Sfidat Arsimore në Vietnam

ABUZIMI FIZIK DHE SEKSUAL NË SHKOLLAT VIETNAMEZE

 

Abuzimi fizik dhe seksual është një nga çështjet më të zakonshme në sektorin arsimor vietnamez. Të gjitha llojet e keqtrajtimit të fëmijëve janë shumë të përhapura, duke filluar nga abuzimi fizik dhe seksual deri tek abuzimi emocional. Sipas Raportit të Human Rights Watch 2021, dhuna ndaj fëmijëve, duke përfshirë abuzimin seksual, është e përhapur në Vietnam, duke përfshirë në shtëpi dhe në shkolla. Raporte të shumta mediatike kanë përshkruar raste të kujdestarëve, mësuesve ose kujdestarëve të qeverisë që janë përfshirë në abuzim seksual, rrahin fëmijët ose i godasin me shkopinj. Gjatë gjashtë muajve të parë të vitit 2021, në mes të bllokimit pandemik, pati raportime për abuzime fizike dhe seksuale në rritje të fëmijëve në Vietnam.[1]

 

Ky artikull synon të eksplorojë disa nga sfidat arsimore në Vietnam, duke u fokusuar kryesisht në abuzimin e pësuar nga studentët dhe sfidat me të cilat përballet komuniteti LGBTQ+ në sektorin arsimor.

 

Në vitin 2019, UNICEF publikoi një raport mbi epideminë e abuzimit me fëmijët në Vietnam. Ai ndau historinë e Thao, një vajze vietnameze 13-vjeçare, të cilën mësuesi i saj I  matematikës e kishte abuzuar për dy vjet. Abuzuesi nuk u emërua asnjëherë dhe as u dërgua në gjykatë për shkak të stigmës dhe kulturës së dëmshme të fshehtësisë. Thao tregoi se mesuesi e rrihte, “Isha shumë e frikësuar, por nuk guxoja t’u tregoja prindërve të mi sepse ai më kërcënoi se do të më vriste”. Pasi mbushi 14 vjeç, abuzimi u kthye në seksual. Edhe pasi ia treguan nënës së saj, ata zgjodhën ta linin çështjen pa raportim, për shkak të mungesës së veprimeve të policisë dhe autoriteteve dhe frikës së gjykimit dhe thashethemeve në shkollë. Raporti i UNICEF-it thekson se shumica e rasteve të profilit të abuzimit të fëmijëve në Vietnam në vitin 2019 përfshinin mësues, me raste të rënda si arrestimi i një mësuesi për lenien shtatzane te një studenteje.[2]

 

Sipas statistikave të ofruara nga Tran, një kandidat për doktoraturë, 31.8% e 1900 fëmijëve të shkollës vietnameze të anketuar pësuan abuzim emocional dhe 19% pësuan abuzim fizik.[3]

 

Një artikull lajmesh i publikuar në 2017 nga Vietnam Insider dënon mungesën e mbikëqyrjes, stresin e shtuar në punë dhe pagat e ulëta si faktorë të mundshëm për rritjen e abuzimit të fëmijëve në kopshtet e Vietnamit. Muajin e kaluar, një gazetë per te rinj publikoi një video që tregon pamjet tronditëse të foshnjave duke u rrahur në një qendër private të kujdesit ditor. Artikujt e zakonshëm të klasës si pantofla, krehër, fshesa, lugë, madje edhe thika janë shembuj të rekuizitave që mësuesit përdorin për të ngjallur frikë tek nxënësit e tyre. Nguyen Thanh Loan, një mësues në një kopsht fëmijësh publik në distriktin Hai Ba Trung të Hanoi, tha se çdo klasë kopshti me 50 fëmijë ka 2-3 mësues të cilët duhet të bëjnë gjithçka, nga ushqyerja e fëmijëve dhe nxitja e tyre për të fjetur, deri tek mësimi i tyre dhe pastrimi i klasave.[4]

Të ardhurat e ulëta të shoqëruara me mbikëqyrjen e pamjaftueshme të qeverisë ndaj kopshteve private janë faktorë që çojnë në sjelljen agresive të personelit arsimor. Sipas të dhënave të qeverisë, më shumë se 2000 fëmijë në Vietnam vuajnë nga abuzimi i rëndë që kërkon ndihmë dhe ndërhyrje të veçantë çdo vit. Pavarësisht përpjekjeve të supozuara të qeverisë për të trajtuar këtë çështje, Vietnam Insider publikoi një artikull tjetër lajmesh në vitin 2019 mbi keqtrajtimin e fëmijëve nga mësuesit në kopshtet private në Hanoi.

Maple Bear Westlake, një kopsht fëmijësh kanadez i nivelit të lartë, ishte në qendër të vëmendjes pasi një prind i kërkoi shkollës ta lejonte të shikonte pamjet e kamerave të sigurisë. Pamjet treguan mësuesin duke mbyllur një fëmijë në një dollap.[5]

 

Në prill të vitit 2016, një mësues në një shkollë fillore në Sa Pa, Vietnami verior, u arrestua nga policia pasi dyshohet se kishte kryer akte të turpshme me një nxënës të klasës së pestë në shkollën e tij. Për më tepër, në dhjetor 2017, policia në provincën jugore të An Giang nisi procedurat ligjore kundër një mësuesi, P.E., i cili u denoncua nga prindërit se kishte abuzuar seksualisht të paktën dhjetë nxënës të klasës së katërt dhe të pestë në shkollën e tij. Në të njëjtin vit, Lang Thanh Duan, një roje shkolle në provincën e Dak Lak në Highlands Qendrore u ndoq penalisht për përdhunimin e pesë nxënëseve 11-vjeçare dhe një nxënëseje nëntë-vjeçare midis 2015 dhe 2017.[6]

 

Edhe pse departamenti i arsimit i qytetit Ho Chi Minh ka këshilluar administratën bashkiake që të inkurajojë kopshtet lokale të instalojnë kamera CCTV për të siguruar mbikëqyrje më të mirë të fëmijëve të tyre, dilema është ende e përhapur dhe jashtëzakonisht shqetësuese.

 

Çështja nuk është vetëm shqetësuese mes kopshteve. Vnexpress, një gazetë lokale vietnameze, zbuloi se në dhjetor 2018, drejtori i një shkolle të mesme në provincën veriore të PhuTho u zbulua se kishte detyruar shumë studentë meshkuj që t’i “kryenin shërbime seksuale” atij për vite me rradhë.[7]

 

LGBTQ+

Të rinjtë LGBT vietnamezë përballen me diskriminim dhe dhunë të përhapur në shtëpi dhe shkollë. Mitet e përhapura rreth orientimit seksual dhe identitetit gjinor, duke përfshirë besimin e rremë se tërheqja ndaj të njëjtit seks është një gjendje e shëndetit mendor e diagnostikueshme dhe e shërueshme, janë të zakonshme midis zyrtarëve të shkollave vietnameze dhe popullatës në përgjithësi. Ky seksion do të analizojë raportin e Human Rights Watch 2020 mbi abuzimet me të cilat përballet komuniteti në Vietnam.

 

“Mësuesi im tha se kisha një sëmundje’: Barrierat ndaj së drejtës për arsim për të rinjtë LBGT në Vietnam”, një raport 65 faqesh nga Human Rights Watch në 2020, dokumentoi se si të rinjtë LGBT në Vietnam përballen me stigmë dhe diskriminim në shkolle –  mite të tilla si besimi i rremë se tërheqja ndaj të njëjtit seks është një gjendje e shëndetit mendor e diagnostikueshme, e trajtueshme dhe e shërueshme. Shumë prej tyre përjetojnë ngacmim verbal dhe ngacmim, i cili në disa raste çon në dhunë fizike. Mësuesit shpesh nuk janë të pajisur për të trajtuar raste të diskriminimit anti-LGBT dhe mësimet e tyre shpesh mbështesin mitin e përhapur në Vietnam se tërheqja ndaj të njëjtit seks është një sëmundje, zbuloi Human Rights Watch. Raporti bazohet në intervista të thelluara me 52 të rinj LGBT, si dhe mësues dhe personel tjetër të shkollës në Vietnam. Ndërsa disa mësues dhe shkolla marrin përsipër të përfshijnë mësime mbi orientimin seksual dhe identitetin gjinor, mungesa e përfshirjes në nivel kombëtar i lë shumicën e studentëve në Vietnam pa njohuri bazë mbi orientimin seksual dhe identitetin gjinor.[8]

 

Në një hap premtues në vitin 2019, ministria e arsimit, me ndihmën e agjencive të Kombeve të Bashkuara, përpiloi udhëzime për një kurrikulë gjithëpërfshirëse të edukimit seksual për LGBT, por një kurrikulë e tillë ende nuk është krijuar.[9]

Human Rights Watch zbuloi se ngacmimi verbal i nxënësve LGBT është i zakonshëm në shkollat vietnameze. Nxënësit në lloje të ndryshme shkollash – rurale dhe urbane, publike dhe private – thanë se nxënësit dhe mësuesit zakonisht përdorin fjalë nënçmuese për t’iu referuar personave LGBT, ndonjëherë të shënjestruar drejtpërsëdrejti ndaj tyre dhe të shoqëruara me kërcënime me dhunë.

Studime të tjera, përfshirë kërkimet nga agjencitë e OKB-së dhe grupet vietnameze, kanë përfshirë prova të ngjashme. Në një raport të vitit 2014, Programi i OKB-së për Zhvillim (UNDP) vuri në dukje se “institucionet arsimore nuk janë të sigurta për studentët LGBT për shkak të mungesës së politikave kundër bullizmit dhe jo-diskriminimit. Për më tepër, edukimi për seksin dhe orientimin seksual dhe identitetin gjinor është ende i kufizuar në Vietnam dhe konsiderohen tema të ndjeshme që mësuesit zakonisht i shmangin”.

While it appears to be less common, some LGBT youth report physical violence as well. “The bullying was mostly verbal but there was one time when I was beat up by five or six guys in eighth grade just because they didn’t like how I looked”, an interviewee stated.

 

In cases of both verbal and physical abuse, school staff responds inconsistently. Most of the LGBT youth interviewed who had experienced bullying at school said they did not feel comfortable reporting the incidents. This was sometimes because of overt, discriminatory behaviour by the staff. In other cases, students assumed it was unsafe to turn to the adults around them for help.

 

Even in cases where students did not face verbal or physical abuse, many reported that their teachers implicitly and explicitly alienate and exclude them. This occurs in classrooms, where teachers refer to anything other than procreative heterosexual relationships as “unnatural”.[10]

 

Ndërsa duket të jetë më pak e zakonshme, disa të rinj LGBT raportojnë gjithashtu dhunë fizike. “Bulizmi ishte kryesisht verbal, por ka qenë një herë kur unë jam rrahur nga pesë apo gjashtë djem në klasën e tetë vetëm sepse nuk u pëlqente si dukesha”, tha një i intervistuar.

 

Në rastet e abuzimit verbal dhe fizik, stafi i shkollës përgjigjet në mënyrë jokonsistente. Shumica e të rinjve LGBT të intervistuar që kishin përjetuar ngacmim në shkollë thanë se nuk ndiheshin rehat të raportonin incidentet. Kjo ishte ndonjëherë për shkak të sjelljes së hapur, diskriminuese nga stafi. Në raste të tjera, studentët supozuan se ishte e pasigurt t’u drejtoheshin të rriturve përreth tyre për ndihmë.

 

Edhe në rastet kur nxënësit nuk u përballën me abuzim verbal apo fizik, shumë prej tyre raportuan se mësuesit e tyre në mënyrë implicite dhe eksplicite i tjetërsojnë dhe i përjashtojnë. Kjo ndodh në klasa, ku mësuesit i referohen çdo gjëje tjetër përveç marrëdhënieve heteroseksuale prokreative si “të panatyrshme”. [11]

 

By Olga Ruiz Pilato

Përkthyer nga Xhina Cekani from [Educational Challenges in Vietnam]

 

Burimet;

[1]https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/vietnam

[2]https://www.unicef.org/vietnam/stories/shame-and-pain-vietnam-starts-grapple-child-abuse-epidemic

[3]https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2017/12/promotie-child-abuse-in-vietnam

[4]https://vietnaminsider.vn/child-abuse-vietnams-kindergartens-continues-keep-parents-awake-night/

[5]https://vietnaminsider.vn/teacher-fired-for-child-abuse/

[6]https://vietnaminsider.vn/child-abuse-remains-unsolved-problem-vietnam/

[7]https://e.vnexpress.net/news/life/trend/vietnam-shocked-by-extent-of-sexual-abuse-children-face-3905361.html

[8]https://www.hrw.org/news/2020/02/12/vietnam-lgbt-youth-unprotected

[9]Ibid

[10] Ibid

[11] Ibid