EĞİTİMCİLERE YAPILAN SALDIRILAR DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fransa’da bir öğretmenin öldürülmesi olayı Fransa’da ve bütün dünyada şok etkisi yaptı. Bu üzücü hadise yeniden dikkatleri eğitim ve eğitimcilere karşı yapılan terör saldırılarına çevirdi.

Dünya üzerinde bütün dinler, diller, renkler ve farklı milliyetteki insanların bir arada yaşama kültüründen, dünya barışından, hoşgörüden, sevgiden, evrensel insani değerler etrafında bütün insanların farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşayabileceğinden bahsedilirken ve bu konuda birçok tez çalışmaları ve dinler arası diyalog çalışmaları yapılırken, Fransa’da meydana gelen terör hadisesi hangi dinden, hangi dilden ve hangi milliyetten olursa olsun  herkesi üzdü.

Terör faaliyetleri, kimden ve nereden gelirse gelsin, barışa, huzura vurulan en büyük darbedir. Hangi sebeple ve hangi maksada yönelik olursa olsun, hiçbir terör faaliyeti katiyen tasvip edilemez. Terör, bir kurtuluş mücadelesi şekli olamaz. Fransa da meydana gelen terör hadisesi sadece Fransa’ya yapılmış bir hareket değil, dünya barışına, dünya insanlığına yapılmış bir saldırıdır. Amacı, toplum fertlerini en üstün insani ve evrensel değerler çizgisinde yetiştirerek, onları modern çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatarak, insan haklarına saygılı, üstün karakterli fertler olarak yetiştirmek olan öğretmenlerin, terör saldırılarına maruz kalması; gerçekte insani değerlere ve insani kazanımlara yapılan saldırıdan başka bir şey değildir.

1

Son yıllarda bütün dünyada eğitim kurumlarına ve eğitimcilere yönelik saldırılardan dolayı hem öğrencilerde hem eğitimcilerde hem de ailelerde ciddi travmalara yol açmaktadır.2009 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde okulların en az 177’si silahlı saldırıya maruz kalmış, saldırganlar 110 öğrenci ve öğretmeni öldürmüş, 246 kişiyi de yaralamıştır. Nijerya’nın kuzeydoğusunda meydana gelen saldırılarda ise, dokuz yılda 611 öğretmen öldürülmüş ve 910 okul yıkılmıştır.

Mali’de 2019 yılındaki şiddetli saldırılarda yetmiş beş çocuk yaralanırken yaklaşık 100 çocuk, çocuk olarak askere alınmış ve 900 okul da güvensizlik nedeniyle kapatılmıştır. Yemen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki okullara yapılan saldırılarda 1.500’den fazla okul kullanılamaz hale gelmiştir. Afganistan, Filistin ve Suriye gibi ülkelerde eğitim kurumları 500’den fazla saldırı ile karşı karşıya kalmıştır.

 Nigeria. (AP Photo/Jossy Ola, File)

Afrika ülkelerinden Kamerun’da 1.000’den fazla okul ve üniversite öğrencisi silahlı gruplar veya güvenlik güçleri tarafından tehdit edilerek kaçırılmış, yaralanmış veya öldürülmüştür.

Ukrayna’da 2014 yılından bu yana devam eden çatışmaların bir sonucu olarak, her iki taraftan 750’den fazla eğitim tesisi hasar görmüştür.

2

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe tiyatrosu sonrası, millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan yaklaşık 34 bin öğretmen ve 6081 akademisyen mesleklerinden atılmış ve Özel Eğitim Kurumların da çalışan 20 bin öğretmenin de çalışma izinleri ve lisansları iptal edilmiştir. Toplamda 55 bin öğretmenin kamuda ve özel sektörde öğretmen olarak çalışması keyfi bir şekilde yasaklanmıştır. Terörle hiçbir ilişikleri olmadığı halde, Kadın-Erkek binlerce öğretmen terörist suçlaması ile hapse atılmıştır.

Yine 15 Temmuz sonrası 15 özel üniversite, 1065 özel lise, ortaokul ve ilkokul, 980 dershane, 848 öğrenci yurdu da kapatılarak demokratik hayata büyük bir darbe vurulmuştur.

Dünya genelinde son beş yılda eğitimcilere yönelik saldırılarda, ölü ve yaralıların sayısı 22.000’i geçmiştir.2015 ile 2019 yılları arasında, 93 ülkede eğitime yönelik en az bir saldırı olayı gerçekleşmiştir.

Dünyanın birçok ülkesinde öğretmenleri, öğrencileri ve eğitimcileri hedef alan terör saldırıları, hukuksuzluklar ve antidemokratik tutumlar dünya barışını tehdit ederek, toplum fertleri arasındaki kutuplaşmalara sebep olmaktadır.

Toplum yapısında ve sosyal hayatta meydana gelen problemler, eğitimsizlik ve cehaletin bir ürünü olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Toplumu oluşturan en küçük kurum olan aileden, en büyük kurum olan devlete kadar, üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli husus; mevcut eğitim imkânlarını daha ileriye taşımak, eğitimcilerin teknik donanımları ile beraber moral ve motivasyonlarını üst seviyede tutarak,  evrensel barış adına en güzel faaliyetleri yapmak olmalıdır.

Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak ve geleceğin uygarlığını inşa edecek toplum bireylerini yetiştirmekle vazifeli öğretmen ve eğitimciler; dünyanın her tarafında terör saldırılarından, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, her türlü kaygı ve korkulardan uzak tutmak bütün dünya devletlerinin sorumluluğundadır.

 

Zafer Kurt

27-10-2020

 

1 https://www.express.co.uk/news/world/922281/US-schools-shooting-Which-schools-in-the-USA-are-on-alert-after-Florida-school-shooting

2 https://right-to-education.exposure.co/ukraine

 

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *