Sajtóközlemény: Emberi jogok világnapja, 2022

 2022 December 10

Sajtóközlemény: Az emberi jogos napja, 2022

Az oktatáshoz való emberi jog elősegítése más emberi jogok érvényesülését is elősegíti

Idén december 10-én a Broken Chalk nemcsak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 74. évfordulóját kívánja megünnepelni, hanem reflektálni is szeretne azokra a kihívásokra és sikerekre, amelyekkel az emberi jogi közösség ebben az évben szembesült. Mint mindig, most is a Broken Chalk egyik fontos küldetése, hogy felhívja a figyelmet az oktatás fontosságára az emberi jogok aktualizálásában. Annak ellenére, hogy az emberi jogok terén világszerte számos előrelépés történt, a szegénység, a szisztematikus és intézményes erőszak, a diszkrimináció és a korrupció továbbra is megakadályozza a gyermekeket és a fiatal felnőtteket abban, hogy teljes mértékben érvényesítsék az oktatáshoz való jogukat. Ahogy a 2023-as év elindul, érdemes átgondolnunk, hogy az egyes nemzeteknek és a nemzetközi közösségnek milyen politikákat kell bevezetnie a mindenki számára elérhető minőségi oktatás elősegítése érdekében.

2022-ben továbbra is az anyagi nehézségek jelentették az egyik legnagyobb akadályt az oktatáshoz való hozzáféréshez. Az oktatási létesítményekben világszerte továbbra is hiányzik a biztonságos infrastruktúra, a tiszta víz, az elegendő felszerelés, könyvek és egyéb tanszerek. A pedagógusok ritkán kapnak megélhetési bért annak ellenére, hogy egy társadalomban a legalapvetőbb munkát végzik. Ez a finanszírozási válság a globális infláció növekedésével súlyosbodik. A gazdaság hanyatlásával a kormányok csökkentik az oktatási költségvetést, tovább rontva az oktatás minőségét. Ugyanakkor a családoknak több jövedelemre van szükségük, ezért több gyermek hagyja ott az iskolát hogy helyette dolgozzon és pénzt keressen. Ez a két tényező egymást erősíti; ha a gyermek oktatásának minősége romlik, a árértékarányra tekintettel lévő családok nagyobb valószínűséggel részesítik előnyben a munkát az iskolával szemben, mivel a munkavégzés közvetlenebb értékkel bír. Ennek tartós negatív hatásai lehetnek; az iskolázatlan munkaerő mindenki számára csökkentheti a béreket, növelve a vagyonegyenlőtlenségeket és súlyosbítva a szegénységet. Ennek az ördögi körnek a megakadályozása érdekében emlékeztetnünk kell politikai döntéshozóinkat – nemzeti és nemzetközieket egyaránt –, hogy az oktatás alapvető emberi jog, amelyhez elegendő finanszírozást kell biztosítani.

A hozzáférhető és minőségi oktatás másik problémája az országokon belüli konfliktusok elterjedése. A jelenlegi török kormány igazságtalan bűnüldözési gyakorlata miatt a tanárok kínzásnak és bebörtönözésnek vannak kitéve, illetve egy részük életüket is vesztették. Az iráni erőszak, a burkina fasói ismétlődő puccsok, az ukrán invázió, a tálibok hatalmának kikristályosodása Afganisztánban, valamint az etiópiai, szíriai, jemeni, mianmari és sok más országban való konfliktus mind hátráltatta 2022-ben, hogy a világ legégetőbb problémáira megoldás szülessen. A konfliktusövezetekben az oktatáshoz való emberi jog érvényesítése szinte leküzdhetetlen kihívásokkal néz szembe. Az erőszak állandó fenyegetése megakadályozza az oktatást, különös tekintettel arra, hogy az oktatási létesítmények gyakran a felkelő fegyveres csoportok célpontjaivá válnak. A családok nagy veszteségeket szenvednek el, beleértve az emberéletek, a családtagok, a jövedelem és/vagy otthonuk elvesztését, sőt sok esetben menekültté is válnak. A humanitárius segítségnyújtásra irányuló erőfeszítések megszilárdítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy egyes alapvető oktatási szolgáltatások továbbra is biztosítva legyenek a konfliktusok idején. Az oktatás sok szempontból hatékony gyógyszer a konfliktusok megelőzésére és a konfliktus társadalmi következményeinek kezelésére is. Az oktatás kulcsfontosságú a társadalmi kohézió kialakításában, és erőszakmentes módot kínál a politikai célok kifejezésére és megvalósítására. A nagyobb konfliktuskockázatú társadalmakban a társadalmi, politikai és etnikai kisebbségeket segítő célzott oktatás megelőzheti az erőszakot. Ha a társadalmon belül konfliktus történik, az utólagos oktatás pótolhatja a kitelepített lakosság által hagyott fejlődési réseket, elősegítve a társadalom gazdagságának helyreállítását. A konfliktus utáni oktatás segíthet azoknak is, akiket a konfliktus negatívan érintett, különösen azokon, akik elvesztették családjukat vagy otthonukat; az oktatás eszközt adhat a rugalmassághoz és az új, jobb lehetőségekhez. Végezetül, az emberi jogi oktatás képes visszaintegrálni a korábbi harcosokat azáltal, hogy megtanítja őket erőszakos magatartásuk hibájára, és megvigasztalhatja a korábbi áldozatokat azáltal, hogy megtanítja őket értékelni emberi lényként betöltött fontosságukat.

Az utolsó kihívás, amellyel az oktatásnak továbbra is szembe kell néznie, a COVID-19 világjárvány okozta folyamatos változások és lemaradások. A digitális tanulás által leginkább érintett tanulók, köztük a kisgyermekek és azok, akik nem engedhetik meg maguknak az internetet vagy a digitális technológiát, továbbra is lemaradnak az iskolában. Meg kell akadályoznunk azt, amit egyre inkább „globális tanulási válságnak” neveznek, mivel a gyerekek nem kapják meg a COVID-19 előtti színvonalú oktatást, és az iskolák nem tudnak alkalmazkodni a 21. század változó igényeihez. A nemzeti és nemzetközi döntéshozóknak visszajelzést kell kérniük az iskoláktól és a családoktól, hogy megtudják, hogyan változhat meg az oktatáspolitika a digitális korban, és hogyan képes a digitalizálás minden hátterű és tanulási igényű tanulót bevonni.

2023-ban a Broken Chalk többek között ezekre a kérdésekre fog fókuszálni. Fontos megjegyezni, hogy az emberi jogok nemzetközi napján minden emberi jog összefügg, és kölcsönhatásban van; az oktatáshoz való jog érvényesítése más emberi jogok, például az élethez, a törvény előtti egyenlőséghez, a magánélethez, a tulajdonjoghoz, a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz, vélemény- és véleményszabadsághoz és még sok máshoz is hozzájárul. Kölcsönösen, az egyéb emberi jogok terén elért előrelépések pozitív hatással lesznek az oktatásra.

A Broken Chalk elkötelezi magát, hogy ebben az új évben is keményen fog dolgozni minden emberi jog előmozdításán az oktatáshoz való jog felemelésével.

Írta,

Broken Chalk

Human_Rights_Day_2022_Press_Release_Hungarian

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *