Adreçant la Crisis Silenciosa: Broken Chalk Demana el Reconeixement de la Violència envers les Dones i Nenes i els seus Impactes en l’Àmbit Educatiu

25 de Novembre del 2023

En un món en què una de cada tres dones arreu del món ha patit violència física o sexual; on, cada hora, cinc dones són assassinades per un membre familiar i on les dades evidencien que l’assetjament i violència sexual són fets generalitzats, és d’extrema importància que la comunitat global actuï. Broken Chalk reconeix la urgència d’adreçar la generalització de la violència masclista, que també es veu reflectida en l’àmbit educatiu, on l’assetjament i la violència sexual són una realitat. A més, les nenes arreu del món sovint troben obstacles per accedir a l’educació a conseqüència del matrimoni infantil, la violència domèstica, o la violència que pateixen de camí cap a l’escola.

Havent empitjorat amb la pandèmia de la COVID-19, els efectes socioeconòmics del canvi climàtic, la crisi econòmica i la inestabilitat política, la violència té un efecte directe en la seva educació, impedint la realització dels seus drets fonamentals. El risc de patir violència també descoratja als pares d’enviar les filles a l’escola, sobre tot en situacions de conflicte, on durant el trajecte a l’escola pateixen per la possibilitat de que puguin ser assetjades i abduïdes. També s’ha demostrat empíricament que víctimes d’abús són més propenses a l’abandonament escolar i a mostrar dificultats pedagògiques. Això posa en risc la igualtat de gènere, la independència i l’empoderament de futures generacions de dones.

Davant d’aquest escenari, és esquinçador observar el fet que només un 0,2% de l’Assistència Global al Desenvolupament va dirigit a la prevenció de la violència de gènere. És per aquest motiu que Broken Chalk reconeix l’impacte profund de la violència envers les dones i nenes, que va més enllà del dany físic i afecta els fonaments de la societat, posant en risc el desenvolupament igualitari i la pau.

La violència envers les dones i nenes té un cost social en general, i en concret en l’educació de les nenes. És per això que és una prioritat en l’àmbit educatiu. En primer lloc, s’ha demostrat que l’exposició a la violència domèstica i violència de gènere té efectes negatius en els resultats acadèmics dels infants, així com el desenvolupament del seu comportament. De fet, UNICEF relaciona la violència domèstica amb nivells més baixos d’aptituds numèriques en les edats dels 5 als 8 anys. En segon lloc, la violència envers les dones és un dels motius pels quals les nenes no poden accedir a l’educació: arreu del món, 129 milió de nenes no van a l’escola. La manca de seguretat a les escoles o l’estigma social després de patir violència sexual són dos dels motius. Les nenes i les dones que pateixen violència psicològica també poden patir abandonament escolar per la coerció i l’abús exercit sobre elles.

Broken Chalk també reconeix la generalització de l’assetjament com a forma de violència envers les dones. A la Unió Europea, entre el 45 i el 55%  de les dones n’han patit des dels 15 anys. A Anglaterra i Gal·les, un estudi del 2021 va revelar que el 92% de nenes i noies estudiants afirmaven haver rebut insults sexistes per part de companys de classe, i el 61% d’estudiants femenines deien haver patit violència sexual per part dels seus companys a l’escola. La potencial amenaça de patir violència a l’escola o de camí cap a l’escola desmotiva les nenes d’anar-hi, per la seva pròpia seguretat. A països com Ghana i l’Índia, s’està experimentant amb programes que donen bicicletes a les nenes perquè tinguin un mitjà de transport segur per anar cap a classe.

Tot i que s’ha avançat en la lluita contra la violència masclista, els fets exposats demostren que encara cal invertir en més mesures. Broken Chalk defensa que l’educació és crucial per eliminar la violència envers les dones i les nenes, ja que els estudis demostren que és precisament en l’àmbit educatiu on els infants estan exposats a la violència i l’aprenen. D’aquesta manera, l’educació pot ensenyar i conscienciar sobre què és la violència. La violència envers les dones és un fenomen tan generalitzat que sovint qui en pateix no se n’adona que no és una situació normal. Això explica, només en part, perquè menys de 40% de dones que pateixen violència demanen ajuda o ho denuncien.

És per aquest motiu que Broken Chalk s’uneix als 16 Dies d’Activisme envers la violència de gènere, una campanya internacional celebrada anualment des del 25 de Novembre, com a motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència envers les Dones, fins al 10 de Desembre, que celebra el Dia Internacional dels Drets Humans. Sota el tema d’enguany “UNITE! Invest to prevent violence against women and girls” (invertir per prevenir la violència envers les dones i les nenes), Broken Chalk s’uneix a la demanda d’inversió urgent per prevenir aquesta violència, amb un focus especial en el rol de l’educació. A més, Broken Chalk demana una perspectiva interseccional en la lluita contra la violència envers les dones, especialment per entendre les dificultats afegides a les experiències de dones racialitzades i dones LGBTI tant en contexts educatius com en el seu dia a dia.

Broken Chalk ho anuncia al públic amb el degut respecte.

Signat,

Broken Chalk Traduït per Maria Tapias Serrano a partir del comunicat original en anglès.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *