Malmö Human Rights Action Activity

 

On the 11th October 2019, International Broken Chalk Assoc. Volunteers in Malmo took action in order to get the world to recognize the torture and human rights violations in Turkey. They exhibited some pictures of children and women behind bars in Turkey and served some cookie and coffee called ”Fika” in Sweden.

 

Den 11 oktober 2019, Int’l Broken Chalk Assoc. Volontärer i Malmö vidtog åtgärder för att få världen att erkänna tortyren och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Turkiet. De ställde ut några bilder av barn och kvinnor bakom barer i Turkiet och serverade lite kaka och kaffe kallat ”Fika” i Sverige.

Eid 2020 in Råneå, Sweden

In the Ramadan Feast program organized by the Hej Främlig associations, Rädda Barnen, Int’l Broken Chal Ass. Sweden Volunteers  served baklava to  the newcomer families, and given gifts to the children in the garden of the Råneå Church. Baklava was served to Råneå municipality and library staff due to Ramadan Feast, too.

I Ramadan Feast-programmet som organiserades av Hej Främlig-föreningarna, serverade Rädda Barnen, KIRIK Tebesir Association Sweden Volunteers baklava till de nya familjerna och gav gåvor till barnen i trädgården i Råneå kyrka. Baklava serverades också till Råneå kommun och bibliotekspersonal på grund av Ramadan-festen.

Int’l Enforced Disappearances Day- 2019

International Broken Chalk Association Volunteers  gathered up in Stockholm from different parts of Sweden to point out illegal abductions and enforced disappearances in Turkey.

31 August 2019 Stortorget Square. Stockholm. Sweden.

International Broken Chalk Association Volunteers in Sweden samlades i Stockholm från olika delar av Sverige för att påpeka olagliga bortföringar och försvinnanden i Turkiet.
31 augusti 2019 Storget Square. Stockholm. Sverige.

 

Universal Childrens Day in Västmanland, Sweden

Universal Childrens Day

Broken Chalk volunteers in Västmanland made a presentation to the municipality library staff about the children in Turkish prisons on ​​the 10th of September 2019. Then volunteers gave a presentation titled “For every child in emergencies” on the universal children’s day with the participation of Municipality major and culture chief. Additionally, an exhibition describing difficulties that children in the world facing were exhibited for the whole week in the municipality library. In the photo exhibition especially the story of Esma Uludag and her children surprised and shocked the participants very much.  Broken Chalk-volontärer i Västmanland presenterade en presentation för kommunens bibliotekspersonal om barnen i turkiska fängelser den 10 september 2019. Då har volontärer lagt fram en presentation med titeln “För varje barn i nödsituationer” på den allmänna barndagen med kommunens deltagande major och kulturchef. Dessutom stod en utställning som beskrev svårigheter som barn i världen står inför hela veckan i kommunens bibliotek. I fotoutställningen förvånade särskilt historien om Esma Uludag och hennes barn och chockade deltagarna väldigt mycket.

Noah´s Pudding

Broken Chalk volunteers in Västmanland prepared and served Asure (Noah´s Pudding) on the 10th of September 2019. Historical significance of Asure was described and served in a refugee camp in Sweden.

Broken Chalk-volontärer i Västmanland förberedde och serverade Asure (Noah’s Pudding) den 10 september 2019. Asures historiska betydelse beskrevs och tjänade i ett flyktingläger i Sverige.