15 JULI 2016 VERMEENDE COUPPOGING PERSBERICHT

Op 15 juli 2016 vond er een verraderlijk geplande, theatrale couppoging plaats in Turkije. Als gevolg van deze
couppoging heeft de bevolking een staat van rechteloosheid ondergaan. Door middel van willekeurige wetgeving
is er besloten om mensen van hun werk te ontslaan, om werkvergunningen in te nemen, paspoorten en diploma’s
te annuleren. Daarnaast was er sprake van massa-arrestaties waarbij mensen gevangen werden genomen en
gemarteld. Als gevolg van deze zware martelingen zijn er mensen overleden en er zijn zelfs gevallen van
zelfmoord. In de overvolle gevangenissen wordt er nog steeds onmenselijk gedrag vertoond. Door de
mensenrechtenschendingen in Turkije zijn mensen genoodzaakt om hun land te ontvluchten. Tijdens deze vlucht
hebben velen hun levens of hun kinderen verloren in de Egeïsche zee en de Maritsa rivier.
Wij willen als Broken Chalk Platform de aandacht vestigen op de pijn en leed veroorzaakt door de machtsdrang
van Erdogan, waarbij hij geen oppositie dult en elke pad bewandelt om er voor te zorgen dat andersdenkenden
van de kaart verdwijnenen.
Erdogan-regime heeft met het bloedige drama dat op 15 juli 2016 werd uitgevoerd, democratie, de universele
mensenrechten, de rechtsstaat, het wegkijken van vrijheid en rechtvaardigheid, Turkije geabstraheerd van de
wereld en het land als een dictatuur willen besturen. Ze verhogen de dosering van haatdragende taal tegen de
mensen die het mozaïek van de samenleving vormen in verschillende talen, religies, rassen en gedachten binnen
het land. Ze gebruiken allerlei middelen, middelen en media van de staat om de harmonie, eenheid, integriteit en
broederschap in de samenleving uit elkaar te halen en de onevenredige macht te behouden. In plaats van
rekening te houden met de belangen van het land en de mensen, kiezen ze voor hun eigen belangen. Voor de
voortzetting van het regime heeft het allerlei soorten onwettigheid ondertekend om de Koerden, alevieten,
liberale opvattingen en de Hizmet-beweging onder hun controle te houden. Aan de andere kant gebruikt het de
volledige mogelijkheden van de staat en hun instanties en voert het een lynchcampagne tegen de beweging en
diensten in Turkije en overal in de wereld.
Het Erdogan-regime heeft vele succesvolle mensen van het openbaar ambt verwijderd door wetsbesluiten
(wetsbesluit). Het aantal mensen dat uit een openbaar ambt is verwijderd is meer dan 126.000. Tienduizenden
succesvolle mensen die hun land succesvol dienden zoals artsen, ingenieurs, aanklagers, rechters, advocaten,
diplomaten, wetenschappers, geestelijken, schrijvers, kunstenaars, politici, industriëlen, atleten, academici,
leraren, studenten en de samenleving uit alle lagen van de samenleving kregen geen recht op leven.
15 universiteiten, 1065 middelbare scholen, middelbare scholen en basisscholen, 980 klaslokalen en 848
studentenslaapzalen, die werden geopend onder de bestaande wetten en die daardoor werden gecontroleerd,
zijn gesloten met de wetsbesluiten. Meer dan 35.000 leraren en 30.000 assistent-medewerkers die in deze
onderwijsinstellingen die zijn gesloten werkten, zijn werkloos geworden. Er is een groot grote groep van
werklozen gevormd doordat deze onderwijswerkers niet meer in een particuliere of staatsinstelling meer mogen
werken. De onderwijsinstellingen die zijn gesloten en alle bezittingen van de voormalige medewerkers van de
instellingen zijn in beslag genomen. Bovendien zijn deze mensen en hun families benadeeld doordat hen geen
sociale rechten wordt verleend. EKASEN en AKTİFSEN werden gesloten.
Vrijwel alle docenten van de gesloten onderwijsinstellingen werden onderzocht voor lidmaatschap van een
terroristische organisatie. De gedetineerden werden onderworpen aan alleen in een cel, langdurige detentie en
onrechtmatige procedures. Deze praktijken zijn vernederend en destructief voor het vernietigen van hun reputatie
in de gemeenschap. Tevens werden de slachtoffers onderworpen aan foltering en mishandeling en werden 40-50
mensen gedwongen om in gevangenissen van 12 personen te verblijven. Deze behandelingen zijn een misdaad
tegen de menselijkheid en een schending van de mensenrechten.
Volgens de gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken opende het regime van Erdogan een gerechtelijk
onderzoek tegen 511.000 mensen met als gevolg onwettige en fascistische druk, en werden meer dan 125.000
mensen vastgehouden uit lidmaatschap van een terroristische organisatie. Momenteel zitten er meer dan 31.000
gevangenen in gevangenissen. Gevangenissen In Turkije hebben nu rond 11.000 vrouwelijke gevangenen, en
groeien 780 baby’s op in de gevangenis samen met de moeder.
Veel mensen zijn ontvoerd door inlichtingendiensten in Turkije en in het buitenland en zijn zwaar gefolterd.
Sommige van deze mensen worden nog steeds vermist. Bovendien worden gevangenen met een ernstige ziekte
niet behandeld en worden ze achtergelaten om te sterven. Veel kankerpatiënten mogen niet goed behandeld
worden door een verbod die is uitgevaardigd door de staat om te reizen uit Turkije, met de dood tot gevolg.
Met de gemene theater coup van 15 juli en de haatdragende taal van het Erdogan-regime, de beklemmende,
polariserende en separatieve benadering, is de eenheid en solidariteit in het land verslechterd. Het vertrouwen
van mensen tegen elkaar en de staat is verloren gegaan. Onschuldige mensen wier paspoorten in beslag werden
genomen en uit het buitenland werden geweerd, moesten hun huizen verlaten en naar Europese landen migreren
in de hoop op een vrij en democratisch leven via illegale wegen. Veel mensen kwamen ook om het leven op de
wegen.
Deze vervolgingen in Turkije, de onwettigheid van het regime vragen wij de Verenigde Naties, het Europees Hof
voor de rechten van de mens van de Europese Unie voor parlementsleden, mediaorganisaties en alle volkeren, om
niet te zwijgen over de dictatoriale houding en we willen dat ze hun verantwoordelijkheden nakomen. Wij zijn
ervan overtuigd dat de rechtsstaat alleen kan worden bereikt door menselijke solidariteit.
Als BrokenChalk-platform wachten we vol hoop en geduld op de dag waarop elke wetteloosheid die van 15 juli
2016 tot vandaag is gedaan, zal worden berecht door eerlijke rechtbanken en de echte criminelen zullen worden
gevonden en gestraft. We zullen samen met slachtoffers en onschuldige mensen onze stem laten horen tegen alle
onrechtplegers.

Met respect aan het publiek aangekondigd.

BrokenChalk Platform
Voor meer info of persfoto’s: [email protected]

Website: www.brokenchalk.org
Twitter: @BrokenChalkNL

 

link voor pdf: nederlands_press_release

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *