Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Benjamin Koponen, Caren Thomas & Zina Sabbagh yazdı

Filistin’deki Eğitim Ortamı

Gazze’deki son olaylardan sonra, bölgeden bir gazeteci olan Bisan Owda, çoğu röportajına hayatta kaldığını onaylarak başlıyor. Sözleri üzücü gerçeği bir kez daha ortaya koyuyor.“Gazzede güvenli bir yer yok.” wizard_bisan1, Instagram, 2023

Eğitim kurumları üzerindeki yıkıcı etki bu açık gerçeğin altını çiziyor. Bu küçük coğrafi bölgede 200’den fazla okul acımasızca hasar görmüş, bombalanmış ya da tamamen yerle bir edildi.i Şaşırtıcı bir şekilde bu, Gazze Şeridi’ndeki toplam okul sayısının neredeyse %40’ını oluşturuyor.

Uluslararası hukuk ve küresel toplum tarafından korunan bir kuruluş olarak kabul edilen UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu) tesisleri ve okulları artık güvenlik güvencesi taşımıyor.ii Bu gerçek, 19 Kasım tarihinde Gazze’nin kuzeyinde yer alan ve UNRWA’ya ait olduğu bilinen Al Fakhoura okulunun bombalanmasıyla acı bir şekilde ortaya çıktı.iii O sırada aralarında öğretmenler, öğrenciler, aileler ve yaşlıların da bulunduğu 7.000’den fazla kişi okulun duvarları arasına sığınmıştı. Hayallerin ve umutların gerçeğe dönüşmesine yardımcı olan bir eğitim kurumu olan bu sığınak bir anda yok edildi.

Fotoğraf   Luke White , Unsplash tarafından

Filistin ortaöğretimi üç temel sektörden oluşuyor: Özel okullar, devlet okulları ve özellikle Filistinli mülteciler için kurulan UNRWA okulları.iv Bu kurumlar, Filistin Hükümeti tarafından belirlenen standart Filistin Müfredatına bağlı. Dikkat edilmesi gereken ilginç bir husus, İsrail Hükümeti Filistin Müfredatı üzerinde sürekli inceleme ve sansür uyguluyor. v TBu kurumlar, Filistin Hükümeti tarafından belirlenen standart Filistin Müfredatına bağlı. Dikkat edilmesi gereken ilginç bir husus, İsrail Hükümeti Filistin Müfredatı üzerinde sürekli inceleme ve sansür uyguluyor.vi

Ayrıca, Filistin’in sınırlarını çizen bir haritanın tasviri de sürekli olarak yasaklanmaktadır. Bu durum Filistin müfredatını son derece esnek olmaya zorluyor çünkü müfredatta sürekli değişiklikler yapılıyor.vii Dahası, hem öğrenciler hem de öğretmenler okullara erişimde çok sayıda engelle karşılaşıyor. Batı Şeria genelinde kontrol noktaları önemli bir engel teşkil etmekte ve bireylerin eğitim kurumlarına geçişini engelliyor. Benzer şekilde Gazze’de de sık sık meydana gelen bombalamalar, öğrencilerin ve eğitimcilerin eğitim arayışlarında karşılaştıkları zorlukları daha da arttırıyor viii.

Ortaöğretim sektörünün karşı karşıya olduğu bir diğer engel de finansman. Eğitimi Saldırıdan Korumak için Küresel Koalisyon (GCPEA) tarafından hazırlanan bir raporda, Mayıs 2021’de meydana gelen saldırıda okul tesislerine verilen zararın onarılması için yaklaşık 3,55 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyulacağı belirtildi.ix Bu nedenle, eğitim sektörü büyük ölçüde başta BM olmak üzere uluslararası toplumdan gelen bağış ve yardımlara bağlı.x Ancak 2016 yılından bu yana UNWRA okullarına yapılan yardım, siyasi arenadaki değişiklikler nedeniyle radikal bir şekilde azalıyor.xi

Gazze’deki toplam 561 okulun 264’ü UNRWA tesisinden oluşuyor ve bunun temel sebebi ise yıkılan komşu köylerden gelen yüksek mülteci nüfusu.xii Bu nedenle, bu okulların birçoğu düzgün bir şekilde kullanılacak altyapı, sınıf ve malzemeden yoksun; buna rağmen yine de geliştiriliyor ve en iyi kapasitelerinde kullanılmak için mümkün oldukça çok malzeme kullanılıyor. Öğrenciler tüm bu zorlukları aşsalar bile, Gazze dışında yüksek öğrenim görmek istediklerinde İsrail’den izin alamıyorlar ve bu da onları Gazze’ye hapsediyor.

Eğitimsel olarak, İsrail, bu zorlukları daha da kötüleştiren çok sayıda farklı taktikler uyguluyor. Gazze’ye yönelik yıkım ve savaş sona erse bile, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer bireylerin yaşadığı travma ve TSSB’nin işlenmesi, iyileşmesi ve tamamen iyileşmesi nesiller alacaktır. 

Fotoğraf Austin Crick , Unsplash tarafında

Filistinli Çocukların Ruh Sağlığı

Ruh sağlığı, insanların kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı anladıkları hassas bir prizmadır. Bu prizma insanların stresi yönetme, yeteneklerini besleme, etkili bir şekilde öğrenme/çalışma ve toplumlarını destekleme becerileriyle sembolize edilir.xiii Dayanıklılık stratejileri, travma ile yaşamanın bir başa çıkma mekanizması olmaktan ziyade insanların engelleri aşmasına ve birey olarak gelişmesine olanak tanır. Ancak, çocukluk dönemindeki travmatik olaylar – savaş gibi – sağlıklı başa çıkma mekanizmalarının etkinliğini aşan bir stres seviyesine yol açabilir. Gazze/Batı Şeria’daki süregelen bombalamalar, yerinden edilmeler ve işgal, yerel Filistinli çocuklar arasında kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunu arttırdı.

IDF(İsrail Savunma Kuvvetleri) 7 Ekim’den bu yana yaklaşık 11.320 Filistinli sivili öldürdü.xiv Bunların arasında 4.650 çocuk ve 3.145 kadın da bulunuyordu. 29.200 kişi yaralanmış, 3.600 kişiden ise haber alınamadı (bunların 1.755’i çocuktu).xv On iki yıl önce Dimitry “çatışmaya bağlı travmatik deneyimlerin zihinsel, davranışsal ve duygusal sorunların yaygınlığı ile pozitif korelasyon gösterdiğini” tespit etti.xvi

2011 yılına kadar, çocukların yaklaşık %23 ila %70’inin TSSB’den muzdarip olduğu bildiriliyor.xvii Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) aşırı gergin deneyimlere verilen uzun süreli zihinsel/fizyolojik bir tepkidir. Filistinli çocuklar için terör saldırılarına maruz kalmak, evlerinden edilmek, şiddetli istismar ve günlük aşağılanmaya tanık olmak onları hayatta kalma moduna zorluyor.xviii

Günlük rutini sürdürmek, çocukların ruh sağlığını sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak okulların, evlerin yıkılması ve düzenli olarak yer değiştirmeler, öngörülemeyen bir ortam yaratıyor. İsrail işgalinin süregelen doğasının, sivillerin (özellikle çocukların) iyileşme fırsatını ortadan kaldırdığı belirtildi.xix Sonuç olarak, sürekli bir travmatik stres durumunda oluyorlar. 2022 yılındaki verilere göre, çocukların %90’ı ebeveynlerinden ayrılma kaygısına sahip, %50’den fazlası intihar etmeyi düşünmekte ve %59’u tepkisel bağlanma bozukluğuna sahipti.xx Guardian ayrıca çocukların uyku güçlüğü de yaşadığını bildirmiştir.xxi Bununla birlikte, çocuklar bu travma sonrası stres belirtilerine (TSSB) farklı şekillerde yanıt vermek için stratejiler geliştirmiştir. Bunlar arasında travmatik olaylara aktif olarak maruz kalma ve siyasi şiddete karşı travma tepkisi olarak siyasi direniş yer almaktadır.

Filistinli gençlerin -genellikle genç erkek ve erkek çocukların- dayak yiyen/hapse atılan akranlarına saygı gösterdikleri biliniyor.xxii Bu şekilde zulüm korkusunu cesarete dönüştürüyorlar. Buna karşılık, Filistinli genç kadın ve kızların TSSB’yi anksiyete ve depresyon yoluyla ifade etme olasılıkları daha yüksek oluyor.xxiii Bu özellikler, Orta Doğu’da kız/erkek çocuklara yönelik cinsiyetçi beklentilerle örtüşüyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu davranışlarda bulunan genç erkekler ve oğlanlar, kadın meslektaşlarına göre daha fazla TSSB sergiliyor.xxiv Travmaya aktif olarak maruz kalmak, bir travma tepkisi olarak dirençle derinden bağlantılıdır.

Wispelwey & Jamei, siyasi aktivizmin, özellikle de Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün (GMR), “bir eylemlilik ve umut duygusu yoluyla toplum ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etki” sağlayabileceğini gösteriyor.xxv Mart 2018’de başlatılan bir dizi gösteri olan GMR, Filistinlilerin anavatanlarına geri dönme hakkını (194 sayılı BM Kararı ile güvence altına alınmıştır) sembolize etmeyi amaçlıyordu. GMR dans, yemek ve sloganlarla dolu kültürel/kutlama atmosferini benimsedi. Protestocular, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin militarist tepkisiyle(göz yaşartıcı gaz ve kalabalığa keskin nişancı ateşi), karşılaştılar.xxvi

Filistin’deki çocukların ruh sağlığının vahim durumu, İsrail işgali gerçeğiyle iç içe geçmiştir. Anksiyete, savaşa verilen mantıksız bir tepki değildir. Depresyon, fırsat eksikliğine verilen irrasyonel bir tepki değildir. Bunlar siyasi liderler tarafından alınan kararların psikolojik belirtileridir. Save The Children tarafından yayınlanan bir mektupta 6 Filistinli çocuk -Salma, Niveen, Zain, Samer, Khaled ve Amal- dileklerini şöyle özetlemişlerdir; “İlk dileğimiz savaşın sona ermesi… Yıkılan tüm binaların temizlenmesini ve yerlerine daha iyi ve daha güzel bir şeyin gelmesini umuyoruz”.xxvii Tıbbi bakım, altyapı ve toplum desteği iyileşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır.  Ateşkes bu iyileşme sürecinin ilk adımıdır.

Filistin’de Öğrenciler İçin Kaynak Yoksunluğu

Birleşmiş Milletler, 2023 yılının başında Filistinli çocukları ve eğitimlerini etkileyen en az 423 olay kaydetti. Bu olaylara İsrail güçlerinin okullara ateş açması, çocukların operasyonlar düzenlemesi ve okulları yıkması da dâhildir.xxviii Gazze Eğitim Bakanlığı xxix 2023-2024 eğitim-öğretim yılını askıya aldı. Gazze’nin ayrım gözetmeksizin bombalanması nedeniyle, Gazze Şeridi’ndeki okullar Filistinliler için “güvenli alanlar” olarak kullanılıyor. Ancak okullar bile İsrail bombardımanının hedefi olmuş durumda.

Halihazırda, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA tarafından işletilen okullar İsrail saldırılarının hedefi oldu. xxx Bu okulların silahlı çatışma sırasında güvenli bölgeler olarak kabul edilmesi gerekiyor. Ancak Gazze’de tanık olduğumuz şey, başta çocuklar olmak üzere masum sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasıdır. Okullara sığınanların bu şekilde hedef alınması, sonuçta çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor. Silahlı bir çatışma okulları ve diğer eğitim kurumlarını hedef aldığında ortaya çıkan kaynak kaybı nedeniyle eğitimin aksamasına sebep oluyor.

 Fotoğraf Gayatri Malhotra, Unsplash tarafından

Rafto Ödülü 2023’ün sahibi olan Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü – Filistin, ‘Savaşta Çocuk, 2022’ raporunda xxxi Filistinli çocukların uluslararası toplumdan maddi yardım istemediklerini dile getirdiklerini belirtmişti. Bunun yerine çocuklar, kontrol noktalarında yapılan aramalardan ve okullarda gerçekleşen saldırılardan korunmak istiyor. Ayrıca, Filistin’den çocuk insan hakları savunucularına uluslararası insan hakları organlarıyla toplantılara katılma şansı verildi, ancak çocukların ihtiyaçlarının ele alınmasına önem verilmedi. Sahadaki gerçeklik aynı kalmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi, altyapı ve diğer eğitim kaynaklarına büyük zarar veren silahlı çatışmalara sahne olmaya devam ediyor. Eğitim için okulda olması gereken bir çocuk, bombardımanlardan korunmak için ailesiyle birlikte okula gidiyor. Hasar gören okul sayısının en az 300 olduğu ve 183 öğretmenin öldürüldüğü bildiriliyor.xxxii Ayrıca İsrail’in su, gıda, tıbbi malzeme, elektrik ve yakıt ablukası da bu çocukların kaynaklara erişiminde ciddi riskler yaratıyor.

Çatışma nedeniyle çocuğun eğitiminde meydana gelen bir boşluk, psikososyal desteğin yokluğu ile birleştiğinde, birçok çocuğun umutsuzca geride kalmasına neden olabilir. Gazze’deki durum, halkın okullarını, sağlık hizmetlerini ve diğer eğitim kaynaklarını yeniden inşa etmesini gerektiriyor. İnsanların geçici öğrenme alanlarını barındırmanın yollarını bulması, eğitim sistemlerini yeniden inşa etmek için uluslararası toplumdan destek alması ve en önemlisi, bu genç zihinlerin parçalanmış ortamını anlayabilecek donanıma sahip öğretim personeli bulması gerekiyor. Bu yürek burkan ortamda eğitim son derece önemli, zira Filistinli çocukların karşılaştığı bazı zorlukların üstesinden gelmek için bir omurga ve potansiyel özgürlük sunmaktadır.

Sayısız uluslararası yasa ve mekanizma mevcut olsa da, bunların uygulanması, uluslararası müdahalenin çok az olması nedeniyle etkisiz bir süreç oluştu. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının uluslararası insancıl hukukla alay etmek olduğu tartışmasız bir şekilde ortadadır.

Okurlarımızı bu sorularla baş başa bırakıyoruz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan temel bir insan hakkı olan eğitim, Filistinli çocuklar için ne zaman uzak bir lüks olmaktan çıkacak?

Filistinli bir çocuk ne zaman “savaş çocuğu” olmayı bırakır ve pozitif öğrenme, büyüme ve mutluluk dolu bir yaşamı kucaklar?


Referanslar

i UNESCO. (2023). Gaza: UNESCO calls for an immediate halt to strikes against schools. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/gaza-unesco-calls-immediate-halt-strikes-against-schools

ii UNRWA. (2023). THE GAZA STRIP: UNRWA SCHOOLS SHELTERING DISPLACED PEOPLE CONSTANTLY. UNRWA. https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/gaza-strip-unrwa-schools-sheltering-displaced-people-constantly-hit

iii Al Jazeera. (2023). Many killed in Israeli attacks on two schools in northern Gaza. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-forces-strike-al-fakhoora-school-in-northern-gaza

iv Palestinian Central Bureau of Statistics. (2023). Schools Placement Around Palestine. https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Basic_Schools_ar.html

v Al Jazeera Net. (2017). Accusing the Palestinian curriculum of incitement against Israel. Al Jazeera Net. https://www.aljazeera.net/news/presstour

vi Al Jazeera Net. (2004). Israeli Efforts to Change the Palestinian Educational Curriculum جهود إسرائيلية محمومة لتغيير مناهج التعليم الفلسطينية. Al Jazeera Net. https://www.aljazeera.net/news

vii Palestinian Ministry of Education. (2023). Sectoral strategy for education. https://www.moe.pna.ps/category/content/1036

viii Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (n.d.). Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. State of Palestine Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. http://www.mofa.pna.ps

ix Global Coalition to Protect Education from Attack. (2022). Measuring the Impact of Attacks on Education in Palestine. https://protectingeducation.org/wp- content/uploads/impact_attackeducation_palestine_2022_en.pdf

x Palestinian Ministry of Education. (2023). Sectoral strategy for education. https://www.moe.pna.ps/category/content/1036

xi BBC News. (2018, January 17). UN alarmed as US cuts aid to Palestinian refugee agency. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42717333

xii Palestinian Central Bureau of Statistics. (2023). Schools Placement Around Palestine. https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Basic_Schools_ar.html

xiii World Health Organization: WHO. (2022, June 17). Mental health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

xiv Anadolu staff. (2023, November). Gaza death toll soars to 11,320 amid relentless Israeli attacks, including 4,650 children. aa.com. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-death-toll-soars-to-11-320-amid-relentless-israeli-attacks-including-4-650-children/3053701#

xv Anadolu staff. (2023, November). Gaza death toll soars to 11,320 amid relentless Israeli attacks, including 4,650 children. aa.com. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-death-toll-soars-to-11-320-amid-relentless-israeli-attacks-including-4-650-children/3053701#

xvi Dimitry, L. D. (2011). A systematic review on the mental health of children and adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child: Care, Health and Development38(2), 153–161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01246.x

xvii Dimitry, L. D. (2011). A systematic review on the mental health of children and adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child: Care, Health and Development38(2), 153–161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01246.x

xviii Dimitry, L. D. (2011). A systematic review on the mental health of children and adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child: Care, Health and Development38(2), 153–161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01246.x

xix Agbaria, N., Petzold, S., Deckert, A., Henschke, N., Veronese, G., Dambach, P., Jaenisch, T., Horstick, O., & Winkler, V. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder among Palestinian children and adolescents exposed to political violence: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE16(8), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256426

xx Sherwood, H. (2023, October 22). Children in Gaza ‘developing severe trauma’ after 16 days of bombing. The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2023/oct/22/children-in-gaza-developing-severe-trauma-after-16-days-of-bombing

xxi Save the Children International. (2022, June 15). After 15 years of blockade, four out of five children in Gaza say they are living with depression, grief and fearhttps://www.savethechildren.net/news/after-15-years-blockade-four-out-five-children-gaza-say-they-are-living-depression-grief-and

xxii Agbaria, N., Petzold, S., Deckert, A., Henschke, N., Veronese, G., Dambach, P., Jaenisch, T., Horstick, O., & Winkler, V. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder among Palestinian children and adolescents exposed to political violence: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE16(8), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256426

xxiii Wispelwey, B. W., & James, Y. A. J. (2020). The Great March of Return. Health and Human Rights Journal22(1), 179–186. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923484

xxiv Agbaria, N., Petzold, S., Deckert, A., Henschke, N., Veronese, G., Dambach, P., Jaenisch, T., Horstick, O., & Winkler, V. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder among Palestinian children and adolescents exposed to political violence: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE16(8), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256426

xxv Wispelwey, B. W., & James, Y. A. J. (2020). The Great March of Return. Health and Human Rights Journal22(1), 179–186. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923484

xxvi Save The Children. (2022). Trapped: The Impact of 15 years of blockade on the mental health of Gaza’s childrenhttps://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gaza_blockade_mental_health_palestinian_children_2022.pdf/

xxvii Save The Children. (2022). Trapped: The Impact of 15 years of blockade on the mental health of Gaza’s childrenhttps://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gaza_blockade_mental_health_palestinian_children_2022.pdf/

xxviii United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. “Back to school: 1.3 million Palestinian children in the West Bank and the Gaza Strip are returning to school during a tumultuous year.” ochaopt.org August 21, 2023. http://www.ochaopt.org/content/back-school-13-million-palestinian-children-west-bank-and-gaza-strip-are-returning-school-during-tumultuous

xxix Middle East Monitor. “Amidst the bombing, school year suspended in Gaza.” middleeastmonitor.com November 6, 2023. https://www.middleeastmonitor.com/20231106-amidst-the-bombing-school-year-suspended-in-gaza/

xxx Mhawish, Mohammed R. “‘Why bomb schools?’ Gaza families have no safe space amid Israeli attacks”. aljazeera.com October 10, 2023. https://www.aljazeera.com/features/2023/10/10/why-bomb-schools-gaza-families-have-no-safe-space-amid-israeli-attacks

xxxi Defence for Children International. “Children affected by armed Conflict.” defenceforchildren.org 2022. https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2022/07/Children-and-Armed-Conflict-Report.pdf

xxxii Becker, Jo. “Israel/Gaza Hostilities Take Horrific Toll on Children.” Human Rights Watch. November 22, 2023. https://www.hrw.org/news/2023/11/22/israel/gaza-hostilities-take-horrific-toll-children

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien ~ 29 novembre 2023

Protesters march with free Palestine signs

Ecrit par Benjamin Koponen, Caren Thomas & Zina Sabbagh et traduit en français par Laraib Ahmed

Photo par Luke White sur Unsplash

Le Paysage Éducatif en Palestine

Au milieu des récentes escalades à Gaza, Bisan Owda, une journaliste de la région, commence la plupart de ses interviews en reconnaissant sa survie. Ses mots résonnent avec la réalité saisissante.

“Il n’y a pas d’endroit sûr à Gaza.”wizard_bisan1, Instagram, 2023.

L’impact dévastateur sur les institutions éducatives souligne cette vérité criante. Plus de 200 écoles ont été cruellement endommagées, bombardées, ou entièrement rasées dans cette petite région géographique. De manière choquante, cela représente près de 40 % du nombre total d’écoles dans la bande de Gaza.

Les installations et écoles de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), considérées comme des établissements protégés par le droit international et la communauté mondiale, ne bénéficient plus de la garantie de sécurité. La réalité est devenue douloureusement évidente avec le bombardement de l’école Al Fakhoura de l’UNRWA, un établissement largement reconnu dans le nord de Gaza, le 19 novembre. À ce moment-là, plus de 7 000 personnes, dont des enseignants, des étudiants, des familles et des personnes âgées, cherchaient refuge derrière ses murs. En un instant, ce sanctuaire, un institut éducatif qui a aidé à réaliser des rêves et des espoirs, a été détruit.

Approfondir les défis des Palestiniens dans le domaine éducatif offre un tableau plus clair de leurs luttes. L’éducation secondaire palestinienne comprend trois secteurs principaux : les écoles privées, les écoles publiques et les écoles de l’UNRWA spécialement établies pour les réfugiés palestiniens. Ces institutions adhèrent au programme d’études palestinien normalisé établi par le gouvernement palestinien. Un aspect intrigant à noter est le contrôle et la censure continus imposés par le gouvernement israélien sur le programme d’études palestinien normalisé. Les autorités israéliennes restreignent les informations détaillées sur le patrimoine, la culture et l’histoire palestiniens.

De plus, la simple représentation d’une carte délimitant les frontières de la Palestine est régulièrement interdite. Cela force le programme d’études palestinien à être extrêmement flexible car des changements continus s’y opèrent. De plus, les élèves et les enseignants font face à de nombreux obstacles pour accéder aux écoles. Dans toute la Cisjordanie, les checkpoints constituent un obstacle majeur, entravant le déplacement des individus vers les établissements éducatifs. De même, à Gaza, les bombardements fréquents augmentent davantage les défis auxquels font face les étudiants et les éducateurs dans leur quête d’éducation.

Un autre obstacle auquel le secteur de l’éducation secondaire est confronté est le financement. Un rapport de la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA) a mentionné qu’environ 3,55 millions de dollars seraient nécessaires pour réparer les dommages causés aux installations scolaires lors de l’agression de mai 2021. En raison de l’occupation militaire israélienne, l’économie de l’Autorité palestinienne est gravement entravée. Ainsi, le secteur éducatif dépend fortement des dons et de l’aide de la communauté internationale, principalement de l’ONU. Cependant, depuis 2016, l’aide aux écoles de l’UNRWA diminue radicalement en raison des changements dans le domaine politique.

Les écoles de Gaza se composent de 284 établissements de l’UNRWA sur 561 écoles en raison du nombre élevé de réfugiés des villages voisins détruits. Par conséquent, bon nombre de ces écoles manquent d’infrastructures, de salles de classe et de matériel pour fonctionner correctement ; cependant, elles prospèrent toujours et utilisent autant de matériel que possible pour fonctionner au mieux de leurs capacités. Même lorsque les étudiants surmontent tous ces défis difficiles, s’ils veulent poursuivre des études supérieures en dehors de Gaza, ils se voient refuser des permis par Israël, les confinant ainsi à Gaza. En ce qui concerne l’éducation, de nombreuses tactiques employées par l’occupation israélienne exacerbent ces difficultés. Même s’il y avait une fin à la destruction et à la guerre contre Gaza, le traumatisme et le SSPT (syndrome de stress post-traumatique) auxquels sont confrontés les étudiants, les enseignants et d’autres individus prendront des générations pour être traités, guéris et totalement récupérés.

Santé mentale des enfants palestiniens

Photo par Austin Crick sur Unsplash

La santé mentale est un prisme délicat à travers lequel les êtres humains se comprennent eux-mêmes et le monde qui les entoure. Ce prisme est symbolisé par la capacité des gens à gérer le stress, à développer leurs talents, à apprendre/travailler efficacement et à soutenir leur communauté. Ces stratégies de résilience ne sont pas des mécanismes de survie face au traumatisme mais permettent aux individus de surmonter les revers et de grandir en tant qu’individus. Cependant, les incidents traumatiques de l’enfance, tels que la guerre, peuvent induire des niveaux de stress qui dépassent l’efficacité des mécanismes de survie sains. Les bombardements continus, le déplacement et l’occupation de Gaza/Cisjordanie ont accru l’anxiété, la dépression et le SSPT parmi les enfants palestiniens locaux.

Depuis le 7 octobre, les forces de défense israéliennes ont tué environ 11 320 civils palestiniens. Parmi eux, 4 650 enfants et 3 145 femmes ont été tués, laissant 29 200 blessés et 3 600 non comptabilisés (dont 1 755 enfants). Il y a douze ans, Dimitry a trouvé que “les expériences traumatiques liées au conflit sont positivement corrélées à la prévalence des problèmes mentaux, comportementaux et émotionnels”.

Dès 2011, environ 23 % à 70 % des enfants auraient souffert de SSPT. Le SSPT est une réponse mentale/physiologique prolongée à des expériences extrêmement stressantes. Pour les enfants palestiniens, l’exposition aux attaques terroristes, le déplacement de leur domicile, les abus violents et le fait de témoigner quotidiennement de l’humiliation les poussent en mode survie.

Maintenir une routine quotidienne est essentiel pour assurer la santé mentale des enfants. Cependant, la destruction des écoles, des maisons et les déplacements réguliers créent un environnement imprévisible. On a remarqué que la nature persistante de l’occupation israélienne prive les civils (en particulier les enfants) d’un moment pour guérir. En conséquence, ils sont plongés dans un état constant de stress traumatique. En 2022, 90 % des enfants ressentent de l’anxiété de séparation par rapport à leurs parents, plus de 50 % ont envisagé le suicide, et 59 % présentent un mutisme réactif. De plus, le Guardian a rapporté que les enfants rencontrent également des difficultés à dormir. Cependant, les enfants ont développé des stratégies pour faire face à ces symptômes post-traumatiques de différentes manières. Cela inclut l’exposition active à des événements traumatiques et la résistance politique en tant que réponse au traumatisme causé par la violence politique.

Les jeunes Palestiniens, souvent des jeunes hommes et garçons, sont connus pour respecter leurs pairs battus/emprisonnés. De cette manière, ils transforment la peur de la persécution en courage. En revanche, les jeunes femmes et filles palestiniennes sont plus susceptibles de manifester des symptômes de SSPT par l’anxiété et la dépression. Ces caractéristiques correspondent aux attentes de genre des garçons/filles au Moyen-Orient. Sans surprise, les jeunes hommes et garçons qui adoptent ces comportements manifestent plus de symptômes de SSPT que leurs homologues féminins. L’exposition active au traumatisme est profondément liée à la résistance en tant que réponse au traumatisme.

Wispelwey & Jamei démontrent que l’activisme politique, en particulier la Grande Marche du Retour (GMR), peut avoir “un impact positif sur la santé mentale de la communauté via un sentiment d’agence, d’espoir”. La GMR, une série de manifestations initiée en mars 2018, était censée symboliser le droit des Palestiniens à retourner dans leur patrie (consacré par la résolution 194 de l’ONU). La GMR a adopté une atmosphère culturelle/festive remplie de danse, de nourriture et de chants. Les manifestants ont rencontré la réponse militariste de l’IDF – distribuant du gaz lacrymogène et tirant sur la foule – avec un sentiment ancré d’agence pour façonner leur réalité politique.

L’état désespéré de la santé mentale des enfants en Palestine est lié à la réalité de l’occupation israélienne. L’anxiété n’est pas une réponse irrationnelle à la guerre. La dépression n’est pas une réponse irrationnelle à un manque d’opportunités. Ce sont des symptômes psychologiques de décisions prises par des dirigeants politiques. Dans une lettre publiée par Save The Children, 6 enfants palestiniens – Salma, Niveen, Zain, Samer, Khaled et Amal – ont exposé leurs souhaits ; “La première chose que nous souhaitons, c’est que la guerre se termine… Nous espérons que tous les bâtiments détruits seront dégagés et que quelque chose de mieux et de plus beau viendra à leur place”. Les soins médicaux, l’infrastructure et le soutien communautaire seront essentiels pour la guérison. Un cessez-le-feu est la première étape de ce processus de guérison.

Déprivation des ressources pour les étudiants en Palestine

Au début de l’année 2023, les Nations unies ont enregistré au moins 423 incidents impactant les enfants palestiniens et leur éducation. Cela inclut les tirs des forces israéliennes sur les écoles et les enfants, les opérations et les démolitions d’écoles. Le Ministère de l’Éducation de Gaza a suspendu l’année scolaire 2023-2024. En raison des bombardements indiscriminés de Gaza, les écoles de la bande servent de “lieux sûrs” pour les Palestiniens. Cependant, même les écoles ont été visées par les bombardements israéliens.

Actuellement, les écoles gérées par l’UNRWA – l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient – ont été ciblées à de nombreuses reprises par des attaques israéliennes. Ces écoles sont censées être considérées comme des zones sécurisées pendant un conflit armé. Cependant, ce que nous constatons à Gaza, c’est le ciblage délibéré de civils innocents, en particulier d’enfants. Ce ciblage de ceux qui cherchent refuge dans les écoles entraîne finalement la mort et les blessures de nombreux civils. Cela conduit à la perturbation de l’éducation en raison de la perte de ressources lorsqu’un conflit armé cible les écoles et d’autres institutions éducatives.

Défense des Enfants International – Palestine, lauréate du Prix Rafto 2023, dans leur rapport “Enfant en Guerre, 2022”, a mentionné que les enfants palestiniens ont exprimé qu’ils ne veulent pas d’aide financière de la communauté internationale. Au lieu de cela, les enfants aimeraient être protégés des fouilles qui ont lieu aux checkpoints et des attaques qui se produisent à l’école. De plus, les défenseurs des droits de l’enfant de Palestine ont eu l’opportunité de participer à des réunions avec des organes internationaux de défense des droits de l’homme, mais aucune attention n’a été accordée pour répondre aux besoins des enfants. La réalité sur le terrain reste la même.

 Photo par Gayatri Malhotra sur Unsplash

La bande de Gaza continue de subir des conflits armés, causant des dommages colossaux aux infrastructures et aux ressources éducatives. Un enfant est censé être à l’école pour apprendre, mais maintenant, il se rend à l’école avec sa famille pour se protéger des bombardements. Le nombre d’écoles endommagées s’élève à au moins 300 écoles et 183 enseignants ont été tués. De plus, le blocus d’Israël sur l’eau, la nourriture, les fournitures médicales, l’électricité et le carburant impose de graves risques pour l’accès aux ressources de ces enfants.

Une lacune dans l’éducation de l’enfant qui survient en raison du conflit, associée à l’absence de soutien psychosocial, peut laisser de nombreux enfants se sentir désespérément en retard. La situation à Gaza nécessite que les habitants reconstruisent leurs écoles, leur assainissement et d’autres ressources éducatives. Les habitants doivent trouver des moyens d’adapter des espaces d’apprentissage temporaires, obtenir le soutien de la communauté internationale pour reconstruire leurs systèmes éducatifs et, surtout, trouver des enseignants équipés pour comprendre l’environnement brisé de ces jeunes esprits. L’éducation est extrêmement cruciale dans cet environnement déchirant, car elle offre l’épine dorsale et la liberté potentielle pour surmonter certaines des difficultés rencontrées par ces enfants palestiniens.

Alors que d’innombrables lois et mécanismes internationaux sont en place, les faire respecter a été un processus inefficace principalement en raison d’une intervention internationale minimale. Il est manifestement évident que les attaques israéliennes contre la Palestine se moquent du droit international humanitaire.

Nous laissons nos lecteurs avec ces questions :

Quand l’éducation, un droit fondamental de l’homme consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, cesse-t-elle d’être un luxe lointain pour les enfants de Palestine ?

Quand un enfant de Palestine cesse-t-il d’être un “enfant de guerre” et adopte-t-il une vie d’apprentissage, de croissance et de bonheur positifs ?”


References

 1.  Agbaria, N., Petzold, S., Deckert, A., Henschke, N., Veronese, G., Dambach, P., Jaenisch, T., Horstick, O., & Winkler, V. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder among Palestinian children and adolescents exposed to political violence: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE, 16(8), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256426
 2. Al Jazeera Net. (2004). Israeli Efforts to Change the Palestinian Educational Curriculum جهود إسرائيلية محمومة لتغيير مناهج التعليم الفلسطينية. Al Jazeera Net. https://www.aljazeera.net/news
 3. Al Jazeera Net. (2017).  Accusing the Palestinian curriculum of incitement against Israel. Al Jazeera Net.       https://www.aljazeera.net/news/presstour
 4. Al Jazeera. (2023). Many killed in Israeli attacks on two schools in northern Gaza. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-forces-strike-al-fakhoora-school-in-northern-gaza
 5. Anadolu staff. (2023, November). Gaza death toll soars to 11,320 amid relentless Israeli attacks, including 4,650 children. aa.com. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-death-toll-soars-to-11-320-amid-relentless-israeli-attacks-including-4-650-children/3053701# 
 6. BBC News. (2018, January 17). UN alarmed as US cuts aid to Palestinian refugee agency. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42717333
 7. Becker, Jo. “Israel/Gaza Hostilities Take Horrific Toll on Children.” Human Rights Watch. November 22, 2023. https://www.hrw.org/news/2023/11/22/israel/gaza-hostilities-take-horrific-toll-children
 8. Defence for Children International. “Children affected by armed Conflict.” defenceforchildren.org 2022.  https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2022/07/Children-and-Armed-Conflict-Report.pdf
 9. Dimitry, L. D. (2011). A systematic review on the mental health of children and adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child: Care, Health and Development, 38(2), 153–161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01246.x
 10. Global Coalition to Protect Education from Attack. (2022). Measuring the Impact of Attacks on Education in Palestine. https://protectingeducation.org/wp- content/uploads/impact_attackeducation_palestine_2022_en.pdf
 11. Mhawish, Mohammed R. “‘Why bomb schools?’ Gaza families have no safe space amid Israeli attacks”. aljazeera.com October 10, 2023. https://www.aljazeera.com/features/2023/10/10/why-bomb-schools-gaza-families-have-no-safe-space-amid-israeli-attacks 
 12. Middle East Monitor. “Amidst the bombing, school year suspended in Gaza.” middleeastmonitor.com November 6, 2023. https://www.middleeastmonitor.com/20231106-amidst-the-bombing-school-year-suspended-in-gaza/
 13. Palestinian Central Bureau of Statistics. (2023). Schools Placement Around Palestine. https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Basic_Schools_ar.html
 14. Palestinian Ministry of Education. (2023). Sectoral strategy for education. https://www.moe.pna.ps/category/content/1036
 15. Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (n.d.). Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. State of Palestine Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. http://www.mofa.pna.ps
 16. Save the Children International. (2022, June 15). After 15 years of blockade, four out of five children in Gaza say they are living with depression, grief and fear. https://www.savethechildren.net/news/after-15-years-blockade-four-out-five-children-gaza-say-they-are-living-depression-grief-and 
 17. Save The Children. (2022). Trapped: The Impact of 15 years of blockade on the mental health of Gaza’s children. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gaza_blockade_mental_health_palestinian_children_2022.pdf/
 18. Sherwood, H. (2023, October 22). Children in Gaza ‘developing severe trauma’ after 16 days of bombing. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2023/oct/22/children-in-gaza-developing-severe-trauma-after-16-days-of-bombing 
 19. UNESCO. (2023). Gaza: UNESCO calls for an immediate halt to strikes against schools. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/gaza-unesco-calls-immediate-halt-strikes-against-schools 
 20. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. “Back to school: 1.3 million Palestinian children in the West Bank and the Gaza Strip are returning to school during a tumultuous year.” ochaopt.org August 21, 2023.  http://www.ochaopt.org/content/back-school-13-million-palestinian-children-west-bank-and-gaza-strip-are-returning-school-during-tumultuous
 21. UNRWA. (2023). THE GAZA STRIP: UNRWA SCHOOLS SHELTERING DISPLACED PEOPLE CONSTANTLY. UNRWA. https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/gaza-strip-unrwa-schools-sheltering-displaced-people-constantly-hit
 22. Wispelwey, B. W., & James, Y. A. J. (2020). The Great March of Return. Health and Human Rights Journal, 22(1), 179–186. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923484
 23. World Health Organization: WHO. (2022, June 17). Mental healthhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

International Day of Solidarity with the Palestinian People

Written by Benjamin Koponen, Caren Thomas & Zina Sabbagh

Palestine’s Educational Landscape

Amid the recent escalations in Gaza, Bisan Owda, a journalist from the area, begins most of her interviews by acknowledging her survival. Her words echo the harrowing reality. “There is no place safe in Gaza.” – wizard_bisan1, Instagram, 2023

The devastating impact on educational institutions underscores this stark truth. Over 200 schools have been ruthlessly damaged, bombed, or entirely razed in this small geographic region.i Shockingly, this accounts for almost 40% of the total number of schools in the Gaza Strip.

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) facilities and schools, which are considered a protected establishment by international law and the global community, no longer carry the assurance of safety.ii The reality became painfully evident with the bombing of Al Fakhoura UNRWA school, a widely recognized establishment in northern Gaza, on November 19th.iii At the time, over 7,000 individuals, including teachers, students, families, and the elderly, sought refuge within its walls. In an instant, this sanctuary, an educational institute that helped dreams and hopes to become a reality, was destroyed.

Photo by Luke White on Unsplash

Delving deeper into Palestinians’ challenges within the educational sphere offers a clearer picture of their struggles. Palestinian secondary education comprises three primary sectors: Private schools, public schools, and UNRWA schools specifically established for Palestinian refugees.iv These institutions adhere to the standardized Palestinian Curriculum set by the Palestinian Government. An intriguing aspect to note is the continuous scrutiny and censorship imposed by the Israeli Government on the standardized Palestinian Curriculum.v The Israeli authorities restrict detailed information about Palestinian heritage, culture, and history.vi

Additionally, the very depiction of a map outlining the borders of Palestine is consistently banned. This forces the Palestinian curriculum to be extremely flexible because continuous changes are happening to it.vii Moreover, both students and teachers face numerous obstacles in accessing schools. Throughout the West Bank, checkpoints present a significant hindrance, impeding the transit of individuals to educational institutions. Similarly, in Gaza, the frequent bombings further increase the challenges faced by students and educators in their pursuit of education viii.

Another obstacle that the secondary educational sector faces is funding. A report by the Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) mentioned that around US$3.55 million would be required to repair the damages to school facilities from the aggression that happened in May 2021.ix Due to the Israeli Military Occupation, the economy of the Palestinian Authority is severely hindered. Thus, the educational sector heavily depends on donations and aid from the international community, primarily the UN.x However, since 2016, the aid for the UNWRA schools has been radically decreasing due to changes in the political arena.xi

Gaza’s schools consist of 284 UNRWA facilities out of 561 schools due to the high population of refugees from neighbouring villages that got destroyed.xii Therefore, many of these schools lack the infrastructure, classes, and materials to function properly; however, they are still prospering and using as much material as they can to operate at their best capacity. Even when the students surpass all of these difficult challenges, when they want to pursue higher education outside of Gaza, they are denied permits from Israel, thereby confining them in Gaza.

Concerning education, there are numerous tactics employed by the Israeli Occupation that exacerbate these hardships. Even if there was an end to the destruction and war against Gaza, the trauma and PTSD faced by students, teachers, and other individuals will take generations to process, heal, and fully recover.

Photo by Austin Crick on Unsplash

Mental Health of Palestinian Children

Mental health is a delicate prism through which human beings understand themselves and the world around them. This prism is ymbolizezed by peoples’ ability to manage stress, nurture their talents, learn/work effectively, and support their community.xiii These resilience strategies are not coping mechanisms of living through trauma but allow people to move past setbacks and grow as individuals. However, traumatic incidents in childhood–such as warfare–can induce levels of stress which surpass the efficacy of healthy coping mechanisms. The continued bombing, displacement, and occupation of Gaza/West Bank has increased anxiety, depression, and PTSD amongst local Palestinian children.

Since October 7th, the IDF has killed approximately 11,320 Palestinian civilians.xiv These include 4,650 children and 3,145 women, leaving 29,200 injured and 3,600 unaccounted for (of which 1,755 children).xv Twelve years ago, Dimitry found that “conflict-related traumatic experiences correlate positively with prevalence of mental, behavioural and emotional problems”.xvi

As far back as 2011, approximately 23% to 70% of children were reported to suffer from PTSD.xvii Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a prolonged mental/physiological response to extremely tense experiences. For Palestinian children, exposure to terrorist attacks, being displaced from one’s homes, violent abuse, and witnessing daily humiliation force them into survival mode.xviii

Maintaining a daily routine is integral to ensuring children’s mental health. However, the destruction of schools, homes, and regular displacement produce an unpredictable environment. It has been noted that the persisting nature of Israeli occupation eliminates civilians (especially children) a moment to heal.xix As a result, they are thrown into a constant state of traumatic stress. In 2022, 90% of children experience separation anxiety from parents, over 50% have pontificated suicide, and 59% experience reactive mutism.xx Furthermore, the Guardian has reported that children are also experiencing sleeping difficulties.xxi However, children have developed strategies for responding to these post-traumatic stress symptoms (PTSS) in different ways. These include active exposure to traumatic events and political resistance as trauma responses to political violence.

Palestinian youth–often young men and boys– have been known to hold peers who have been beaten/imprisoned with respect.xxii In this way, they transform the fear of persecution into courage. In contrast, young Palestinian women and girls are more likely to express PTSS through anxiety and depression.xxiii These characteristics align with the gendered expectations of boys/girls in the Middle East. Unsurprisingly, young men and boys who engage in these behaviours demonstrate more PTSS than their female counterparts.xxiv Active exposure to trauma is deeply interconnected to resistance as a trauma response.

Wispelwey & Jamei demonstrate that political activism, specifically the Great March of Return (GMR), can provide “a positive impact on community mental health via a sense of agency, hope”.xxv The GMR, a series of demonstrations initiated in March 2018, was meant to ymbolize Palestinians’ right to return to their homeland (enshrined by UN Resolution 194). The GMR adopted a cultural/celebratory atmosphere filled with dancing, food, and chanting. Protesters met the IDF’s militaristic response–dispensing tear gas and sniping into the crowd–with an entrenched feeling of agency to shape their political reality.xxvi

The desperate state of children’s mental health in Palestine is entangled with the reality of Israeli occupation. Anxiety is not an irrational response to warfare. Depression is not an irrational response to a lack of opportunities. These are psychological symptoms of decisions made by political leaders. In a letter published by Save The Children, 6 Palestinian children–Salma, Niveen, Zain, Samer, Khaled and Amal outlined their wishes; “The first thing we wish is that the war would end…We hope that all the destroyed buildings will be cleared away and something better and more beautiful will come in their place”.xxvii Medical care, infrastructure, and community support will be integral to healing. A ceasefire is the first step in this healing process.

Deprivation of resources for students in Palestine

At the beginning of the year 2023, the United Nations recorded at least 423 incidents impacting Palestinian children and their education. This includes the firing by Israeli forces on schools and children conducting operations and demolishing schools.xxviii The Gaza’s Ministry of Educationxxix has suspended the school year 2023-2024. Due to the indiscriminate bombing of Gaza, schools in the Strip are being used as “safe spaces” for the Palestinians. However, even the schools have been targeted by Israeli bombing.

Currently, schools run by UNRWA – the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees – have been targeted numerous times by Israeli attacks.xxx These schools are supposed to be considered as secure zones during an armed conflict. However, what we’re witnessing in Gaza is the deliberate targeting of innocent civilians, particularly children. This targeting of those seeking refuge in schools ultimately leads to the death and injury of many civilians. It leads to the disruption of education due to the loss of resources that occurs when an armed conflict targets schools and other educational institutions.

Defense for Children International – Palestine, who are winners of the Rafto Prize, 2023, in their ‘Child in War, 2022 reportxxxi had mentioned that Palestinian children have expressed that they do not want financial assistance from the international community. Instead, the children would like to be protected from the searches that take place during checkpoints and attacks that take place at school. Furthermore, child human rights defenders from Palestine were given the chance to partake in meetings with international human rights bodies, but no heed was given to address the needs of the children. The ground reality continues to remain the same.

The Gaza Strip continues to witness armed conflict, causing colossal damage to infrastructure and other educational resources. A child is supposed to be in school for education but now goes to school with their families for potential shelter from the bombings. The number of schools damaged is at least 300 schools and 183 teachers have reportedly been killed.xxxii Additionally, the Israel blockade of water, food, medical supplies, electricity and fuel imposes grave risks on the access to resources for these children.

A gap in the child’s education that has occurred due to conflict, coupled with the absence of psychosocial support, may leave many children feeling hopelessly behind. The situation in Gaza requires the people to rebuild their schools, sanitation and other educational resources. The people need to find ways to accommodate temporary learning spaces, obtain support from the international community to rebuild their educational systems and, most importantly, find teaching staff equipped to understand the fractured environment of these young minds. Education is extremely crucial in this heart-wrenching environment as it offers the backbone and potential freedom to overcome some of the difficulties faced by these Palestinian children.

While countless international laws and mechanisms are in place, enforcing them has been an ineffective process mainly due to minimal international intervention. It is unequivocally evident that the Israel attacks on Palestine are a mockery of international humanitarian law.

We leave our readers with these questions.

When does education, a fundamental human right enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, cease to be a distant luxury for the children of Palestine?

When does a child of Palestine stop being a “child of war” and embrace a life of positive learning, growth and happiness?


References

i UNESCO. (2023). Gaza: UNESCO calls for an immediate halt to strikes against schools. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/gaza-unesco-calls-immediate-halt-strikes-against-schools

ii UNRWA. (2023). THE GAZA STRIP: UNRWA SCHOOLS SHELTERING DISPLACED PEOPLE CONSTANTLY. UNRWA. https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/gaza-strip-unrwa-schools-sheltering-displaced-people-constantly-hit

iii Al Jazeera. (2023). Many killed in Israeli attacks on two schools in northern Gaza. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/israeli-forces-strike-al-fakhoora-school-in-northern-gaza

iv Palestinian Central Bureau of Statistics. (2023). Schools Placement Around Palestine. https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Basic_Schools_ar.html

v Al Jazeera Net. (2017). Accusing the Palestinian curriculum of incitement against Israel. Al Jazeera Net. https://www.aljazeera.net/news/presstour

vi Al Jazeera Net. (2004). Israeli Efforts to Change the Palestinian Educational Curriculum جهود إسرائيلية محمومة لتغيير مناهج التعليم الفلسطينية. Al Jazeera Net. https://www.aljazeera.net/news

vii Palestinian Ministry of Education. (2023). Sectoral strategy for education. https://www.moe.pna.ps/category/content/1036

viii Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. (n.d.). Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. State of Palestine Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. http://www.mofa.pna.ps

ix Global Coalition to Protect Education from Attack. (2022). Measuring the Impact of Attacks on Education in Palestine. https://protectingeducation.org/wp- content/uploads/impact_attackeducation_palestine_2022_en.pdf

x Palestinian Ministry of Education. (2023). Sectoral strategy for education. https://www.moe.pna.ps/category/content/1036

xi BBC News. (2018, January 17). UN alarmed as US cuts aid to Palestinian refugee agency. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42717333

xii Palestinian Central Bureau of Statistics. (2023). Schools Placement Around Palestine. https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Basic_Schools_ar.html

xiii World Health Organization: WHO. (2022, June 17). Mental health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

xiv Anadolu staff. (2023, November). Gaza death toll soars to 11,320 amid relentless Israeli attacks, including 4,650 children. aa.com. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-death-toll-soars-to-11-320-amid-relentless-israeli-attacks-including-4-650-children/3053701#

xv Anadolu staff. (2023, November). Gaza death toll soars to 11,320 amid relentless Israeli attacks, including 4,650 children. aa.com. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-death-toll-soars-to-11-320-amid-relentless-israeli-attacks-including-4-650-children/3053701#

xvi Dimitry, L. D. (2011). A systematic review on the mental health of children and adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child: Care, Health and Development38(2), 153–161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01246.x

xvii Dimitry, L. D. (2011). A systematic review on the mental health of children and adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child: Care, Health and Development38(2), 153–161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01246.x

xviii Dimitry, L. D. (2011). A systematic review on the mental health of children and adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child: Care, Health and Development38(2), 153–161. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01246.x

xix Agbaria, N., Petzold, S., Deckert, A., Henschke, N., Veronese, G., Dambach, P., Jaenisch, T., Horstick, O., & Winkler, V. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder among Palestinian children and adolescents exposed to political violence: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE16(8), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256426

xx Sherwood, H. (2023, October 22). Children in Gaza ‘developing severe trauma’ after 16 days of bombing. The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2023/oct/22/children-in-gaza-developing-severe-trauma-after-16-days-of-bombing

xxi Save the Children International. (2022, June 15). After 15 years of blockade, four out of five children in Gaza say they are living with depression, grief and fearhttps://www.savethechildren.net/news/after-15-years-blockade-four-out-five-children-gaza-say-they-are-living-depression-grief-and

xxii Agbaria, N., Petzold, S., Deckert, A., Henschke, N., Veronese, G., Dambach, P., Jaenisch, T., Horstick, O., & Winkler, V. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder among Palestinian children and adolescents exposed to political violence: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE16(8), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256426

xxiii Wispelwey, B. W., & James, Y. A. J. (2020). The Great March of Return. Health and Human Rights Journal22(1), 179–186. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923484

xxiv Agbaria, N., Petzold, S., Deckert, A., Henschke, N., Veronese, G., Dambach, P., Jaenisch, T., Horstick, O., & Winkler, V. (2020). Prevalence of post-traumatic stress disorder among Palestinian children and adolescents exposed to political violence: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE16(8), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256426

xxv Wispelwey, B. W., & James, Y. A. J. (2020). The Great March of Return. Health and Human Rights Journal22(1), 179–186. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26923484

xxvi Save The Children. (2022). Trapped: The Impact of 15 years of blockade on the mental health of Gaza’s childrenhttps://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gaza_blockade_mental_health_palestinian_children_2022.pdf/

xxvii Save The Children. (2022). Trapped: The Impact of 15 years of blockade on the mental health of Gaza’s childrenhttps://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/gaza_blockade_mental_health_palestinian_children_2022.pdf/

xxviii United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. “Back to school: 1.3 million Palestinian children in the West Bank and the Gaza Strip are returning to school during a tumultuous year.” ochaopt.org August 21, 2023. http://www.ochaopt.org/content/back-school-13-million-palestinian-children-west-bank-and-gaza-strip-are-returning-school-during-tumultuous

xxix Middle East Monitor. “Amidst the bombing, school year suspended in Gaza.” middleeastmonitor.com November 6, 2023. https://www.middleeastmonitor.com/20231106-amidst-the-bombing-school-year-suspended-in-gaza/

xxx Mhawish, Mohammed R. “‘Why bomb schools?’ Gaza families have no safe space amid Israeli attacks”. aljazeera.com October 10, 2023. https://www.aljazeera.com/features/2023/10/10/why-bomb-schools-gaza-families-have-no-safe-space-amid-israeli-attacks

xxxi Defence for Children International. “Children affected by armed Conflict.” defenceforchildren.org 2022. https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2022/07/Children-and-Armed-Conflict-Report.pdf

xxxii Becker, Jo. “Israel/Gaza Hostilities Take Horrific Toll on Children.” Human Rights Watch. November 22, 2023. https://www.hrw.org/news/2023/11/22/israel/gaza-hostilities-take-horrific-toll-children

Education Challenges in Myanmar: Trying to Reach Education in a Chaotic Environment

Written by Müge Çınar

Education in Myanmar: the background

The first educational transition occurred in 1948, from the colonial education system to a national system. The second educational transition happened after 1962, from a national education to the so-called ‘Burmese Way to Socialism’ education. From 1988 to 2010, the country’s education noticeably deteriorated so that almost 40% of children never attended school, and nearly three-quarters failed to complete even primary education (Lwing, 2007).

In September 2014, the parliament and the military-backed government approved the national education law. However, students protested against the national education law, which is highly centralised and restricts academic freedom. In June 2015, an amendment to the national education law was enacted with minor changes. The teachers, scholars and students had to obey social control. In addition, the government prioritised its political agenda in the education system.

Education Budget and the System in the Country

With education spending 2.91 per cent of the GDP, the lack of an education budget (approximately three times that of the military budget) further hinders growth. As a result, compared to other Southeast Asian countries such as Vietnam, children in Myanmar do significantly worse on standardised tests. The new country has begun reforms, such as the gradual implementation of free education through high school. Despite some progress, there is still a long way to go (Children of the Mekong).

Children in a classroom. Photo by worak. Wikimedia Commons.

Genocide of Rohingya People by Myanmar and its Effect on Children’s Education

The Rohingyas, a Myanmar ethnic group, have been denied fundamental human rights, including citizenship. They have been subjected to terrible oppression, prejudice, violence, torture, unfair prosecution, murder, and great poverty for decades. Rakhine State’s hostile environment has caused the Rohingyas to evacuate their homes and seek asylum in neighbouring nations (Shohel, 2023). This erupted the children’s fundamental right to education while asylum-seeking and travelling with much trauma.

Many villagers have fled the fighting and their burned homes during the decade-long civil conflict. Many villages seek refuge in the bush, and the number of internally displaced people (IDPs) is growing. Hundreds of villagers lost their homes and left their communities during the recent conflict in Kachin State, northern Myanmar (Lwin, 2019). Thousands of Rohingya men, women, and children were shot and burned in a matter of weeks during the violence against the Rohingya community in northern Rakhine State, western Myanmar; masses of Rohingya women and girls were raped; infant children were killed; men and boys were arbitrarily arrested; several hundred villages were destroyed in arson attacks; and more than 700,000 people were forced to flee to neighbouring countries (Washington Post, 2017).

There are around one million Rohingya refugees in Bangladesh, including 300,000 who entered as a result of previous years’ violence (Washington Post, 2017). More than half of the Rohingya refugees are women and girls, with 60% being minors under 18 (Oxfam, 2018). According to the UNHCR (2018), 97,418 Myanmar refugees live in nine refugee camps along the Thai-Myanmar border. 54.4% are under 18 (The Border Consortium (TBC)). This is a question of nearly half of the population how to get proper education in refugee camps. In addition, Malaysia is one of the transit countries for refugees, and Malaysia has thousands of Rohingya refugees that have no legal refugee status by the government.

Over 31,000 refugee children from southeast Myanmar’s conflict-torn Kayah State require immediate financial assistance to continue their education. Despite the continuous violence in Kayah, pupils attend community schools, including makeshift classrooms in internally displaced persons (IDP) camps (The Irrawaddy, 2022).

How Different Are Minorities Getting Education?

Although the name ‘Burma’ is derived from the Bamar people, who constitute two-thirds of the country’s population, according to official government data, Burma is one of the most ethnically diverse countries in the region, with over 135 ethnic groups. The country’s geographic location has drawn settlers from various backgrounds throughout history. There are over 100 languages spoken, and minority ethnic populations are estimated to make up approximately 40-60% of the total population and occupy half of the land area (Humanitarian Aid Relief Trust (HART), 2021).

The Bamar (68%), Chin (2.5%), Kachin (1.5%), Karen (7%), Kayah (1.83%), Mon (2%), Rakhine (4%) and Shan (9%) are the eight ‘official’ groups. The figures are from 2016. The sea gipsies’ of the southern islands, the “long-necked” ladies of Padaung, the Nagas on the Indian boundary, and the tattooed women of Chin State, not to mention the Pa-O, Wa, Kokang, Akha, and Lahu indigenous peoples, are all part of these broad groups. The country’s major religions are Theravada Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, and Animism.

Teaching minority languages in state schools has been prohibited in the Burmese education system since 1962, and this policy remains in place today (Lwin, 2017); even though Myanmar has an estimated population of 51 million people who speak over 100 languages and dialects, as stated above.

A teacher and some students including novice Buddhist nuns at Aung Myae OO Monastic Education School on Sagaing Hill across the Irrawaddy River from Mandalay. The ‘civilians’ have decorated their faces with thanaka, a skin protector and, among women and girls, a fashion cosmetic made from tree bark that has been used in Myanmar for at least the past two millennia. Photo by Dan Lundberg on Flickr.

The Hardship of Language in Education, Especially Ethnic Language

The language of education is not neutral since it reflects the historically determined ability of one or more groups to elevate their language to such prominence within a state. A curriculum may also contain classes that educate about local history. In certain circumstances, language is the primary divide behind ethnic conflict and civil war (Shohel, 2023). For example, Bormann, Cederman, and Vogt (2017) demonstrate that linguistic cleavages are increasingly prevalent. A centralised education sector often fails to adequately address the grievances arising from rights to identity and language (Dryden-Peterson & Mulimbi, 2016).

Child Soldiers and Child Labour

A civil war necessitates many soldiers, and both sides of the conflict use children to strengthen their forces. Although it is difficult to determine due to a lack of official estimates, tens of thousands of child soldiers are undoubtedly present in Myanmar (Children of the Mekong). These children, many orphans, are frequently enlisted or sold to armies. They are indoctrinated and pushed to battle after they join the military. Solving this problem will necessitate a reduction in ethnic tensions and enhance political stability, both of which appear unattainable.

According to UNICEF, one out of every four children aged 6 to 15 works. There are two reasons for this: schooling is still costly, and lack of finance for the education sector sometimes means that the children receive insufficient education. As a result, many rural residents prefer to send their children to work to earn money (Children of the Mekong).

Gender inequality

The military authority has been the norm rather than the exception in Myanmar for 50 years. For many decades, women were barred from holding leadership positions and were denied equal economic and educational possibilities as men. During these decades, social conventions decided that women and girls should control the household, family, and other caretaking chores while males should be leaders, owing to the country’s military and hyper-masculinity. This period’s patriarchal worldview is exemplified by the military-drafted 2008 constitution, which regularly refers to women as mothers and proclaims that specific vocations “are suitable only for men.” Myanmar was ranked second most discriminating in the 2021 Social Institutions and Gender Index2 out of nine Southeast Asian countries (UN Women & UNDP, 2022).

According to the women who responded to the survey in December 2021, “After the military takeover, all the hopes and aims are gone, and everything has been difficult. The education system is worsening, and the scarcity of jobs is increasing” Kayin resident, 55 years old (UN Women & UNDP, 2022).

Young children attend a school in Myanmar. Photo by ILO / P.Pichaiwongse on Flickr.

Children with Disabilities

According to the Ministry of Population’s 2019 survey, 12.8% of the population has one of the six disabilities: 6.3% have a visual impairment; 2.4% have a hearing impairment; 5.4% have difficulty walking; 4.4% have difficulty remembering/concentrating; 1.9% have difficulty self-care; and 1.6% have difficulty communicating (DoP, 2020, p. 93).

According to the Ministry of Education, students with disabilities attended 14.72% of all regular primary and secondary schools in 2019. In Myanmar, statistics show that education for disabled children is scarce (Tonegawa, 2022).

DoP et al., 2017: 156 estimate that 45.4% of children with impairments aged 5-9 years and 31.4% of children with disabilities aged 10-13 years have never attended school. The enrolment rate of disabled children is low compared to Myanmar’s overall net enrollment rate in formal education, which is 98.5% in formal primary education and 79.2% in formal lower secondary school. In Myanmar, school enrollment for disabled children is low (Tonegawa, 2022). This multi-sectoral review holds that Myanmar’s success in meeting the Sustainable Development Goals (SDGs) is largely dependent.

Unqualified Higher Education Teachers and Teachers under Threat

The University scholars are expected to be positioned at the nexus of teacher training and research practice. The scarcity of research-related scholars is a crucial issue for Myanmar, with their minimal studies on their research engagement.

The teachers also, as well as students, are under threat of ongoing conflict. The 2021 coup and the civil war affected teachers’ safety. In addition, eleven though the teacher is threatened by their lives, their income is insufficient to survive.

Conclusion

The second anniversary of Myanmar’s February 2021 coup d’état has just passed, and the country’s terrible state of armed warfare, insurgency, turmoil, and anarchy has only worsened. With the uncertainty surrounding the postponed general elections this year, which most believe will not be free, fair, or genuine, the civil war inside Myanmar is projected to worsen in 2023. There appears to be no end in sight. All of these conditions deteriorate the access to quality education for many children.

References
 • The Border Consortium (TBC). (n.d.). TBC’s Strategic Plan for 2023-2025.
 • Children of the Mekong. (n.d.). Education in Myanmar: challenges created by an unstable political environment. Children of the Mekong. Retrieved August 11, 2023, from https://www.childrenofthemekong.org/education-in-myanmar-challenges-created-by-an-unstable-political-environment/
 • CNN. (n.d.). Myanmar fast facts. CNN. Retrieved September 7, 2018, from. https://edition.cnn.com/2013/07/30/world/asia/myanmar-fast-facts/index.html
 • Government of Mynmar & UNICEF. (2020, December). Myanmar 2019-2020 Education Budget Brief. https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-2019-2020-education-budget-brief-december-2020
 • https://www.hart-uk.org/a-brief-overview-of-the-ethnic-minorities-of-burma/. (2021, February 8). A Brief Overview of the Ethnic Minorities of Burma. Humanitarian Aid Relief Trust (HART). Retrieved August 11, 2023, from https://www.hart-uk.org/a-brief-overview-of-the-ethnic-minorities-of-burma/
 • Humanitarian Aid Relief Trust (HART). (2021, February 8). A Brief Overview of the Ethnic Minorities of Burma. Humanitarian Aid Relief Trust (HART). Retrieved August 11, 2023, from https://www.hart-uk.org/a-brief-overview-of-the-ethnic-minorities-of-burma/
 • The Irrawaddy. (2022, November 24). Southeast Myanmar’s Refugee Children Need Funding to Stay in School. The Irrawaddy. Retrieved August 11, 2023, from https://www.irrawaddy.com/news/burma/southeast-myanmars-refugee-children-need-funding-to-stay-in-school.html
 • Kyaw, M. T. (n.d.). Factors Influencing Teacher Educators’ Research Engagement in the Reform Process of Teacher Education Institutions in Myanmar. SAGE Open, 11(4). https://doi.org/10.1177/21582440211061349
 • Lall, M. (2023). The state of education, pre-reform. In Myanmar’s Education Reforms: A Pathway to Social Justice? UCL Press.
 • Lwin, T. (2017, March 10). Comments on the National Education Strategic Plan (2016–2021) of the Ministry of Education, Myanmar.
 • Lwin, T. (2019, June 13). Global justice, national education and local realities in Myanmar: a civil society perspective. Asia Pacific Education Review, (20), 273–284. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09595-z
 • Lwing, T. (2007, July). Education and democracy in Burma: Decentralization and classroom-level educational reform. In Forum: International forum for democratic studies.
 • Myanmar Department of Population. (n.d.). 2019 Inter-censal survey. Department of Population. Retrieved August 11, 2023, from https://www.dop.gov.mm/en/publication-category/2019-inter-censal-survey
 • Oxfam. (2018). Bangladesh Rohingya refugee crisis. Oxfam International. Retrieved from. https://www.oxfam.org/en/emergencies/bangladesh-rohingya-refugee-crisis.
 • Shohel, M. (2023, May 3). Lives of the Rohingya children in limbo: Childhood, education, and children’s rights in refugee camps in Bangladesh. PROSPECTS, (53), 131–149. https://doi.org/10.1007/s11125-022-09631-8
 • Tonegawa, Y. (2022, January 15). Contextualization of Inclusive Education: Education for Children with Disabilities in Myanmar. International Journal of Instruction, 15(1), 365-380.
 • UNCHR. (n.d.). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018). Refugees in Thailand. https://www.unhcr.org/th/en.
 • Untitled. (n.d.). UNFPA Myanmar. Retrieved August 11, 2023, from https://myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/inter-censal_survey_union_report_english.pdf
 • UN Women & UNDP. (n.d.). Regressing Gender Equality in Myanmar: Women living under the pandemic and military rule. Report.
 • UN Women & UNDP. (2022, March 8). Regressing Gender Equality in Myanmar: Women living under the Pandemic and Military rule – Myanmar. ReliefWeb. Retrieved August 11, 2023, from https://reliefweb.int/report/myanmar/regressing-gender-equality-myanmar-women-living-under-pandemic-and-military-rule
 • Washington Post. (2017, October 25). Bangladesh is now home to almost 1 million Rohingya refugees. Washington Post. Retrieved August 11, 2023, from https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/10/25/bangladesh-is-now-home-to-almost-1-million-rohingya-refugees/?noredirect=on&utm_term=.24ca7b467a0e.