Mazlumiyet ve Mahkûmiyetlerin Gölgesinde Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler günü,  Türkiye’de 15 Temmuz 2016 da ki darbe girişiminin ardından ülkede birçok mazlumiyetlere, mahkûmiyetlere, mağduriyetlere neden olduğu ve beraberinde telafisi mümkün olmayan insan hakları ihlallerine yol açtığını hatırlatması bakımından oldukça üzücüdür. 15 Temmuz sonrasında yaşanan hukuksuzluklar, Türkiye’yi demokrasiden, evrensel hukuk normlarından ve insani değerlerden uzaklaştırarak, ülke insanına telafisi mümkün olmayan tramvalar yaşatmıştır.

 

15 Temmuz sonrasında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile “masumiyet karinesi”, “suç ve cezada kanunilik” ve “suçun şahsiliği” gibi hukukun evrensel kaideleri hiçe sayılarak, 150 bine yakın ülke insan hiçbir gerekçe gösterilmeden memuriyetten ihraç edilmiştir.

 

Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan yaklaşık 35 bin öğretmen KHK’lar ile masumiyet karinesi ihlal edilerek mesleğinden atılmış. Özel eğitim kurumlarında vazife yapan 20 bin öğretmenin de lisansları iptal edildimiştir.55 bin öğretmenin kamuda ve özel sektörde öğretmen olarak çalışması yasaklanmıştır.

 

Mesleğinden ve çok sevdiği öğrencilerinden mahrum bırakılan her bir öğretmen, Türkiye için kaybedilen çok önemli bir değerdir. Diğer yandan toplumun her kesiminden birçok insana da ciddi dramlar yaşatılmıştır. Bu dram ve mağduriyetler had safhada yaşatılmaya hala devam etmektedir.

KHK mağduru 55 bin öğretmenin herhangi bir işte çalışma hakkı elinden alınırken, beslenme, barınma gibi en temel insani ihtiyaçlarının dahi karşılanmasına engel olunarak bu öğretmenler sivil ölüme terk edilmiştir. Hiçbir tecrübeleri olmaksızın inşaat işlerinde çalışmak mecburiyetinde kalan ve maalesef iş cinayetlerinde hayatını kaybeden öğretmenler KHK’ların bir başka karanlık yönüdür. İntihar eden, inşaatlarda kayıt dışı çalışırken ölen, psikolojik problemler yaşayan, evlilikleri biten, uğradığı zulümden kaçmaya çalışırken Meriç Nehri’nde, Ege Denizi’nde boğulan ve yurtdışından zorla kaçırılan onlarca öğretmenin acısı ise hâlâ yüreğimizde.

 

Broken Chalk olarak 24 Kasım Öğretmenler gününün, mazlumiyet, mağduriyet ve mahkûmiyet yaşayan tüm öğretmenlerin bütün sıkıntılarının sona ereceği, kutsal öğretmenlik mesleğine yeniden başlamaları için bir milat olacağı bir gün olmasını temenni ediyoruz.

 

Eserinin üzerine imzasını atmayan, bir dersle insanın geleceğini etkileyebilen, öğrencilerine anne ve baba şefkatiyle bakan, bir mum timsali kendi erirken öğrencilerine ışık olan tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyoruz.

Broken Chalk

24Kasım Öğretmenler Günü mesajını pdf olarak indirmek için 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *