Universal Childrens Day in Västmanland, Sweden

Universal Childrens Day

Broken Chalk volunteers in Västmanland made a presentation to the municipality library staff about the children in Turkish prisons on ​​the 10th of September 2019. Then volunteers gave a presentation titled “For every child in emergencies” on the universal children’s day with the participation of Municipality major and culture chief. Additionally, an exhibition describing difficulties that children in the world facing were exhibited for the whole week in the municipality library. In the photo exhibition especially the story of Esma Uludag and her children surprised and shocked the participants very much.  Broken Chalk-volontärer i Västmanland presenterade en presentation för kommunens bibliotekspersonal om barnen i turkiska fängelser den 10 september 2019. Då har volontärer lagt fram en presentation med titeln “För varje barn i nödsituationer” på den allmänna barndagen med kommunens deltagande major och kulturchef. Dessutom stod en utställning som beskrev svårigheter som barn i världen står inför hela veckan i kommunens bibliotek. I fotoutställningen förvånade särskilt historien om Esma Uludag och hennes barn och chockade deltagarna väldigt mycket.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *