Alman mahkemesi, eski bir Suriye ordosu mensubu olan albayı insanliğa karşı suçlardan ve savaş suçlarindan mahkum etti

Almanya’da bir mahkeme, eski bir ordu mensubu olan Albay Enver Raslan”i savaş suçlarından ve ayrıca insanlığa karşı islenen suçlardan mahkûm etti.

Enver Raslan, Şam yakınlarındaki Al-Khatib gözaltı merkezinde 27 cinayet, tecavüz ve cinsel saldırı iddialarından suçlu bulundu.

Bu mahkûmiyet, Suriye devletiyle doğrudan bağlantılı birini savaş suçlarıyla ilişkilendiren bir ilk karar olarak değerlendirildi.

Evrensel yargı yetkisi ilkesi, Almanya’daki mahkemelerin diğer ülkelerdeki savaş suçlarıyla suçlananları yargılamasına izin vermektedir.

 

Sezar Aileleri Derneği için Suriye kampanyası olan Yasmeen Almashan, Perşembe günü Almanya’nın batısındaki Koblenz’deki adliye binasının önünde bekliyor.

Fail hakkındaki suçlamalar:

Failin, Şam’daki Al-Khatib gözaltı merkezinde, Suriye gizli servisinin baş sorgulayıcısı olarak çalıştığı ve en az 4.000 kişiye işkence yapmaktan sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca fail, 58 tutukluyu öldürmekle de suçlanıyor. Bu iddialar neticesinde Savcılık fail hakkında müebbet hapis istedi.

Eski albay ise hakkındaki suçlamaları reddetmekle birlikte ayrıca 2014 Cenevre barış konferansına katılsa bile, muhalefeti gizlice desteklediğini iddia etti.

İddia makamı, mevcut rejimin verdiği emirleri yerine getirmek için gücünü sürekli olarak kullanan bahse konu sanigi anlatan tanık ifadelerinin yardımıyla sanığın savunmasına itiraz etti.

Ayrica sanığın arkadaşı Eyad. A, 30 hükümet karşıtı göstericiyi Al-Khatib işkence hapishanesine getirmekle suçlandı. Davalının temyiz başvurusu mahkeme surecinde derdesttir, adli itiraz sureci devam etmektedir.

Aniruddh Rajendran

Yunus Esen trafından German court finds a former Syrian army colonel guilty of war crimes and crimes against humanity ‘dan tercüme edilmiştir