Gjykata gjermane shpall fajtor një ish-kolonel të ushtrisë siriane për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit

Një gjykatë në Gjermani dënoi një ish-kolonel të ushtrisë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.

Anwar Raslan u shpall fajtor për 27 akuza për vrasje, përdhunime dhe sulme seksuale të kryera në qendrën e paraburgimit Al-Khatib pranë Damaskut.

Parimi i juridiksionit universal u lejon gjykatave në Gjermani të gjykojnë të akuzuarit për krime lufte në vende të tjera.

Ky gjykim është i pari që lidh drejtpërdrejt shtetin sirian me krime lufte.

 

Yasmen Almashan, a Syrian campaigner for the Caesar Families Association, waits outside the courthouse in Koblenz, western Germany on Thursday.

Akuza për autorin

Autori dyshohet se ka punuar si hetues kryesor për shërbimin sekret sirian në qendrën e paraburgimit Al Khatib në Damask dhe dyshohet se ishte përgjegjës për torturimin e të paktën 4,000 njerëzve.

Ai akuzohet edhe për vrasjen e 58 të arrestuarve. Prokuroria kërkoi dënim të përjetshëm.

Ish-koloneli hedh poshtë akuzat. Ai ka pohuar se ka mbështetur fshehurazi opozitën, madje duke marrë pjesë në konferencën e paqes në Gjenevë të vitit 2014.

Prokuroria e kundërshtoi këtë tezë, me ndihmën e rrëfimeve të dëshmitarëve që e përshkruanin ish-kolonelin si një njeri që përdorte vazhdimisht fuqinë e tij për të zbatuar urdhrat e dhëna nga regjimi.

Bashkë-i-pandehuri i tij Eyad.A u akuzua se solli 30 demonstrues antiqeveritarë në burgun e torturës Al-Khatib. Gjykata është ne pritje per një ankim nga i ai.

 

Perktheu nga anglishtja Xhina Çekani, German court finds a former Syrian army colonel guilty of war crimes and crimes against humanity.

Corte Tedesca dichiara colpevole un ex-colonnello dell’esercito siriano per crimini di guerra e crimini contro l’umanità

Una corte in Germania ha condannato un ex-colonnello dell’esercito per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Anwar Raslan è stato ritenuto colpevole di 27 accuse di omicidio, stupro e aggressione sessuale commesse nel centro di detenzione di Al-Khatib, vicino Damasco.

Questa condanna è stata la prima ad associare direttamente lo stato siriano con crimini di guerra.

Il principio di giurisdizione universale consente alle corti tedesche di processare coloro accusati di crimini di guerra in altri paesi.

 

Yasmen Almashan, attivista siriana della Ceasar Families Association, aspetta fuori dalla corte in Koblenz, Germania-ovest.

Le accuse a carico dell’autore dei crimini

L’autore dei crimini ha presumibilmente lavorato come capo degli interrogatori per i servizi segreti siriani presso il centro di detenzione di Al-Khatib a Damasco ed è presumibilmente responsabile della tortura di almeno 4.000 persone.

Egli è anche accusato dell’omicidio di 58 detenuti. L’accusa ha chiesto l’ergastolo.

L’ex colonnello respinge le accuse. Egli afferma di aver segretamente sostenuto l’opposizione, perfino partecipando alla conferenza di pace di Ginevra del 2014.

L’accusa ha contestato questa narrazione con l’aiuto di testimonianze, le quali hanno descritto un uomo che ha continuamente impiegato il suo potere per eseguire gli ordini impartiti dal regime.

Il suo coimputato Eyad. A è stato accusato di aver portato 30 manifestanti contro il governo nel carcere di tortura di Al-Khatib. Il ricorso del coimputato è pendente in tribunale.

 

Tradotto da Francisca Orrego Galarce da German court finds a former Syrian army colonel guilty of war crimes and crimes against humanity

Alman mahkemesi, eski bir Suriye ordosu mensubu olan albayı insanliğa karşı suçlardan ve savaş suçlarindan mahkum etti

Almanya’da bir mahkeme, eski bir ordu mensubu olan Albay Enver Raslan”i savaş suçlarından ve ayrıca insanlığa karşı islenen suçlardan mahkûm etti.

Enver Raslan, Şam yakınlarındaki Al-Khatib gözaltı merkezinde 27 cinayet, tecavüz ve cinsel saldırı iddialarından suçlu bulundu.

Bu mahkûmiyet, Suriye devletiyle doğrudan bağlantılı birini savaş suçlarıyla ilişkilendiren bir ilk karar olarak değerlendirildi.

Evrensel yargı yetkisi ilkesi, Almanya’daki mahkemelerin diğer ülkelerdeki savaş suçlarıyla suçlananları yargılamasına izin vermektedir.

 

Sezar Aileleri Derneği için Suriye kampanyası olan Yasmeen Almashan, Perşembe günü Almanya’nın batısındaki Koblenz’deki adliye binasının önünde bekliyor.

Fail hakkındaki suçlamalar:

Failin, Şam’daki Al-Khatib gözaltı merkezinde, Suriye gizli servisinin baş sorgulayıcısı olarak çalıştığı ve en az 4.000 kişiye işkence yapmaktan sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca fail, 58 tutukluyu öldürmekle de suçlanıyor. Bu iddialar neticesinde Savcılık fail hakkında müebbet hapis istedi.

Eski albay ise hakkındaki suçlamaları reddetmekle birlikte ayrıca 2014 Cenevre barış konferansına katılsa bile, muhalefeti gizlice desteklediğini iddia etti.

İddia makamı, mevcut rejimin verdiği emirleri yerine getirmek için gücünü sürekli olarak kullanan bahse konu sanigi anlatan tanık ifadelerinin yardımıyla sanığın savunmasına itiraz etti.

Ayrica sanığın arkadaşı Eyad. A, 30 hükümet karşıtı göstericiyi Al-Khatib işkence hapishanesine getirmekle suçlandı. Davalının temyiz başvurusu mahkeme surecinde derdesttir, adli itiraz sureci devam etmektedir.

Aniruddh Rajendran

Yunus Esen trafından German court finds a former Syrian army colonel guilty of war crimes and crimes against humanity ‘dan tercüme edilmiştir