Basın Yayınlaması: Engelleri aşmak. Broken Chalk’ın bu yılki Filistinliler için Uluslararası Dayanışma Günü’nde Derhal Ateşkes ve Kendi Kaderini Tayin Etme Çağrısı

29 Kasım, 2023

Birleşmiş Milletler’nin bölme planının 76. yıl dönümü olan 29 Kasım’ı düşünürken, dünya, Filistin halkıyla dayanışma içinde bir arada durmalı, onların işgale karşı direnme ve kendi kaderini tayin etme haklarını tanımalıdır. Broken Chalk, bu yürek parçalayıcı Uluslararası Filistinliler Dayanışma Günü’nde yalnızca sesini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda Filistin halkının tek egemen bölge altında birleşmesini ve 75 yıldır devam eden İsrail-Filistin çatışmasına uyumlu bir çözüm getirilmesini tutkuyla savunuyor. 1947’nin bu gününde BM, Kudüs’ün uluslararası bölge “corpus separatum” olduğu bir Yahudi devleti ve bir Filistin devleti vizyonunu ortaya koyan bölme planını kabul etti. Bu tarihi karar, BM Sözleşmesi’nin 1 (2) Maddesindeki eşit haklar ve kendi kaderini tayin etme ilkelerine dayanan iki devletli bir çözümün temelini attı.1

Son olayların ardından Broken Chalk, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarının “bir boşlukta meydana gelmediği” ve 75 yıllık kendi kaderini tayin mücadelesi ve direnişle iç içe olduğu yönündeki iddiasını yineliyor.2 İsrail işgali, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki son saldırısından bu yana Gazze Şeridi’nde 5000’den fazlası çocuk olmak üzere 12.000’den fazla sivil öldürüldü. 3 BM Genel Sekreteri Guterres “Gazze çocuklar için mezarlığa dönüştü” diyor.4

Broken Chalk, İsrail-Filistin çatışmasına kalıcı bir çözüm bulmak için iki partili siyasi diyaloğu teşvik etmenin önemini vurguluyor. İki devletli çözümün aciliyetinin bilincinde olarak, Filistinlilerin gerçek anlamda kendi kaderini tayin etme yolunun tabandan başlaması gerektiğini vurguluyoruz. Sivil topluma, dış dayatmalardan bağımsız olarak kendi devletlerini şekillendirmesi ve şekillendirmesi için tam özerklik tanınması zorunludur. Filistin’lilerin kendi kaderini tayin etmesi yönündeki uzun vadeli arzuları düşündüğümüzde, ileriye doğru atılacak çok önemli bir adımın, Filistin’lilerin, İsrail ya da uluslararası toplumun dayattığı dış kısıtlamalardan bağımsız olarak kendi devletleri için bağımsız bir model inşa etme yetkisine sahip olduklarının kabul edilmesi olduğu açıkça ortaya çıkıyor.

29 Kasım’da, hem Filistin’lilerin hem de İsrail’lilerin dizginsiz özerklik ve egemenlik ile gelişeceği bir ortamı teşvik ederek, iki devletli çözüme yönelik bir ortamın acilen desteklenmesi ihtiyacını tutkuyla yeniden öne sürmek zorunludur. Hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de yaşayan Filistinli’lerin yeniden bir araya gelmesi, sadece değerlendirmenin ötesine geçmelidir; İsrail’in politika taahhütleri ve uluslararası toplumun kolektif vicdanı içinde yer alan kalıcı bir çözüm olarak tanınmayı talep ediyor. Bu iki bölgedeki Filistin’liler arasındaki mevcut bölünmüşlük, yalnızca Filistinli’lerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerin ve Filistin Yönetimi’nin görünürdeki durgunluğunun yarattığı zorlukları da sürdürüyor

Broken Chalk, İsrail’in kendini tamamen Yahudi devletini ortadan kaldırmaya adamış bir terör örgütüne karşı meşru savunma hakkını kabul ederken, güvenlik tehditlerine yanıt olarak orantılılığın korunmasına özel olarak odaklanarak, uluslararası hukuka sarsılmaz bağlılığın son derece önemli olduğunu vurguluyor.5 Hamas’ın evrensel olarak üzücü saldırısını kınarken, İsrail’in yaklaşımındaki eşitsizliği vurgulamak çok önemlidir. Gazze’deki Filistinli’lerin Hamas’ın eylemleri nedeniyle toplu olarak cezalandırılması, İsrail’in tepkisinin orantılılığı konusunda soru işaretlerine yol açıyor. Kayıpların endişe verici oranı keskin bir dengesizliği ortaya çıkardığından, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kullanılan yöntemler hedef hedeflerle uyumsuz görünüyor; kaybedilen her İsrailli sivil için 10 Filistinli yıkıcı bir bedel ödüyor.6 Bu karmaşık ortamda yol alırken Broken Chalk, uluslararası hukuk ilkelerine saygılı, aynı zamanda çatışmalardan etkilenen herkesin haklarını ve yaşamlarını koruyan, ölçülü ve orantılı bir yaklaşımı savunuyor.

Son saldırılar iki devletli çözüm umutlarına önemli bir darbe indirdi; raporlar, devam eden müzakereler sırasında Gazze’deki Filistinlilerin Mısır’ın Sina kentine göç etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürüyor.7 Toprakları, sınırları ve ekonomisi üzerindeki sınırlı kontrolün tam özerklik uygulama yeteneğini engellediği Gazze’nin karşılaştığı zorluklara ışık tutmak çok önemlidir. Broken Chalk, Filistinli’lerin Güney Gazze’ye kaydırıldığı yönündeki haberleri kınadı ve ilgili tüm tarafları insan haklarının ve uluslararası hukukun korunmasına öncelik vermeye çağırıyor.8

Broken Chalk’ın eğitimi evrensel hale getirme misyonuyla uyumlu olarak, UNRWA tarafından işletilen El Fakhoora okuluna yapılan dehşet verici saldırıyı son derece içler acısı buluyoruz 9 Eğitim kurumlarını hedef almak herkesin temel eğitim hakkını baltalıyor ve Filistinliler için daha parlak bir gelecek umudunu engelliyor. Çocuklar dünyamızın geleceği olduğundan, uluslararası toplum, mülteci kamplarına ve okullara yönelik saldırıları önlemek ve masum erkek, kadın ve çocukların daha fazla hayatını kaybetmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Gazze’de etkilenenlere acil yardım olarak bir bağış toplama kampanyası düzenlemek için diğer Sivil Toplum Kurumlar’ıyla ileriye yönelik bir işbirliği çağrısında bulunuyoruz.

Bu önemli günde Filistinlilerle dayanışma içinde bir arada dururken, Broken Chalk uluslararası topluma hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin haklarına ve isteklerine saygı duyan adil ve kalıcı bir çözüme olan bağlılığını yenilemeye çağrıda bulunuyor. Derhal ateşkes yapılması ve her iki tarafın da kendi kaderini tayin hakkını savunduğu BM paylaşım planının revize edilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Broken Chalk saygıyla topluma duyurur.

Saygıyla,

Broken Chalk


Derin Erk tarafından İngilizce orijinal yayından çevrilmiştir.

Referanslar

1 https://www.un.org/securitycouncil/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter#rel1

2 https://www.politico.eu/article/israel-united-nations-antonio-guterres-hamas-attack-vacuum-comments/

3 https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-air-strikes-kill-28-palestinians-in-southern-gaza#:~:text=Since October 7, more than,to about 2.3 million people.

4 https://www.dci-palestine.org/4237_palestinian_children_killed_as_gaza_becomes_graveyard_for_children

5 https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/proportionality/

6 https://www.youtube.com/watch?v=9jsJYHuGPms

7 https://www.timesofisrael.com/intelligence-ministry-concept-paper-proposes-transferring-gazans-to-egypts-sinai/

8 https://edition.cnn.com/2023/11/08/world/palestinians-fleeing-south-gaza-city-unbearable-situation/index.html

9 https://www.wionews.com/world/at-least-50-killed-in-israeli-airstrikes-on-al-fakhoora-school-in-gazas-jabalia-refugee-camp-660179