Pressmeddelande – Hantering av den tysta krisen: Broken Chalk kräver erkännande av våld mot kvinnor och flickor och dess påverkan på utbildning

I en värld där 1 av 3 kvinnor globalt har upplevt fysiskt eller sexuellt våld, där fem kvinnor dödas varje timme av någon från sin egen familj, och där bevis tyder på att sexuella trakasserier är skämmande utbredda, är det av yttersta vikt för det Internationella samfundet att agera. Broken Chalk ser det brådskande behovet av att ta itu med det genomträngande problemet med könsbaserat våld, vilket också återspeglas i utbildningssammanhang. I skolor är sexuella trakasserier och psykologisk mobbning en utbredd verklighet; flickor hindras från att genomföra sin utbildning på grund av barnäktenskap och våld i sina egna hem eller våld på väg till skolan.

Förvärrat av de samverkande effekterna av COVID-19-pandemin, klimatförändringar, ekonomiska kriser och politisk instabilitet har detta våld en direkt påverkan på deras utbildning, vilket hindrar deras njutning av mänskliga rättigheter. Risken för våld avskräcker föräldrar från att skicka flickor till skolan, särskilt i konfliktsituationer, där de under sin resa till skolan fruktar möjligheten till överfall och bortförande. Det är empiriskt bevisat att offer för övergrepp har mycket högre avhopp och svårigheter att lära sig. Det utgör ett allvarligt hot mot könsjämställdhet och stärkandet av kommande generationer kvinnor.

I denna situation är det nedslående att observera det faktum att endast 0,2% av det globala officiella utvecklingsbiståndet riktas mot förebyggande av könsbaserat våld. Därför anser Broken Chalk att påverkan av våld mot kvinnor och flickor (VAWG) är djupgående och sträcker sig bortom fysisk skada för att påverka samhällets grundvalar och hindra utveckling, ojämlikhet och fred.

VAWG har en kostnad för samhället i allmänhet och flickors utbildning i synnerhet, och det förblir därför en utbildningsprioritet. För det första har exponering för våld från en intim partner, eller hushållsvåld, dokumenterade negativa effekter på barns akademiska prestationer och beteendemässiga utfall. UNICEF rapporterar att det är kopplat till lägre ordförråd och numeriska färdigheter i åldrarna 5 till 8. För det andra utgör våld mot kvinnor en av faktorerna varför flickor inte kan få tillgång till utbildning: över hela världen är 129 miljoner flickor utan skolplats. Personlig osäkerhet i skolan eller social stigmatisering och skam efter att ha upplevt sexuellt våld förklarar delvis detta. Flickor och kvinnor som upplever psykologiskt våld kan också vara utan skola som ett resultat av påtryckningar på dem.

Broken Chalk erkänner också trakasseriets genomslagskraft som en form av våld mot kvinnor. I Europeiska unionen har 45 till 55% av kvinnor upplevt sexuella trakasserier sedan 15 års ålder. I England och Wales visade en utredning 2021 att 92% av kvinnliga studenter bekräftade att de hade fått sexistiska kommenterar från sina skolkamrater, och 61% av kvinnliga studenter rapporterade att de hade upplevt sexuella trakasserier mellan kamrater i skolan. Risken att uppleva våld i skolan eller på väg till skolan kan avskräcka flickor från att delta i utbildningen. För att svara på detta har flera länder som Ghana och Indien experimenterat med program som tillhandahåller cyklar till flickor för att erbjuda ett säkrare transportalternativ till skolan.

Även om arbete har lagts ned på att eliminera VAWG så visar ovanstående fakta att mycket mer arbete behövs. Broken Chalk tror att utbildning är avgörande för att arbeta mot elimineringen av VAWG, eftersom många studier har visat att det är just i utbildningsmiljön där barn exponeras för våld och där dem lär sig det. Därför är utbildning ett kraftfullt verktyg som kan användas för att förändra kulturen som lär unga och påverkningsbara sinnen hur man beter sig mot flickor och kvinnor på våldsamma sätt till mer fredliga och respektfulla sätt. Dessutom kan utbildning användas för att lära flickor angående våld och höja medvetenheten om vad som utgör våld, något som många flickor inte ens kan börja förstå. På detta sätt är VAWG så normaliserat globalt att offren ibland inte ens inser att deras rättigheter kränks. Detta har en roll i att mindre än 40% av kvinnor som upplever våld söker hjälp av något slag eller rapporterar det, eller finner rättvisa.

Det är av denna anledning som Broken Chalk ansluter sig till de 16 dagarna av aktivism mot könsbaserat våld, vilket är en årlig internationell kampanj som börjar den 25 november, Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, och varar fram till Mänskliga rättigheternas dag den 10 december. Årets kampanjtema är “ENAS! Investera för att förebygga våld mot kvinnor och flickor”, och Broken Chalk ansluter sig till rörelsen och uppmanar till brådskande investeringar för att förebygga VAWG, med särskild fokus på utbildning för att göra detta. Broken Chalk uppmanar att man tar utbrett perspektiv i utförandet av elimineringen av VAWG. speciellt för att ökaförståelse kring svårigheter och attacker som mörka kvinnor och LGTBQ+ kvinnor utsätts för under deras utbildningar samt vardagliga liv.

Broken Chalk publicerar detta till allmänheten med hänsyn.

Signerat

Broken Chalk

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *