Gjykata gjermane shpall fajtor një ish-kolonel të ushtrisë siriane për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit

Një gjykatë në Gjermani dënoi një ish-kolonel të ushtrisë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.

Anwar Raslan u shpall fajtor për 27 akuza për vrasje, përdhunime dhe sulme seksuale të kryera në qendrën e paraburgimit Al-Khatib pranë Damaskut.

Parimi i juridiksionit universal u lejon gjykatave në Gjermani të gjykojnë të akuzuarit për krime lufte në vende të tjera.

Ky gjykim është i pari që lidh drejtpërdrejt shtetin sirian me krime lufte.

 

Yasmen Almashan, a Syrian campaigner for the Caesar Families Association, waits outside the courthouse in Koblenz, western Germany on Thursday.

Akuza për autorin

Autori dyshohet se ka punuar si hetues kryesor për shërbimin sekret sirian në qendrën e paraburgimit Al Khatib në Damask dhe dyshohet se ishte përgjegjës për torturimin e të paktën 4,000 njerëzve.

Ai akuzohet edhe për vrasjen e 58 të arrestuarve. Prokuroria kërkoi dënim të përjetshëm.

Ish-koloneli hedh poshtë akuzat. Ai ka pohuar se ka mbështetur fshehurazi opozitën, madje duke marrë pjesë në konferencën e paqes në Gjenevë të vitit 2014.

Prokuroria e kundërshtoi këtë tezë, me ndihmën e rrëfimeve të dëshmitarëve që e përshkruanin ish-kolonelin si një njeri që përdorte vazhdimisht fuqinë e tij për të zbatuar urdhrat e dhëna nga regjimi.

Bashkë-i-pandehuri i tij Eyad.A u akuzua se solli 30 demonstrues antiqeveritarë në burgun e torturës Al-Khatib. Gjykata është ne pritje per një ankim nga i ai.

 

Perktheu nga anglishtja Xhina Çekani, German court finds a former Syrian army colonel guilty of war crimes and crimes against humanity.

Corte Tedesca dichiara colpevole un ex-colonnello dell’esercito siriano per crimini di guerra e crimini contro l’umanità

Una corte in Germania ha condannato un ex-colonnello dell’esercito per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Anwar Raslan è stato ritenuto colpevole di 27 accuse di omicidio, stupro e aggressione sessuale commesse nel centro di detenzione di Al-Khatib, vicino Damasco.

Questa condanna è stata la prima ad associare direttamente lo stato siriano con crimini di guerra.

Il principio di giurisdizione universale consente alle corti tedesche di processare coloro accusati di crimini di guerra in altri paesi.

 

Yasmen Almashan, attivista siriana della Ceasar Families Association, aspetta fuori dalla corte in Koblenz, Germania-ovest.

Le accuse a carico dell’autore dei crimini

L’autore dei crimini ha presumibilmente lavorato come capo degli interrogatori per i servizi segreti siriani presso il centro di detenzione di Al-Khatib a Damasco ed è presumibilmente responsabile della tortura di almeno 4.000 persone.

Egli è anche accusato dell’omicidio di 58 detenuti. L’accusa ha chiesto l’ergastolo.

L’ex colonnello respinge le accuse. Egli afferma di aver segretamente sostenuto l’opposizione, perfino partecipando alla conferenza di pace di Ginevra del 2014.

L’accusa ha contestato questa narrazione con l’aiuto di testimonianze, le quali hanno descritto un uomo che ha continuamente impiegato il suo potere per eseguire gli ordini impartiti dal regime.

Il suo coimputato Eyad. A è stato accusato di aver portato 30 manifestanti contro il governo nel carcere di tortura di Al-Khatib. Il ricorso del coimputato è pendente in tribunale.

 

Tradotto da Francisca Orrego Galarce da German court finds a former Syrian army colonel guilty of war crimes and crimes against humanity