolle die Auslebung der Autonomie. Broken Chalk verurteilt die gemeldete Umsiedlung von Palästinensern in den südlichen Gazastreifen und fordert alle beteiligten Parteien aus, der Wahrung der Menschenrechte und des Völkerrechts Vorrang einzuräumen.8

Im Einklang mit der Mission von Broken Chalk, Bildung allgemein zugänglich zu machen, verurteilen wir den katastrophalen Angriff auf die al-Fakhoora-Schule, die vom UNRWA betrieben wird, stark. 9 Der Angriff auf Bildungseinrichtungen untergräbt das Grundrecht auf Bildung für alle und beeinträchtigt die Aussichten auf eine bessere Zukunft für die Palästinenser. Kinder sind die Zukunft unserer Welt und die internationale Gemeinschaft muss alles Notwendige tun, um Angriffe auf Flüchtlingslager und Schulen zu verhindern und den weiteren Verlust von Menschenleben unschuldiger Männer, Frauen und Kinder zu stoppen. Wir rufen dazu auf, gemeinsam mit anderen NGOs eine Spendenkampagne als Soforthilfe für die Betroffenen in Gaza zu starten.

Während wir an diesem bedeutenden Tag in Solidarität mit den Palästinensern zusammenstehen, ruft Broken Chalk die internationale Gemeinschaft auf, ihr Engagement für eine gerechte und dauerhafte Lösung zu erneuern, die die Rechte und Bestrebungen sowohl der Palästinenser als auch der Israelis respektiert. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand und eine Überarbeitung des UN-Teilungsplans, in dem beide Seiten das Recht auf Selbstbestimmung anerkennen.

Broken Chalk teilt dies mit gebührendem Respekt mit.

Gezeichnet,

Broken Chalk

Übersetzt von Luzi Maj Leonhardt aus dem Originalbeitrag auf Englisch


References

1 https://www.un.org/securitycouncil/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1

2 https://www.politico.eu/article/israel-united-nations-antonio-guterres-hamas-attack-vacuum-comments/

3 https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-air-strikes-kill-28-palestinians-in-southern-gaza#:~:text=Since October 7, more than,to about 2.3 million people.

4 https://www.dci-palestine.org/4237_palestinian_children_killed_as_gaza_becomes_graveyard_for_children

5 https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/proportionality/

6 https://www.youtube.com/watch?v=9jsJYHuGPms

7 https://www.timesofisrael.com/intelligence-ministry-concept-paper-proposes-transferring-gazans-to-egypts-sinai/

8 https://edition.cnn.com/2023/11/08/world/palestinians-fleeing-south-gaza-city-unbearable-situation/index.html

9 https://www.wionews.com/world/at-least-50-killed-in-israeli-airstrikes-on-al-fakhoora-school-in-gazas-jabalia-refugee-camp-660179

Comunicat de presă: Depășind Bariere. Apelul Broken Chalk pentru Încetarea Imediată a Focului și Autodeterminare în Ziua Internațională de Solidaritate cu Poporul Palestinian din acest an

29 noiembrie 2023

Cu ocazia acestei zile istorice de 29 noiembrie, care marchează 76 de ani de la planul de partiție al ONU, este vital să stăm uniți în solidaritate cu poporul palestinian, recunoscându-le dreptul inerent de a rezista ocupației și de a obține autodeterminarea. În această zi sfâșietoare a solidarității cu poporul palestinian, Broken Chalk nu doar își amplifică vocea, ci susține cu pasiune unirea poporului palestinian sub un teritoriu suveran și o rezoluție armonioasă a conflictului israeliano-palestinian care persistă de 75 de ani. În această zi în 1947, ONU a adoptat planul de partiție, conturând o viziune pentru un stat evreu și un stat palestinian, cu Ierusalimul ca zonă internațională “corpus separatum”. Această decizie istorică a pus bazele unei soluții ce prevedea două state, bazată pe principiile drepturilor egale și autodeterminării, conform Cartei ONU în Articolul 1 (2).1

În urma evenimentelor recente, Broken Chalk este în aliniament cu afirmația Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, că atacurile din 7 octombrie ale Hamas “nu au avut loc într-un vid” și sunt interconectate cu lupta de 75 de ani pentru autodeterminare și rezistența la ocupația israeliană.2 Din momentul atacului recent al Hamas la 7 octombrie 2023, au fost uciși peste 12.000 de civili în Fâșia Gaza, dintre care peste 5000 sunt copii.3 “Gaza a devenit un cimitir pentru copii”, spune Guterres, Secretarul General al ONU.4

Broken Chalk subliniază importanța promovării dialogului politic bipartit în căutarea unei soluții de durată la conflictul israeliano-palestinian. Recunoscând urgența unei soluții cu două state, subliniem că drumul către o autodeterminare autentică pentru palestinieni trebuie să înceapă la nivelul de bază. Este imperativ ca societatea civilă să primească autonomie completă pentru a-și contura și modela propriile state, libere de impozițiile externe. Contemplând aspirațiile pe termen lung pentru autodeterminarea palestiniană, devine clar că un pas esențial este recunoașterea faptului că palestinienii au capacitatea de a construi independent un model pentru propriul lor stat, liber de constrângerile externe impuse de Israel sau comunitatea internațională.

În această zi, 29 noiembrie, este imperativ să reafirmăm nevoia imediată de a respecta angajamentul față de o soluție cu două state, promovând un mediu în care atât palestinienii, cât și israelienii prosperă cu o autonomie și suveranitate neîngrădite. Reuniunea palestinienilor din ambele teritorii, Cisiordania și Gaza, trebuie să depășească  simpla considerație; ea cere recunoașterea ca soluție durabilă încorporată în angajamentele politice ale Israelului și conștiința colectivă a comunității internaționale. Diviziunea existentă dintre palestinieni în cele două teritorii nu doar împiedică realizarea autodeterminării palestiniene, ci perpetuează și provocările create de așezările ilegale din Cisiordania și stagnarea aparentă a Autorității Palestiniene (AP).

În timp ce recunoaște dreptul legitim al Israelului de a se apăra împotriva unei organizații teroriste complet dedicate desființării statului evreu, Broken Chalk subliniază importanța maximă a respectării neclintite a dreptului internațional, cu accent deosebit pe menținerea proporționalității în răspunsul la amenințările la adresa securității.5 În condamnarea atacului universal deplorabil al Hamas, este crucial să evidențiem discrepanța în abordarea Israelului. Palestinienii din Gaza trăiesc o pedeapsă colectivă pentru acțiunile Hamas, ridicând întrebări despre proporționalitatea răspunsului Israelului. Metodele utilizate de Forțele de Apărare Israeliene par a fi incongruente cu obiectivele vizate, deoarece raportul alarmant de victime dezvăluie un dezechilibru evident – pentru fiecare civil israelian pierdut, 10 palestinieni au plătit un preț devastator.6 Pentru a naviga acest peisaj complex, Broken Chalk susține o abordare măsurată și proporțională, care respectă principiile dreptului internațional în timp ce protejează drepturile și viețile tuturor celor afectați de conflict

Atacurile recente au adus o lovitură semnificativă perspectivei unei soluții cu două state, cu rapoarte care sugerează că palestinienii din Gaza se confruntă cu relocarea în Sinai, Egipt, în cadrul negocierilor în desfășurare.7 Este crucial să aducem în atenție provocările cu care se confruntă Gaza, unde controlul limitat asupra teritoriului, frontierelor și economiei împiedică exercitarea unei autonomii depline. Broken Chalk condamnă relocarea raportată a palestinienilor în sudul Gazei și îndeamnă toate părțile implicate să acorde prioritate menținerii drepturilor omului și dreptului internațional.8

În aliniament cu misiunea Broken Chalk de a face educația universală, considerăm atacul catastrofal asupra școlii al-Fakhoora, operată de UNRWA, extrem de deplorabil. 9 Vizarea instituțiilor educaționale subminează dreptul fundamental la educație pentru toți și împiedică perspectiva unui viitor mai luminos pentru palestinieni. Deoarece copiii reprezintă viitorul lumii noastre, comunitatea internațională trebuie să facă tot ce este necesar pentru a preveni atacurile asupra taberelor de refugiați și școlilor și pentru a preveni pierderea ulterioară a vieții oamenilor nevinovați, bărbați, femei și copii. Cerem o colaborare viitoare cu alte ONG-uri pentru a organiza o campanie de strângere de fonduri ca ajutor de urgență pentru cei afectați în Gaza.

Pe măsură ce stăm împreună în solidaritate cu palestinienii în această zi semnificativă, Broken Chalk îndeamnă comunitatea internațională să-și reînnoiască angajamentul față de o rezoluție dreaptă și durabilă care respectă drepturile și aspirațiile atât ale palestinienilor, cât și ale israelienilor. Cerem o încetare imediată a focului și o revizuire a planului de partiție al ONU în care ambele părți să susțină dreptul la autodeterminare.

Broken Chalk adresează acest comunicat publicului cu respect.

Semnat,

Broken Chalk

Tradus de Ioana-Sorina Alexa, sursa [LINK]


References

1 https://www.un.org/securitycouncil/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1

2 https://www.politico.eu/article/israel-united-nations-antonio-guterres-hamas-attack-vacuum-comments/

3 https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-air-strikes-kill-28-palestinians-in-southern-gaza#:~:text=Since October 7, more than,to about 2.3 million people.

4 https://www.dci-palestine.org/4237_palestinian_children_killed_as_gaza_becomes_graveyard_for_children

5 https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/proportionality/

6 https://www.youtube.com/watch?v=9jsJYHuGPms

7 https://www.timesofisrael.com/intelligence-ministry-concept-paper-proposes-transferring-gazans-to-egypts-sinai/

8 https://edition.cnn.com/2023/11/08/world/palestinians-fleeing-south-gaza-city-unbearable-situation/index.html

9 https://www.wionews.com/world/at-least-50-killed-in-israeli-airstrikes-on-al-fakhoora-school-in-gazas-jabalia-refugee-camp-660179

Thông cáo báo chí: Phá vỡ rào cản – Broken Chalk kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trao quyền tự quyết cho người dân Palestine nhân ngày Quốc Tế Đoàn Kết

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Khi nhìn lại ngày 29 tháng 11 lịch sử này, đánh dấu 76 năm kế hoạch phân chia của Liên Hợp Quốc, thế giới phải đồng lòng với người dân Palestine và công nhận quyền vốn có của họ trong việc chống lại sự chiếm đóng và đạt được quyền tự quyết. Nhân ngày Quốc Tế Đoàn Kết cho người dân Palestine, Broken Chalk không chỉ lên tiếng kêu gọi mà còn nhiệt tình ủng hộ sự thống nhất của Palestine dưới một lãnh thổ có chủ quyền và một giải pháp hài hoà cho cuộc xung đột kéo dài 75 năm qua giữa Israel và Palestine. Vào ngày này năm 1947, Liên Hợp Quốc đã thông qua kế hoạch phân vùng Palestine, vạch ra tầm nhìn về một nhà nước Do Thái và nhà nước Palestine, với Jerusalem là khu vực quốc tế “phân tách”. Quyết định lịch sử này đặt nền móng cho sự hoà giải giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng và tự quyết theo Hiến chương Liên Hợp Quốc điều 1 khoản 2.1

Trong bối cảnh những sự kiện gần đây, Broken Chalk nhấn mạnh sự khẳng định của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng các vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 vùa qua của Hamas “không phải vụ việc ngẫu nhiên” mà gắn liền với cuộc đấu tranh kéo dài trong 75 năm cho quyền tự quyết và sự chống đối chiếm đóng của Israel.2 Kể từ những cuộc tấn công của Hamas, hơn 12,000 thường dân đã thiệt mạng ở Dải Gaza, trong đó có hơn 5,000 trẻ em.3 “Gaza đã trở thành mồ chôn cho trẻ em”, một phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.4

Broken Chalk khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại chính trị song phương trong việc theo đuổi một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề, chúng tôi nhấn mạnh rằng con đường dẫn đến quyền tự quyết thực sự cho người Palestine phải bắt đầu từ cấp cơ sở, từ tầm quan trọng của xã hội dân sự được ban hành toàn quyền về việc hình thành quốc gia mà không bị áp đặt từ bên ngoài. Khi suy ngẫm về khát vọng lâu dài về quyền tự quyết của người dân Palestine, chúng ta thấy rõ rằng bước tiến then chốt là sự thừa nhận về năng lực và mong muốn của người dân nơi đây trong việc xây dựng một mô hình quốc gia độc lập, không bị hạn chế từ Israel hay cộng đồng quốc tế áp đặt.

Vào ngày hôm nay, ngày 29 tháng 11, chúng ta cần phải khẳng định mạnh mẽ nhu cầu trước mắt phải duy trì cam kết về giải pháp song phương, thúc đẩy một môi trường nơi cả người dân Palestine và Israel đều phát triển với quyền tự trị và chủ quyền không bị kìm hãm. Việc đoàn tụ của những người Palestine cư trú ở cả Bờ Tây và Gaza phải vượt ra ngoài sự xem xét đơn thuần; nó đòi hỏi sự công nhận như một giải pháp lâu dài gắn liền với các cam kết chính sách của Israel và trong lương tâm tập thể của cộng đồng quốc tế. Sự chia cắt hiện tại của người Palestine ở giữa hai vùng lãnh thổ này không chỉ cản trở việc thực hiện quyền tự quyết của họ mà còn kéo dài những thách thức do việc xây dựng các khu định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây và sự trì trệ đáng quan ngại của Chính quyền Palestine. 

Trong khi công nhận quyền hợp pháp của Israel trong việc tự vệ trước một tổ chức khủng bố đã cam kết phá huỷ hoàn toàn quốc gia Do Thái, Broken Clalk muốn nhấn mạnh sự quan trọng hàng đầu của việc tuân thủ kiên định luật pháp quốc tế, với sự tập trung đặc biệt cho việc duy trì cân đối trong phản ứng đối với các mối đe doạ an ninh.5 Khi lên án các cuộc tấn công tồi tệ của Hamas, điều quan trọng là phải nêu bật sự khách biệt trong cách tiếp cận của Israel. Người dân Palestine ở Gaza đang phải hứng chịu sự trừng phạt tập thể vì hành động của Hamas, đặt ra các câu hỏi về tính cân đối của phản ứng từ Israel. Các phương pháp mà Lực lượng Phòng vệ Israel sử dụng dường như không phù hợp với các mục tiêu đã đề ra khi mà tỷ lệ thương vong đáng báo động cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt – cứ mỗi thường dân Israel thiệt mạng thì có 10 người Palestine phải trả giá một cách đau đớn.6 Trong khi chúng ta điều hướng qua bối cảnh phức tạp này, Broken Chalk ủng hộ cách tiếp cận có chừng mực và cân đối, tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đồng thời bảo vệ quyền và cuộc sống của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Những cuộc tấn công gần đây đã giáng đòn nặng nề vào triển vọng về giải pháp giữa hai nhà nước, với các báo cáo cho thấy người Palestine ở Gaza phải đối mặt với việc di dời vào Sinai – Ai Cập, trong quá trình đàm phán đang diễn ra.7 Điều quan trọng lúc này là phải làm sáng tỏ những thách thức mà Gaza phải đối mặt, nơi sự kiểm soát hạn chế đối với lãnh thổ, biên giới và nền kinh tế đều làm trở ngại cho khả năng thực hiện quyền tự chủ hoàn toàn của họ. Broken Chalk lên án việc di cư của người Palestine đến Nam Gaza theo các báo cáo và kêu gọi tất cả các bên liên quan ưu tiên bảo vệ quyền con người và luật pháp quốc tế.8

Đi cùng với nhiệm vụ của Broken Chalk là làm cho giáo dục trở nên phổ cập, chúng tôi cho rằng cuộc tấn công kinh hoàng vào trường al-Fakhoora, do UNRWA quản lý, là cực kỳ đáng lên án. 9 Việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở giáo dục làm suy yếu quyền cơ bản về giáo dục cho tất cả mọi người và cản trở triển vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Palestine. Vì trẻ em là tương lai của thế giới chúng ta, cộng đồng quốc tế phải làm mọi cách để ngăn chặn các vụ tấn công vào các trại tị nạn và trường học, và để ngăn chặn thêm sự thiệt mạng của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác trong tương lai giữa các tổ chức phi chính phủ để tổ chức chiến dịch quyên góp như một sự cứu giúp khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng ở Gaza.

Khi chúng ta cùng đoàn kết với người dân Palestine trong ngày quan trọng này, Broken Chalk kêu gọi cộng đồng quốc tế đổi mới cam kết về một giải pháp công bằng và lâu dài, tôn trọng các quyền và nguyện vọng của cả người Palestine và Israel. Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và sửa đổi kế hoạch phân vùng của Liên Hợp Quốc, trong đó cả hai bên tuân theo quyền tự quyết của mình.

Broken Chalk trân trọng thông cáo.

Ký tên,

Broken Chalk

Dịch bởi Thao Pham từ trang tin: [LINK]


References

1 https://www.un.org/securitycouncil/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1

2 https://www.politico.eu/article/israel-united-nations-antonio-guterres-hamas-attack-vacuum-comments/

3 https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-air-strikes-kill-28-palestinians-in-southern-gaza#:~:text=Since October 7, more than,to about 2.3 million people.

4 https://www.dci-palestine.org/4237_palestinian_children_killed_as_gaza_becomes_graveyard_for_children

5 https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/proportionality/

6 https://www.youtube.com/watch?v=9jsJYHuGPms

7 https://www.timesofisrael.com/intelligence-ministry-concept-paper-proposes-transferring-gazans-to-egypts-sinai/

8 https://edition.cnn.com/2023/11/08/world/palestinians-fleeing-south-gaza-city-unbearable-situation/index.html

9 https://www.wionews.com/world/at-least-50-killed-in-israeli-airstrikes-on-al-fakhoora-school-in-gazas-jabalia-refugee-camp-660179

Comunicato Stampa: Superiamo le barriere. Broken Chalk lancia un appello per il cessate il fuoco immediato e per l’autodeterminazione in occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà con il popolo palestinese

29 Novembre 2023

Mentre riflettiamo su questo storico 29 novembre, che segna 76 anni dal piano di spartizione dell’ONU, il mondo deve restare unito in solidarietà con il popolo palestinese, riconoscendo il loro intrinseco diritto di resistere all’occupazione e di raggiungere l’autodeterminazione. In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà con il popolo palestinese, quest’ anno più che mai segnata dal dolore, Broken Chalk esorta e sostiene fortemente l’unione del popolo palestinese in uno stato sovrano e la risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese, che dura da più di 75 anni. Il 29 novembre 1947, le Nazioni Unite adottarono il piano di ripartizione, realizzando l’idea di uno stato ebraico e uno stato palestinese, con Gerusalemme costituita zona internazionale “corpus separatum.” Questa decisione pose le basi per la cosiddetta soluzione dei due stati, che si basa sui principi dell’ uguaglianza di diritti e dell’ autodeterminazione, così come sanciti dall’ Articolo 1(2) della Carta delle Nazioni Unite.1

Alla luce dei recenti avvenimenti, Broken Chalk condivide la posizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, secondo cui gli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas “non sono un fatto isolato” ma sono inseriti nella lotta per l’autodeterminazione che dura da 75 anni e nella resistenza all’ occupazione israeliana.2Dall’ attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, si contano più di 12 000 vittime civili nella Striscia di Gaza, di cui più di 5 000 sono bambini.3 “Gaza è diventata un cimitero per bambini”, afferma il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres4

Broken Chalk ribadisce l’importanza di promuovere un dialogo politico bipartitico per giungere ad una soluzione duratura del conflitto israelo-palestinese. Nel riconoscere la necessità della soluzione dei due stati, sottolineiamo che il cammino verso un’autentica autodeterminazione per i palestinesi deve essere avviato dalla gente comune. Bisogna garantire piena autonomia alla società civile affinché possa dar vita e forma al proprio stato, senza imposizioni provenienti dall’esterno. Considerando le lunghe aspirazioni all’autodeterminazione palestinese, è evidente che un passo essenziale in avanti risiede nel riconoscere ai Palestinesi il diritto di costruire un modello di stato in modo indipendente, liberi da pressioni esterne imposte da Israele o dalla comunità internazionale.

In questo giorno, il 29 novembre, è imperativo ribadire con passione l’urgente necessità di mantenere l’impegno per una soluzione favorendo la coesistenza di due stati, promuovendo un ambiente in cui sia i Palestinesi che gli Israeliani prosperino con un’autonomia e sovranità incondizionate. L’unione tra i palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza non dovrebbe essere solamente considerata, ma deve essere riconosciuta come una soluzione duratura negli impegni programmatici di Israele e nella coscienza collettiva della comunità internazionale. La divisione esistente tra i palestinesi di questi due territori non solo ostacola la realizzazione dell’autodeterminazione palestinese, ma perpetua anche le sfide poste dagli insediamenti illegittimi in Cisgiordania e l’evidente stagnazione dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP).

Riconoscendo il diritto alla legittima difesa di Israele nei confronti di un’organizzazione terroristica totalmente intenzionata a smantellare lo stato ebraico, Broken Chalk evidenzia l’estrema importanza del costante rispetto del diritto internazionale, specialmente della proporzionalità nel rispondere alle minacce alla sicurezza5 ICondannando gli attacchi deplorevoli di Hamas, è cruciale sottolineare la discrepanza nell’ approccio di Israele.  I metodi impiegati dalle Forze di Difesa Israeliane sembrano incoerenti con gli obiettivi prefissati, poiché l’allarmante rapporto di vittime rivela uno squilibrio evidente: per ogni civile israeliano perso, 10 palestinesi pagano con la propria vita6 Mentre navighiamo in questo complesso scenario, Broken Chalk supporta un approccio misurato e proporzionato, che rispetti i principi del diritto internazionale e che, allo stesso tempo, salvaguardi i diritti e le vite di tutti coloro interessati dal conflitto.

I recenti attacchi hanno inflitto un colpo significativo alle prospettive di una soluzione tra i due stati e delle inchieste indicano il trasferimento di palestinesi da Gaza verso il Sinai e l’ Egitto, durante le trattative.7 È essenziale fare luce sulle sfide che Gaza si ritrova ad affrontare, dove il limitato controllo sul proprio territorio, sui confini e sull’economia ostacola la sua capacità di esercitare piena autonomia. Broken Chalk condanna il trasferimento dei palestinesi nella zona sud della Striscia di Gaza e chiede a tutte le parti coinvolte di dare priorità al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.8

Colpire le istituzioni scolastiche mina il diritto fondamentale e universale all’istruzione e ostacola le possibilità di un futuro radioso per i cittadini palestinesi. Dal momento che i bambini sono il futuro del nostro mondo, la comunità internazionale deve fare tutto il necessario per prevenire attacchi ai campi profughi e alle scuole, per prevenire l’ulteriore perdita di vite innocenti di uomini, donne e bambini. Ci auguriamo una collaborazione con altre ONG per avviare una raccolta fondi così da fornire pronto aiuto a tutti coloro che ne avessero bisogno a Gaza. 

Nel dimostrare la nostra solidarietà ai cittadini palestinesi nella giornata di oggi, Broken Chalk chiede alla comunità internazionale di rinnovare il proprio impegno per una risoluzione imparziale e duratura che rispetti i diritti e le aspirazioni sia dei cittadini palestinesi che israeliani. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e una revisione del piano di separazione delle Nazioni Unite, in cui entrambe le parti possano sostenere il loro diritto all’autodeterminazione.

Comunicato con il dovuto rispetto da Broken Chalk.

Firmato,

Broken Chalk

Tradotto in italiano da Eliana Riggi e Anna Moneta dal post originale in inglese.


References

1 https://www.un.org/securitycouncil/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1

2 https://www.politico.eu/article/israel-united-nations-antonio-guterres-hamas-attack-vacuum-comments/

3 https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-air-strikes-kill-28-palestinians-in-southern-gaza#:~:text=Since October 7, more than,to about 2.3 million people.

4 https://www.dci-palestine.org/4237_palestinian_children_killed_as_gaza_becomes_graveyard_for_children

5 https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/proportionality/

6 https://www.youtube.com/watch?v=9jsJYHuGPms

7 https://www.timesofisrael.com/intelligence-ministry-concept-paper-proposes-transferring-gazans-to-egypts-sinai/

8 https://edition.cnn.com/2023/11/08/world/palestinians-fleeing-south-gaza-city-unbearable-situation/index.html

9 https://www.wionews.com/world/at-least-50-killed-in-israeli-airstrikes-on-al-fakhoora-school-in-gazas-jabalia-refugee-camp-660179

Persbericht: Barrières doorbreken: Broken Chalk’s oproep voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en zelfbeschikking op de Internationale Dag van Solidariteit voor Palestijnen van dit jaar.

Op deze historische 29 november, 76 jaar na het VN-verdelingsplan, moet de wereld zich verenigen in solidariteit met het Palestijnse volk, en daarbij hun inherente recht op verzet tegen bezetting en zelfbeschikking erkennen. Op deze hartverscheurende Internationale Dag van Solidariteit voor de Palestijnen laat Broken Chalk niet alleen haar stem horen, maar pleit ze ook hartstochtelijk voor de vereniging van het Palestijnse volk onder één soeverein gebied en voor een harmonieuze oplossing van het al 75 jaar durende Israëlisch-palestijnse conflict. Op deze dag in 1947 nam de VN het verdelingsplan aan, waarin een visie werd geschetst voor een Joodse staat en een Palestijnse staat, met Jeruzalem als een international zone “corpus separatum.” Deze historische beslissing legde de basis voor de tweestatenoplossing gebaseerd op de principes van gelijke rechten en zelfbeschikking volgens artikel 1(2) van het VN-Handvest.1

Naar de aanleiding van recente gebeurtenissen herhaalt Broken Chalk de verklaring van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dat de aanvallen van Hamas op 7 oktober “niet in een vacuüm plaatsvonden” en verweven zijn met de 75-jarige strijd voor zelfbeschikking en verzet tegen de Israëlische bezetting.2 Sinds de recente aanval van Hamas op 7 oktober 2023 zijn er meer dan 12.000 burgers gedood in de Gazastrook, waarvan meer dan 5000 kinderen.3 “Gaza is een kerkhof voor kinderen geworden”, zegt secretaris-generaal Guterres van de VN.4

Broken Chalk benadrukt het belang van het stimuleren van een politieke tweepartijdige dialoog in het streven naar een blijvende oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Met erkenning van de urgentie van een tweestatenoplossing benadrukken we dat de weg naar echte zelfbeschikking voor Palestijnen moet beginnen bij de basis. Het is noodzakelijk dat de burgermaatschappij volledige autonomie krijgt om haar eigen staten vorm te geven, vrij van externe opleggingen. Terwijl we nadenken over de lange termijn aspiraties voor Palestijnse zelfbeschikking, wordt het duidelijk dat een cruciale stap voorwaarts de erkenning is dat Palestijnen de mogelijkheid hebben om onafhankelijk een model voor hun eigen staat op te bouwen, vrij van externe beperkingen opgelegd door Israël of de internationale gemeenschap.

Op deze dag, 29 november, is het noodzakelijk om opnieuw hartstochtelijk te wijzen op de onmiddellijke noodzaak om vast te houden aan het streven naar een tweestatenoplossing, die een omgeving bevordert waarin zowel Palestijnen als Israëliërs leven met onbeperkte autonomie en soevereiniteit. Een hereniging van Palestijnen die zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Gaza wonen, moet verder gaan dan slechts een overweging; het eist om erkenning als een blijvende oplossing verankerd in Isreaëls beleidsverplichtingen en het collectieve geweten van de international gemeenschap. De bestaande verdeeldheid onder de Palestijnen in deze twee gebieden belemmert niet alleen de realisatie van Palestijnse zelfbeschikking, maar handhaaft ook de uitdagingen door onwettige nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de schijnbare stagnatie van de Palestijnse Autoriteit (PA).

Met erkenning van het legitieme recht van Israël om zich tegen een terroristische organisatie die volledig is toegewijd aan het ontmantelen van de Joodse staat, benadrukt Broken Chalk het uiterste beland van onwrikbare naleving van het internationaal recht, met een specifieke aandacht voor het handhaven van proportionaliteit in reactie op veiligheidsdreigingen.5 Bij het veroordelen van de universeel verwerpelijke aanval door Hamas, is het cruciaal om de ongelijkheid in de aanpak van Israël te benadrukken. De Palestijnen in Gaza worden collectief gestraft voor de acties van Hamas, wat vragen oproept over de proportionaliteit van de reactie van Israël. De methoden die door de Israëlische strijdkrachten worden gebruikt, lijken niet in overeenstemming te zijn met de doelstellingen, aangezien het alarmerende ratio van slachtoffers een schrijnend onevenwicht laat zien – voor elke Israëlische burger die verloren gaat, hebben 10 Palestijnen een verwoestende prijs betaald6 Terwijl we door dit complexe landschap navigeren, pleit Broken Chalk voor een weloverwogen en proportionele aanpak die de principes van het internationaal recht respecteert en tegelijkertijd de rechten en levens van iedereen die door het conflict getroffen, beschermt.

De recente aanvallen hebben de vooruitzichten op een tweestatenoplossing een flinke klap toegebracht. Volgens berichten dreigen de Palestijnen in Gaza te worden verplaatst naar de Sinaï in Egypte, ondanks de lopende onderhandelingen.7 Het is cruciaal om licht te werpen op de uitdagingen waar Gaza voor staat, waar beperkte controle over het grondgebied, de grenzen en de economie het vermogen om volledige autonomie uit te oefenen belemmeren. Broken Chalk veroordeelt de gerapporteerde verplaatsing van Palestijnen naar Zuid-Gaza en dringt er bij alle betrokken partijen op aan om prioriteit te geven aan het behoud van mensenrechten en internationaal recht.8

In lijn met Broken Chalk’s missie om onderwijs universeel te maken, vinden we de catastrofale aanval op de al-Fakhoora school, die wordt bestuurd door de UNRWA (Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten), uiterst betreurenswaardig 9 Targeting educational institutions undermines the fundamental right to education for all and hampers the prospects for a brighter future for Palestinians. As children are the future of our world, the international community must do whatever is necessary to prevent attacks on refugee camps and schools and to prevent the further loss of life of innocent men, women, and children. We call for a prospective collaboration with other NGOs to make a fundraising campaign as an emergency aid for those affected in Gaza.

Het aanvallen van onderwijsinstellingen ondermijnt het fundamentele recht op onderwijs voor iedereen en belemmert de vooruitzichten op een betere toekomst voor Palestijnen. Omdat kinderen de toekomst van onze wereld zijn, moet de internationale gemeenschap alles doen wat nodig is om aanvallen op vluchtelingenkampen en scholen te voorkomen en om verder verlies van onschuldige mannen, vrouwen, en kinderen te voorkomen. We roepen op tot een toekomstige samenwerking met andere NGO’s om een inzamelingsactie op te zetten als noodhulp voor de getroffenen in Gaza.

Broken Chalk roept de internationale gemeenschap op om zich opnieuw in te zetten voor een rechtvaardige en duurzame oplossing die de rechten en aspiraties van zowel Palestijnen als Israëliërs. We roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en een herziening van het VN-verdelingsplan waarin beide partijen het recht op zelfbeschikking handhaven.

Broken Chalk maakt dit met gepast respect bekend aan het publiek

Getekend,

Broken Chalk


Translated by Fenna Eelkema from original post in English

Referenties

1 https://www.un.org/securitycouncil/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1

2 https://www.politico.eu/article/israel-united-nations-antonio-guterres-hamas-attack-vacuum-comments/

3 https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-air-strikes-kill-28-palestinians-in-southern-gaza#:~:text=Since October 7, more than,to about 2.3 million people.

4 https://www.dci-palestine.org/4237_palestinian_children_killed_as_gaza_becomes_graveyard_for_children

5 https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/proportionality/

6 https://www.youtube.com/watch?v=9jsJYHuGPms

7 https://www.timesofisrael.com/intelligence-ministry-concept-paper-proposes-transferring-gazans-to-egypts-sinai/

8 https://edition.cnn.com/2023/11/08/world/palestinians-fleeing-south-gaza-city-unbearable-situation/index.html

9 https://www.wionews.com/world/at-least-50-killed-in-israeli-airstrikes-on-al-fakhoora-school-in-gazas-jabalia-refugee-camp-660179