HOLLANDA’DA ÇOCUK HAKLARI

Bu makale Children’s Rights in The Netherlands raporonun kısa bir özetidir.

 

Raporlama öncesinde sorunların listesi (LOIPR), Hollanda STK Çocuk Hakları Koalisyonu tarafından Hollanda sivil toplum kuruluşları (STK’lar), gençler ve uzmanlar arasında yapılan geniş kapsamlı istişarenin sonucudur.

80’den fazla STK ve uzman LOIPR’ye katkıda bulundu ve / veya onayladı.

 

KARAYIP HOLLANDASI

 1- BES Adaları Endişe Hususları

UNICEF Hollanda, Devletin ve BES adalarının hükümetlerinin talebi üzerine, 2013’ten beri Karayip Hollandası’nda çocuk haklarına uyum düzeyini değerlendirmek için 2018-2019’da durum analizleri (SitAns) gerçekleştirdi. Aşağıda kaygı verici konular belirtilmiştir,

Yoksulluk politikası için bir ölçüt olarak sosyal asgarinin olmaması ve yoksulluk

Adalardaki birçok çocuğun hala yoksulluk içinde büyüdüğü tahmin ediliyor, bu da yiyecek ve kıyafet gibi temel ihtiyaçlara erişimlerini sınırlayabilir.

– Çocuk bakımı ve okul sonrası tesislere yetersiz erişim

Bonaire’de, 0-4 yaş arası çocukların % 62’sinin çocuk bakımına erişimi var. St. Eustatius’ta bu % 67 ve Saba’da % 80’dir.

Bonaire’de çocukların % 25’i (5-12 yaş arası) okul sonrası bakım programlarına katılırken, St.Eustatius’ta % 50 ve Saba’da % 80. Hükümet, Karayip Hollandasında 0-12 yaş arası çocuklar için yüksek kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı çocuk bakımı ve okul sonrası bakım olanakları sağlamak için “BES (t) 4 çocuk” programını yürütmektedir.

– Çocuğa kötü muamele ve bedensel cezayı yasaklayan mevzuatın eksikliği

BES adalarında bedensel cezayı yasaklayan bir mevzuat yoktur.

  • Çocuk Ceza Hukuku

2019’un sonunda, küçüklerin sabıka kaydı almasını önleyen çocuk ceza hukuku yürürlüğe girecek.

 

HOLLANDA

Genel Uygulama

2- Çocuk Hakları hakkında bilgi eksikliği

Gençlerin yalnızca % 34’ü ÇHS’yi bildiklerini söylüyor. Yetişkinler eğitim eksikliğinden dolayı çocuk hakları konusunda hiçbir bilgiye sahip değiller.

3- Genç Bakiminin, Uzmanlık ve Finansman Eksikliği Nedeniyle Dönüşümunun Sağlanamaması

Hükümetin çocukların yetiştirilmesini ve eğitimini desteklemedeki rolüne ilişkin vizyon eksikliğidir.

4- BM Çocuk Hakları Sözleşmesine İlişkin Tereddütler

ÇHS’nin 26, 37, bendi ve 40. maddeleri tarafından konulan çekinceler halen yürürlüktedir. Bu maddeler, çocuğun sosyal güvenlik hakkını, 16 yaş ve üstü çocuklara yetişkin ceza hukukunu uygulama yasağını ve çocuğun adli yardım alma hakkını kapsamaktadır.

5- Asgari Gözleme

Mevcut veri toplama yöntemi, çocukların kayıt grupları, hedeflenen bir politika geliştirmeyi veya politikanın etkinliğini değerlendirmeyi imkansız hale getiriyor.

6- Çocukların Hakları İş ve Ticaret Politikasında Yetersiz Şekilde Garanti Edilmiştir

Şirketlerin üretim zincirlerinde ihlal edilen veya ihlal edilebilecek çok çeşitli çocuk haklarının hükümet tarafından yeterince korunmamaktadır.

 

Genel Prensipler

7- Çocukların ve Gençlerin Politika ve Uygulamada Teminat Edilmeyen Anlamlı Katılımı

Hollanda’da çocukların ve gençlerin katılımı giderek daha fazla ilgi görüyor. Yine de, politika ve uygulamanın tüm yönlerinde çocukların anlamlı katılımı henüz yapısal olarak garanti edilmemiştir.

Çocuk katılımı belediyelerde de parçalanmış durumdadır. Bölgeye, belediye göre ve belediyeler içinde farklılık gösterir.

8- Çocuk Ana Babaların Faaliyetlerine Göre Ceza

Hollanda’da, ÇHS Madde 2.2 uyarınca cezalandırılmaya izin verilmeyen durumlar olduğu halde çocukların ebeveynlerinin faaliyetleri nedeniyle cezalandırıldıkları görülür. Bir örnek, Hollanda’da ikamet statüsüne sahip olmayan ebeveynlerin / ailenin (bir kısmının) yanında çocuğun doğumu

9- Çocukların Cikarina En İyi Hizmet Edecek Göç Kanununun Yetersiz Şekilde Uygulanması

Çocuğun yüksek yararı (BIC) göçmenlik yasasında yeterince yer almamaktadır. Göçmenlik yasasında BIC’yi korumaya yönelik bir yasa teklifi 2016’dan beri beklemede, ancak henüz yeterli siyasi destek almadı.

10- Çocuk Hakları Savunucularının Dış Politikada Yetersiz Korunması

Bazı ülkelerde faaliyetleri nedeniyle tehlike altında olan bu çocukların korunmasına yeterince özen gösterilmemektedir.

11- Beş Yıllık Oturumdan Sonra Hollanda’dan Sınırdışı Edilen Çocuklarda Meydana Gelen  Hasar

Üniversite araştırması (2018), Hollanda’da beş yıldan fazla kalan çocukların sınır dışı edilmesinin gelişimsel zarara yol açtığı sonucuna varmıştır.

 

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET

12- Çocuklara Kötü Muamele ve Aile içi Şiddet

2017’de 90.000 ila 127.000 çocuk bir tür çocuk istismarına maruz kaldı.

13- Taciz edilen çocuklar Zamanında ve yeterli şekilde Yardım almaz

Bekleme listeleri ve zamanında olmayan ve yardım, sıkı bir belediye bütçesinin, yetkililer arasında yetersiz işbirliğinin veya gerekli – ve bazen daha pahalı olan uzman bakımı sorunlarının bir sonucudur.

14- Çocuk İstismarlarının ve aile içi şiddetin önlenmesi birçok belediyede yok

Çocukların Kamu Denetçiliği, 2014 ve 2017’de bunu rapor etti.

 

Aile Durumları ve Alternatif Bakim

15- Genç bakımı ve diğer alanlarda yetersiz işbirliği ve uyum

Çocuklara yeterli bakımı sunabilmek için, gençlik bakımındaki dönüşümün işlevsel olarak yürütülmesi önemlidir. Bu yeterince başarılı bir şekilde yapılmadı.

16- Gıda sektörü Çocukları Sağlıksız Gıdaların Pazarlamasına Karşı yetersiz bir şekilde korur

Hollandalı çocukların (4-17 yaş) toplam% 11,7’si fazla kilolu ve bunların% 2,7’si obez.

Gıda endüstrisi, şeker, tuz ve yağ bakımından zengin yiyecek ve içeceklerin satışına yönelik pazarlama teknikleri yoluyla çocukların diyetlerini etkilemektedir.

17- Menşe İle İlgili bilgiler Tüm çocuklar için Mevcut değildir.

Sömürü amacıyla çocukların satışı Hollanda’da ceza gerektiren bir suçtur. Ceza Kanununda, evlat edinme amacıyla da olmak üzere, çocukların satışı ile ilgili genel bir yasak yoktur; bu aracıların veya evlat edinme sürecinden para kazanan ebeveynlerin önlenemeyeceği anlamına gelir.

18- çocuklar arasında, ulusal vizyon eksikliği ve belediyelerde çocuklar için (etkili) yoksulluk politikasına eşit olmayan erişim nedeniyle yoksulluk mevcut olmaya devam etmektedir.

Hollanda’da toplam 292.000 çocuk yoksulluk içinde büyüyor, bunlardan 117.000’i uzun vadeli düşük gelirli bir ailede (en az dört yıl üst üste). Son yıllardaki ekonomik büyümeye rağmen, bu sayı neredeyse düşmedi.

Hollanda’da, çocuk bakımı ödeneği hükümleri başvuru karmaşıktır ve erişim zordur. Aileler gelirde (asgari) bir artış olması durumunda geri ödeme yapma riskiyle karşı karşıyadır.

 

Eğitim
19- Eğitim sistemi engelli çocuklar için yetersiz

Kapsayıcı eğitimin gerçekleştirilmesi için somut bir plan eksiktir. Ayrıca, kapsayıcı eğitimin yasal bir tanımı ve amaçları üzerinde henüz çalışılmamıştır.

Çok sayıda çocuk için eğitimde hiç yer yoktur. 2017-2018’de, 5.576’sı fiziksel veya psikolojik gerekçelerle zorunlu eğitimden muaf olmak üzere toplam 14.265 çocuk ‘evde kaldı’ ve 4.515 öğrenci ‘mutlak devamsızlık’ kapsamına girdi.

 20- eğitimde eşit olmayan Fırsatlar ve Ayrışma

Bir ilkokul öğrencisinin ortaokul seçimi söz konusu olduğunda, son sınavlarında eşit puan alan çocuklara yönelik öneriler, yüksek veya düşük eğitimli ebeveynleri olan çocuklar için yapısal olarak farklıdır. Daha düşük eğitimli ebeveynler grubunda, genellikle Batılı olmayan çocuklar vardır. Bu, eşitsizliğe yol açar.

21- öğretmen eksikliği nedeniyle Baskı Altında olan eğitimin kalitesi

İlk ve orta öğretimde performans giderek düşüyor. Artan bir öğretmen açığı var. Bazı okullar, eksiklik nedeniyle dört gün ile bir okul haftası geçiyor. Tam zamanlı Öğretmen açığının 2022’de 4.100, 2027’de 11.000’e çıkması bekleniyor.

Öğretmen eksikliği (esas olarak ilköğretimde), eğitimin sürekliliği ve kalitesi için bir tehdittir.

 

 özel KORUMA önlemleri

 22- çocuklara yönelik siber cinsel taciz artıyor

Çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerinin web sitesinde barındırıldığı ülkeler listesinde Hollanda ilk üç sırada bulunur.

Polise bildirimlerin sayısı 2014’te yaklaşık 3.000’den 2017’de yaklaşık 18.000’e yükseldi.

23- insan ticaretini azaltmak için yetersiz önlemler

Belediyelerin, insan ticareti mağdurlarının bakımı ve faillerle mücadele yetkisi vardır. Bununla birlikte, belediyelerin % 95’inin bunun için özel politikaları yoktur.

24- ceza prosedürünün tüm aşamalarında Kanuni temsilci Yokluğu

Polis tarafından sorgulanan bazı çocukların avukata erişimi yoktur.

25- çocuklar hala sıklıkla polis hücrelerinde bekliyor

Çocuklar hala çok sık ve çok uzun süre polis hücrelerinde tutulmakta, burada yaşlarına ve savunmasızlıklarına neredeyse hiç dikkat edilmemektedir.

26- genç Bakımında Aşırı baskı

Özellikle yatılı gençlik bakım tesislerinde ve akıl sağlığı kurumlarında, çocuğun özgürlüğünü kısıtlayan önlemlerin (oda yerleştirmeleri, izolasyonlar, sınırlı telefon ve internet kullanımı ve oda denetimleri) uygulanmasında artan bir endişe vardır.

27- iltica merkezleri yeteri kadar çocuk dostu değil

Sığınmacı merkezlerindeki Çocuklar Çalışma Grubu’nun ortak araştırması, 7.000 sığınmacı  çocuğun yaşam koşullarına ilişkin aşağıdaki endişeleri ortaya çıkardı.

– Ruh sağlığı hizmetlerine erişim

– Yaşam alanlarının uzun süreli paylaşımı nedeniyle mahremiyetin olmaması, aile ilişkilerini baskı altına almaktadır;

– Sığınmacı merkezlerinde sunulan faaliyetler çocukların ihtiyaçlarını karşılamamaktadır;

28- çocuklar hala Gözaltında

Hollanda hükümeti yabancı çocukların gözaltına alınmasının yalnızca son çare olarak kullanıldığını belirtmesine rağmen, uygulama (bazen) aksini gösteriyor.

29- Refakatsiz Yabancı Uyruklu Çocuklar

Refakatsiz Yabancı Uyruklu Çocuklar (UMFN’ler) için özel ikamet izninin (AMV-vergunning), onların durumlarında daha hızlı netlik sağlamak amacıyla, 2013 yılında kaldırılması durumu iyileştirmedi.

30- refakatsiz yabancıların daha fazla Ortadan kaybolması

Kaybolan Refakatsiz Yabancı Uyruklu Yabancıların (UMFN’ler) sayısı her yıl artıyor. 2017’de 360 kişi kayboldu.

Günlük gazete ‘NRC’, son 4,5 yılda 1.600’den fazla sığınmacı çocuğun kabul yerlerinden kaçtığını bildirdi.

 

BrokenChalk

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *